Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
 • fi
 • en

Registrering som producent

Importerar eller tillverkar du bärbara batterier eller små ackumulatorer, eller apparater som innehåller dem, för den finländska marknaden? Om svaret på frågan är ja, registrera dig som producent här och ombesörj återvinningen av dina produkter såsom förutsätts i lagen.

Producenter av batterier och ackumulatorer som till sin storlek är lätta att bära och/eller som säljs till konsumenter kan enkelt sköta registreringen och andra producentansvarsskyldigheter via Recser Oy, som grundats av batteri- och ackumulatorproducenter. Recser Oy är en allmännyttig producentförening i aktiebolagsform till vilken producenter kan överföra sitt producentansvar genom ett avtal. Antalet producenter som har ingått avtalet är fler än 700, här ser du dem alla.

Producenter av stora ackumulatorer som har utformats uteslutande för industriell eller professionell användning kan överföra sitt producentansvar till Recser Oy vad registrerings- och rapporteringsskyldigheten beträffar.  

Vi värnar om tillförlitlighet och jämlikhet i all vår verksamhet, vilket även innebär att samtliga avtal som vi ingår med producenter har samma innehåll.

När avtalet har registrerats, gör vi i producentens ställe en anmälan till myndigheterna och ser till att ordna och återvinna avfallshanteringen i producenternas ställe. Det som återstår för producenten att göra är att berätta för kunderna att man har skött sitt producentansvar på ett ansvarsfullt sätt och att tillhandahålla Recser Oy information om produktmängderna som man har släppt på marknaden i enlighet med en överenskommen tidtabell. Kom även ihåg att säkerställa att de batterier och ackumulatorer som du släpper på marknaden har relevanta märkningar och anvisningar om hur man tar loss batteriet eller ackumulatorn.

Observera även att producentansvaren för el- och elektronikapparater och batterier och ackumulatorer är helt skilda och att ett medlemskap i SER-producentföreningen inte friar företaget från skyldigheten att sköta batteri- och ackumulatorproducentansvaret. Registrering som batteri- och ackumulatorproducent ska skötas separat till producentföreningen för batterier och ackumulatorer, och övriga med producentansvar ombesörjer dem via motsvarande producentföreningar. Dessutom gäller producentansvaret bilar, däck, papper och förpackningar. Här kan du läsa mer om övriga typer av producentansvar: www.ymparisto.fi/sv-FI

Register as a producer

  Our company wishes to transfer the producer responsibility of batteries, as defined in the Waste Act (646/2011) and Government Decree (520/2014), to Recser Oy (Pirkanmaa ELY-Centre’s registration number PIRELY/558/07.00/2014).

  Yes, our company meets the criteria of the producer definition and we have read the terms of the contract. *

  Business information

  Subsidiaries affiliated to the agreement: Under this Agreement, the parent company of the group may transfer the producer responsibility of any of its subsidiaries producing portable batteries to Recser Oy. In this case, the parent company assumes the responsibility to report simultaneously on behalf of all of its subsidiaries included in this Agreement for volumes placed on the market in accordance with these terms and conditions. Further, the parent company assumes all producer responsibilities set out in this Agreement on behalf of its subsidiaries.

  Other trading names: The company's trading names, which are involved in the import or manufacture of portable batteries.

  Contact information

  Invoicing information *

  E-invoiceEmail invoicingInvoice address for printed invoices

  NOTE: Fill in the information related to your selection in one of the three fields below.

  Contact persons

  Producer responsibility information

  Product Categories Available on the Market * (select all that apply to your business)
  View product group classification here (opens in new window)

  Producer responsibility start date: Producer responsibility for batteries became effective on 26 September 2008 / for foreign distance sellers on 19 July 2021. If your company began offering batteries or electric or electronic devices sold with batteries on the market after 26 September 2008 / 19 July 2021, please indicate the start date of producer responsibility.

  Trademarks under the battery producer responsibility: List here the brands of batteries and accumulators or appliances containing them that the company places on the Finnish market. If there are a lot of products, the 5 biggest brands will be enough. For more information, you can include links to eg. product-specific web pages or safety data sheets.

  Additional information

   

  Collection and processing of personal data
  Producer (“User”) that has signed a Producer Responsibility Transfer Agreement with Recser Oy Ltd agrees to that the User's personal data collected in connection with the Transfer Agreement will be stored in Recser Oy Ltd:s Register of Producers as described in the Privacy Policy. Recser Oy Ltd undertakes to protect the privacy of the User and to use personal data in a reliable manner and in accordance with the applicable law. The User can get information on and update the User's personal information by sending an e-mail to info(a)recser.fi

  Recser Oy Producer Privacy Policy

  We will send the contract filled in with the information provided here to the producer for signing in the electronic signature service.