Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Beställning av avhämtning av fyllda batteritransportlådor

Via den elektroniska blanketten, som öppnas genom att klicka på länken nedan, är det enkelt att beställa en avgiftsfri avhämtning av en full transportlåda:

Anvisningarna för hur man gör en avhämtningsbeställning med den elektroniska blanketten:

  1. Fyll i dina kontaktuppgifter och avhämtningsadressen på blanketten.
  2. Välj avhämtningsdag i rullgardinsmenyn. Observera att avhämtningen vanligtvis sker tidigast dagen efter att beställningen gjordes, eftersom transportören måste hämta upp tomma lådor från terminalen.
  3. Fyll i antalet lådor som ska avhämtas under rubriken Godsrad.
  4. Vid punkten Övrig information på beställningsblanketten finns en ruta där det står ”Tomma lådor med i beställningen enligt kollimängden.” Om du behöver fler eller färre lådor, kan du redigera denna text.
  5. Ange eventuella mer detaljerade hämtningsanvisningar eller ytterligare information i det öppna fältet under ”Muut tiedot” (Övrig information) och i tilläggsraden på leveransadressen.
  6. Godkänn även tjänstens användningsvillkor och bekräfta beställningen.
  7. Efter bekräftelsen ska du skapa och skriva ut transportdokumenten.

Anvisningar för telefonbeställning:

Beställningen kan även göras per telefon vardagar kl. 8–16 på telefonnummer 010 520 3455.

Vid telefonbeställningar skickar beställningscentralen transportdokumenten till beställaren per e-post för utskrift. Om det på insamlingsplatsen inte finns utskriftsmöjligheter, måste detta nämnas i samband med beställningen!

Obs! Kundnumret 50016759 måste alltid uppges i samband med beställningen.

Anvisningar för packning av batterierna inför transport:

Inför transporten ska batterierna och ackumulatorerna alltid vara överförda till de transportlådor som Recser Oy har levererat eller i någon annan lämplig transportförpackning.

De transportdokument som ska skrivas ut för avhämtningen består av ett tvåbladigt konossement och kollispecifika adresslappar. Av de utskrivna och undertecknade fraktsedlarna en ges till transportören och en blir kvar hos avsändaren. Avhämtningsplatsen ska i enlighet med kraven i avfallslagen som gäller transportdokument sparas i 3 år.

På varje fylld transportlåda fästs två utskrivna adresslappar. Fäst en adresslapp på transportlådans båda kortsidor. Transportlådorna ska placeras avhämtningsklara på insamlingsplatsens vanliga lastkaj/-område. Uppge närmare avhämtningsanvisningar i samband med avhämtningsbeställningen.

Övrigt att beakta:

Den fulla lådan hämtas inom 7 dagar från beställningen och nya lådor levereras automatiskt i samband med avhämtningen. Transportlådorna får endast överlåtas till en representant för DB Schenker!

Skriv ut anvisningarna för avhämtningsbeställning här och förvara den tillgänglig för personalen: Anvisnig av avhämtningsbeställning

Anvisningarna för hur man gör en avhämtningsbeställning i Åland här