Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Beställning av avhämtning av fyllda batteritransportlådor

Du kan beställa kostnadsfri upphämtning för en full transportlåda genom upphämtningsbeställningssystemet.

Beställ avhämtning via beställningssystemet:

För att använda tjänsten behöver du insamlingspunkten ID-nummer. Om du inte vet eller kommer ihåg ID-numret för din insamlingspunkt, beställ ID-numret här. Vid problem, kontakta oss via e-post på kuljetukset(a)recser.fi.

Obs! Gemensam avhämtning av EE-apparater samt batterier och ackumulatorer görs inte.

Anvisningar för att göra en avhämtningsbeställning via beställningssystemet:

  1. Mata in ditt uppsamlingsplatsens ID-nummer vid ”Anna keräyspistenumerosi” (Ange ditt uppsamlingsplatsnumret) och klicka på ”Jatka” (Gå vidare).
  2. Genom att klicka på plusknappen som finns bredvid texten ”Nouto täydelle paristolaatikolle” kan du lägga till antalet lådor som ska avhämtas. Du får automatiskt samma antal tomma lådor som antalet fulla lådor som avhämtas. Om du vill kan du ändra antalet tomma och fulla lådor från plus- och minusknapparna. De tomma lådorna syns på höger sida om de lådor som ska hämtas ”Tyhjä paristolaatikko”.
  3. Mata in de begärda uppgifterna i systemet: Uppsamlingsplatsens ”Postinumero” (Postnummer), ”Kaupunki” (Stad), ”Katuosoite” (Gatuadress).
  4. Ange uppgifterna i fälten: ”Y-tunnus” (företagets FO-nummer), ”Keräyspisteen nimi” (Uppsamlingsplatsens namn), ”Etunimi” (Kontaktpersonens förnamn), ”Sukunimi” (Kontaktpersonens efternamn), ”Sähköpostiosoite” (uppsamlingsplatsens e-postadress, gärna en allmän adress till exempel info(a)butiken.fi) och ”358” (Telefonnummer).
  5. Meddela vid behov närmare avhämtningsuppgifter till chauffören ”Anna lisätietoja kuljettajalle” (Ge mer information till chauffören, t.ex. öppettider, dörrkod) i det tomma fältet.
  6. Skicka beställningen genom att klicka på ”Lähetä tilaus”.
  7. Orderbekräftelse, överföringsdokument och kollietiketter skickas per e-post. Uppsamlingsplatsen behöver inte skriva ut överföringsdokumentet eller kollietiketterna, utan chauffören har dem med sig vi avhämtningen av beställningen. Avhämtningen sker inom sju vardagar. Packa lådan som ska avhämtas färdigt för avhämtningen.

Anvisningar för telefonbeställning:

Om du inte kan lägga en beställning online kan du göra det per telefon på vardagar från kl. 8 till kl. 16 på +358 (0)30 6363 733.

Vid problem kontakta kuljetukset(a)recser.fi.

Anvisningarna för hur man gör en avhämtningsbeställning i Åland här

Samtalspriset är mobilavgiften (msa) när du ringer med en mobiltelefon och lokalnätsavgiften (lna) när du ringer med en fast telefon. Samtalspriset bestäms baserat på abonnemangsavtalet för den som ringer.

Anvisningar för packning av batterierna inför transport:

Våra transportsamarbetspartner avhämtar endast de transportemballage eller andra UN-godkända transportkärl som Recser Oy har levererat. Observera att avsändaren svarar för att använda batterier och ackumulatorer som överlämnas för transport är klassificerade, förpackade, märkta och dokumenterade på det sätt som lagstiftningen kräver.

Chauffören har med sig nödvändiga transportdokument och kollietiketter.  Transportdokumenten består av forsedel och kollispecifika adressetiketter. I enlighet med avfallslagens krav på transportdokument ska avsändaren förvara fraktsedeln i tre år.

Packa lådan som ska avhämtas färdigt för avhämtningen.

Övrigt att beakta:

Den fulla lådan hämtas inom 9 dagar från beställningen och nya lådor levereras automatiskt i samband med avhämtningen. Transportlådor får endast överlåtas till chauffören mot transportdokumenten!

Uppgifterna i formuläret sparas i registret över insamlingsplatser. Personuppgifterna i detta register används endast för relevanta ändamål med tanke på Recser Oy:s lagstadgade avhämtningsskyldighet, till exempel för utförande av avhämtningsuppgift och informering om anvisningar. Recser Oy Insamlingspunkter Dataskyddsbeskrivning. Mer information: info(a)recser.fi