Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Beställning av avhämtning av fyllda batteritransportlådor

Beställning av avgiftsfri avhämtning av fylld transportlåda via beställningssystemet eller telefon. Närmare beställningsanvisningar för båda avhämtningssätten finns på den här sidan.

Beställ avhämtning via beställningssystemet:

Du behöver uppsamlingsplatsens ID-nummer för att använda tjänsten. Om du inte vet eller kommer ihåg uppsamlingsplatsens ID-nummer ska du kontakta kuljetukset(a)recser.fi eller per telefon 030 6363 733 (vardagar kl. 8–16).

Obs! Gemensam avhämtning av EE-apparater samt batterier och ackumulatorer görs inte.

Vid problem kontakta kuljetukset(a)recser.fi.

Anvisningar för att göra en avhämtningsbeställning via beställningssystemet:

  1. Mata uppsamlingsplatsens ID-nummer vid ”Anna keräyspistenumerosi” (Ange uppsamlingsplatsnumret) och klicka på ”Jatka” (Gå vidare).
  2. Genom att klicka på plusknappen som finns bredvid texten ”Nouto täydelle paristolaatikolle” kan du lägga till antalet lådor som ska avhämtas. Du får automatiskt samma antal tomma lådor som antalet fulla lådor som avhämtas. Klicka sedan på kundvagnsknappen nedan och kontrollera antalet lådor som ska avhämtas. Om du vill kan du ändra antalet tomma och fulla lådor från plus- och minusknapparna.
  3. När du har kontrollerat uppgifterna, välj ”Seuraava” (Nästa).
  4. Mata in de begärda uppgifterna i systemet: Uppsamlingsplatsens ”Postinumero” (Postnummer), ”Kaupunki” (Stad), ”Katuosoite” (Gatuadress) och klicka på ”Seuraava” (Nästa).
  5. Ange uppgifterna i fälten: ”Y-tunnus” (företagets FO-nummer), ”Keräyspisteen nimi” (Uppsamlingsplatsens namn), ”Etunimi” (Kontaktpersonens förnamn), ”Sukunimi” (Kontaktpersonens efternamn), ”Sähköpostiosoite” (uppsamlingsplatsens e-postadress, gärna en allmän adress till exempel info(a)butiken.fi) och ”358” (Telefonnummer).
  6. Meddela vid behov närmare avhämtningsuppgifter till chauffören ”Anna lisätietoja kuljettajalle” (Ge mer information till chauffören, t.ex. öppettider, dörrkod) i det tomma fältet.
  7. Skicka beställningen genom att klicka på ”Lähetä tilaus”.
  8. Orderbekräftelse, överföringsdokument och kollietiketter skickas per e-post. Uppsamlingsplatsen behöver inte skriva ut överföringsdokumentet eller kollietiketterna, utan chauffören har dem med sig vi avhämtningen av beställningen. Avhämtningen sker inom sju vardagar. Packa lådan som ska avhämtas färdigt för avhämtningen.

Anvisningar för telefonbeställning:

Beställningen kan även göras per telefon på vardagar kl. 8–16 på telefonnummer 030 6363 733. Efter beställningen skickar vi det uppsamlingsplatsspecifika ID-numret.

Vid problem kontakta kuljetukset(a)recser.fi.

Anvisningarna för hur man gör en avhämtningsbeställning i Åland här

Samtal till Recser Oy:s 010-nummer kostar 0,0821 €/samtal + 0,119 €/minut från alla fasta abonnemang och mobilabonnemang i Finland, 030-nummer kostar 0,0835 €/samtal + 0,2232 €/minut.

Från 28.12.2023 är priset för att ringa mobilavgiften (msa) vid samtal med mobiltelefon och lokalnätsavgift (lna) vid samtal med fast telefon. Samtalspriset bestäms utifrån abonnemangsavtalet för den som ringer upp telefonabonnemang.

Anvisningar för packning av batterierna inför transport:

Våra transportsamarbetspartner avhämtar endast de transportemballage eller andra UN-godkända transportkärl som Recser Oy har levererat. Observera att avsändaren svarar för att använda batterier och ackumulatorer som överlämnas för transport är klassificerade, förpackade, märkta och dokumenterade på det sätt som lagstiftningen kräver.

Chauffören har med sig nödvändiga transportdokument och kollietiketter.  Transportdokumenten består av forsedel och kollispecifika adressetiketter. I enlighet med avfallslagens krav på transportdokument ska avsändaren förvara fraktsedeln i tre år.

Packa lådan som ska avhämtas färdigt för avhämtningen.

Övrigt att beakta:

Den fulla lådan hämtas inom 7 dagar från beställningen och nya lådor levereras automatiskt i samband med avhämtningen. Transportlådor får endast överlåtas till chauffören mot transportdokumenten!

Uppgifterna i formuläret sparas i registret över insamlingsplatser. Personuppgifterna i detta register används endast för relevanta ändamål med tanke på Recser Oy:s lagstadgade avhämtningsskyldighet, till exempel för utförande av avhämtningsuppgift och informering om anvisningar. Recser Oy Insamlingspunkter Dataskyddsbeskrivning. Mer information: info(a)recser.fi