Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
 • fi
 • en

Insamlingsplatser

Använda batterier och ackumulatorer kan i regel lämnas in till butiker som säljer dem och till regionala insamlingsplatser, som hittas på adressen kierratys.info. 

Kom ihåg det här: 

Tejpa polerna på batterier och ackumulatorer.
Minska risken för brand genom att dölja polerna på batterier och ackumulatorer med tejp. Lägg läckande batterier i en påse. Läs mer om säker hantering av batterier och ackumulatorer här.

Lämna in det där du köpte det.
I regel kan man avgiftsfritt lämna in batterier och små ackumulatorer till alla butiker och kiosker som säljer dem, utan att vara tvungen att köpa nya.   

Vad kan man lämna in till butiken?  

 • alkaliska batterier (engångsbatterier av standardtyp: bl.a. AA- och AAA-stavbatterier, knappcellsbatterier och 9V-batterier)  
 • litiumbatterier (engångsbatterier av standardtyp: bl.a. AA- och AAA-stavbatterier, knappcellsbatterier och 9V-batterier)  
 • knappcellsbatterier  
 • nickel-metallhydridackumulatorer (laddningsbara batterier och ackumulatorer till bland annat sladdlösa verktyg)  
 • nickelkadmiumackumulatorer (ackumulatorer till bland annat sladdlösa verktyg)  
 • små litiumackumulatorer (ackumulatorer till bland annat mobiltelefoner, bärbara datorer, powerbanker, kameror och sladdlösa verktyg)  
 • små slutna blygelackumulatorer (ackumulatorer till bland annat UPS-, solpanel- och larmsystem)

Hittar du inget insamlingskärl för batterier?  

Om du inte hittar något insamlingskärl för batterier i butiken eller kiosken kan du ge använda batterier och ackumulatorer till personalen. 

Vad kan man inte lämna in till butiken?  

 • Stora litiumackumulatorer > Stora litiumackumulatorer, såsom ackumulatorer till elcyklar, hoverboards, mopeder, fyrhjulingar och åkgräsklippare, kan lämnas in på de regionala insamlingsplatserna. Närmaste regionala insamlingsplats hittar du på adressen: www.kierratys.info. 
 • Bilbatterier > närmaste regionala insamlingsplats hittar du på adressen: www.kierratys.info.
 • Traktionsbatterier för elbilar > Mottagningsplatserna för traktionsbatterier för elbilar är de befullmäktigade märkesverkstäderna eller Finlands Bilåtervinning Ab:s mottagningsplatser för skrotfordon. Mer information finns på webbplatsen.
 • Litiumstartackumulatorer för bilar > närmaste regionala insamlingsplats hittar du på adressen: www.kierratys.info.
 • Traktionsbatterier för elmotorcyklar > Kontakta importören för att få anvisningar för återvinningen.
 • Stora ackumulatorer avsedda enbart för användning inom industrin eller för professionellt bruk > Kontakta importören för att få anvisningar för återvinningen.
 • Blybaserade ackumulatorer, såsom startackumulatorer för bilar, motorcyklar, mopeder och andra fordon, blybaserade industriackumulatorer samt båtackumulatorer. En blyackumulator känner du igen på Pb-märkningen och den tunga vikten. Alla blyackumulatorer kan läggas i insamlingskärlet för blyackumulatorer, om ett sådant finns vid insamlingsplatsen. Om insamlingsplatsen inte har ett separat kärl kan bärbara blyackumulatorer lämnas i Paristokierrätys tunna och större ackumulatorer returneras till insamlingsplatser som hittas i söktjänsten Kierrätys.info.
   

Inga batterier eller ackumulatorer hör till blandavfallet.   

Om detta påminner symbolen för separat insamling på batterierna och ackumulatorerna eller deras förpackningar.