Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Insamlingen av bärbara batterier och ackumulatorer har centrerats kring distributörerna, det vill säga försäljningsställena (säljarna). Enligt avfallslagens riktlinjer ska varje säljare även sköta om insamlingen av förbrukade batterier och ackumulatorer avgiftsfritt och utan att kunden måste köpa nya produkter.

Ansvaret för avfallshanteringen efter försäljningsstället ligger hos tillverkarna av batterier och ackumulatorer och Recser Oy, som representerar tillverkarna, avhämtar på egen bekostnad säljarnas batterier och ackumulatorer som förpackats i ändamålsenliga avhämtningspartier. I överrensstämmelse med avfallslagen får säljaren överlämna de produkter hen mottagit endast till en förare eller hanterare som har avtalat om saken med producenten.

Dessutom förpliktigar lagen säljarna att informera om möjligheten till inlämning på såväl försäljningsstället som i sin övriga marknadsföring. Recser Oy stödjer detta genom att erbjuda färdigt kommunikationsmaterial till insamlingsställena. Kommunikationsmaterialet hittar du här. Säljaren svarar för kostnaderna för den mottagning och information som hen ordnat.

Säljarens skyldighet att ta emot batterier och ackumulatorer gäller bärbara sådana

Bärbara batterier och ackumulatorer är olika engångsbatterier av standardtyp, såsom AA, 9V och knappcellsbatterier och bland annat batterier som används i mobiltelefoner, bärbara datorer, leksaker, trådlösa verktyg, eltandborstar, rakapparater och handhållna dammsugare.

Till bärbara batterier och ackumulatorer hör inte batterier som används i elektroniska förflyttningshjälpmedel, till exempel i elcyklar, hoverboard-brädor och elsparkcyklar. Dessa omfattas således inte av säljarens skyldighet att ta emot batterier och ackumulatorer. Nämnda batterier klassas som industribatterier. För industribatterier som till sin storlek är bärbara har vi ordnat regionala mottagningsplatser och den närmaste hittar du i söktjänsten kierratys.info.

Säljaren får även om hen önskar ta emot till sin storlek bärbara batterier som klassas som industribatterier av användarna och packa dessa i Paristokierrätys tunnor som levereras av Recser Oy. Du kan läsa mer om säljarens skyldighet att ta emot batterier och ackumulatorer på ELY-centralens hemsida.