Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en
Alli-alkaliparisto

Du kan återvinna mig och mina släktingar i 13 000 butiker runtom i Finland. Smidigt, eller hur?

Hur återvinns batterier och ackumulatorer?

Du kan enkelt återvinna batterier och ackumulatorer när du handlar. Om insamlingslådan inte syns till, kan du be butikspersonalen om hjälp. Kom även ihåg att tejpa batteriernas och ackumulatorernas poler innan du lägger dem i insamlingslådan. Med det här enkla knepet hamnar de inte med polerna mot varandra och ger inte några brandfarliga kortslutningar. Se närmare anvisningar här.

Mer än 50 procent av råämnena kan återvinnas

När du lämnar in batterier och ackumulatorer till insamlingspunkter säkerställer du att de råämnen som de innehåller fortsätter sitt kretslopp på materialmarknaden. Från insamlingspunkterna levereras årligen över en miljon kilo batterier och små ackumulatorer för återvinning till Nivalaan Akkuser Oy:s bearbetningsanläggning. Där sorteras batteri- och ackumulatortyperna i olika fraktioner, så att ämnena i dem, såsom nickel, järn och kobolt, kan utvinnas och utnyttjas på bästa möjliga sätt. Inom den närmaste framtiden kommer man i Finland med största sannolikhet att kunna förädla zink och mangan från alkaliska batterier för att användas som spårämnen i gödsel.

Allt färre hälsofarliga beståndsdelar

Numera används endast små mängder hälso- och miljöfarliga beståndsdelar i batterier och ackumulatorer. Det är ovanligt med kadmium och kvicksilver, som tidigare användes i tillverkningen av dem, eftersom användningen av dem begränsas genom lagstiftningen.