Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Statistik över återvinning av batterier och ackumulatorer

Batterier och ackumulatorer omfattas av producentansvar sedan 2008. Efter det har separat insamling av bärbara [1] batterier och ackumulatorer i Finland ökat jämnt från cirka 15 procent till lite över 50 procent. År 2022 uppgick den separata insamlingen av bärbara batterier och ackumulatorer till cirka 1,8 miljoner kilo och cirka hälften motsvarande 900 000 kilo av återvinningsmaterialet kunde användas på nytt. Antalet ackumulatorer i elcyklar och motsvarande lätta elfortskaffningsmedel[2] på den finska marknaden har mångfaldigats på några år, men tack vare en lång livslängd är mängden som tas ur bruk ännu liten.

Varje finländare lämnar batterier och ackumulatorer till återvinning motsvarande en stor godispåse

Mängden av den separata insamlingen av bärbara batterier och ackumulatorer har ökat jämnt i Finland under de 15 senaste åren. Det årliga kravet för separat insamling (45 %) som lagen förpliktar har uppfyllts. I fjol var mängden insamlade bärbara batterier och ackumulatorer per invånare 320 gram, det vill säga lite mer än en stor godispåse. Om man omvandlar denna mängd till AA-batterier motsvarar det 16 returnerade batterier per invånare.

Återvinningsgraden som under de senaste åren har ökat cirka 50 procent beräknas utifrån de batterier och ackumulatorer som släppts ut på marknaden under de tre föregående åren. På grund av ackumulatorernas långa livslängd anger inte insamlingsgraden att alla resterande batterier och ackumulatorer skulle ha hamnat i blandavfallet.

Enligt en uppskattning på EU-nivå[3] kan en fjärdedel av batterier och ackumulatorer som inte insamlas separat hamna i blandavfallet. Enligt utredningen är resterande delen fortfarande i användning, har lagrats i hemmen, hamnat på inofficiella insamlingsställen eller till återvinning med apparater utanför Finlands gränser. Särskilt litiumjonbatterier är en produktgrupp vars andel ökar på marknaden och har ofta märkbart längre livslängd (cirka 3–10 år) än batterier. I EU:s kommande batteriförordning vill man skärpa insamlingsnivåerna och överväger även att ändra redovisningssättet. Läs mer i vår artikel (på engelska).

Bild 1: Finländarna returnerade cirka 1,8 miljoner kilo bärbara batterier och ackumulatorer år 2022 till återvinning via det officiella insamlingssystemet som upprätthålls av producenter. Insamlingsmängderna minskade en aning från rekordåret 2021 då insamlingsmängden överskred 2 miljoner kilo.

Antalet litiumjonbatterier ökar på marknaden, men återvinningen av alkaliska batterier är fortfarande överlägset störst

Mängden bärbara batterier och ackumulatorer har ökat jämnt på marknaden. Registrerade producenter rapporterar att de 2022 släppt ut cirka 3,7 miljoner kilo bärbara batterier och ackumulatorer på marknaden. Mängden minskade en aning från förra året när det för första gången rapporterades att över 4 miljoner kilo hade släppts ut på marknaden i Finland. Antalet registrerade producenter innefattar varken de mängder som släppts ut på marknaden av företag som inte har skött sitt producentansvar eller de batterier och ackumulatorer som lämnats utanför producentansvaret.

Bild 2: Fördelningen av batterier och ackumulatorer enligt typ som släppts ut på marknaden i Finland år 2022.

Cirka två tredjedelar av antalet som släpps ut på marknaden är icke-laddningsbara produkter, såsom alkaliskt baserade eller motsvarande batterier. Andelen litiumjonbatterier har emellertid stadigt ökat under det senaste decenniet och de motsvarar redan en fjärdedel av alla batterier och ackumulatorer som släppts ut på marknaden. Andelen blybaserade ackumulatorer av bärbara batterierna och ackumulatorerna var 4 procent och andelen av övriga såsom nickelmetallhydridbatterier, primära litiumbatterier och silveroxidbatterier var totalt 5 procent (Bild 2).

Bild 3: Fördelningen av separat insamlade batterier och ackumulatorer i Finland 2022.

Alkaliska batterier utgör en överlägsen majoritet även i fråga om insamlade bärbara batterier och ackumulatorer. År 2022 var cirka 80 procent av insamlade batterier alkaliska och motsvarande, 7 procent blyackumulatorer och 6 procent litiumjonbatterier. Andelen nickelmetallhydridbatterier, nickelkadmiumbatterier och silveroxidbatterier var totalt cirka 7 procent. I Finland finns cirka 13 000 insamlingsställen för bärbara batterier och ackumulatorer.

Mängden batterier i elfortskaffningsmedel ökar

Antalet batterier för elektriska rörelsehjälpmedel på marknaden har mångdubblats på några år. År 2022 rapporterades att cirka 270 ton batterier avsedda för till exempel elcyklar och elsparkcyklar släpptes ut på marknaden, medan siffran var cirka 225 ton föregående år och cirka 80 ton 2020. Cirka 30 ton litiumbaserade litiumbilbatterier avsedda för start av mopeder och elskotrar rapporterades komma ut på marknaden 2022.

Mängden batterier för elfortskaffningsmedel på marknaden har mångfaldigats på några år. Det rapporterades bland annat att cirka 270 ton batterier för elcyklar och elsparkcyklar släpptes ut på marknaden 2022, när mängden förra året var cirka 225 ton och cirka 80 ton 2020. Det rapporterades att cirka 30 ton litiumbaserade bilackumulatorer för start av mopeder och elskotrar släpptes ut på marknaden 2022.

Batterier för elfortskaffningsmedel tas emot förutom i affärer som säljer batterierna även på regionala uppsamlingsplatser i Finland (sök återvinningsställe: kierrätys.info). Det är ännu emellertid en liten mängd av dessa batterier som återvinns. År 2022 var den sammanlagda mängden insamlade batterier för elfortskaffningsmedel och litiumbaserade fordonsbatterier cirka 13 ton. En ökning av insamlingsmängderna fördröjs av den långa livslängden för litiumjonbatterier som används i elfortskaffningsmedel, livslängden är i medeltal 6 år.[3]

Av de insamlade batterierna och ackumulatorerna fick man nästan en miljon kilo återvunnet material

Allt större mängd återvinningsmaterial kan tillvaratas av batterier och ackumulatorer genom separat insamling för att användas i nya produkter. Lagstiftningen förutsätter att minst hälften av materialet kan återvinnas från insamlade batterier och ackumulatorer. Man vill avsevärt öka den separata insamlingsgraden, Läs mer i vår artikel (på engelska).

Bild 4: Av bärbara batterier och ackumulatorer kunde man ta till vara cirka 900 ton återvinningsmaterial 2022. Läs mer på vår webbplats om återvinningsprocesser, användning av återvinningsmaterial och miljöfördelar.

Statistik över producentansvaret i Finland och Europa

Statistiken över bärbara batterier och ackumulatorer som presenteras på webbplatsen grundar sig på uppgifter sammanställda av Recser Oy av producenter som överfört ansvaret till Recser. Uppgifterna omfattar batterier och ackumulatorer som producenterna släppt ut på marknaden, insamlat och återvunnit i Finland.  Uppgifterna lämnas in till NTM-centralen i Birkaland som är den myndighet som övervakar producentansvaret och sammanställer den riksomfattande statistiken och lämnar in den till Europeiska kommissionen. Nationell statistik över producentansvaret för alla typer av batterier och ackumulatorer: Återvinningsmål och -resultat – NTM-centralen

Europeiska kommissionens statistik över batterier och ackumulatorer som släppts ut på marknaden respektive återvunnits finns på:
Sales and collection of portable batteries and accumulators och Waste statistics – recycling of batteries and accumulators

[1] Bärbara batterier eller ackumulatorer batterier, ackumulatorer eller batteri

satser som är förslutna, är bärbara och är varken industribatterier, industriackumulatorer, bilbatterier eller bilackumulatorer. (Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer 520/2014, 2 § 1 mom. 4 punkten). Exempel på bärbara batterier är AA- och AAA-batterier samt ackumulatorer och batterier som används i mobiltelefoner, bärbara datorer, leksaker, sladdlösa verktyg, eltandborstar och rakapparater.

[2]Batterier för elfortskaffningsmedel avser bland annat drivbatterier för elcyklar, elmopeder och elskotrar som i den gällande lagstiftningen klassificeras som industriackumulatorer (Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer 520/2014 2 § 1 mom. 4 punkten). Ackumulatorer som används i startmotorer för motsvarande anordningar klassificeras som bilackumulatorer (Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer 520/2014 2 § 1 mom. 6 punkten). I riksomfattande statistik presenteras dessa ackumulatorer som en del av det totala antalet industriackumulatorer och bilackumulatorer.

[3] SWD(2020) 335 final. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: IMPACT ASSESSMENT REPORT. Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending Regulation (EU) 2019/1020 (Komission vaikutusten arviointiraportti).