Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Information om återvinning av batterier och ackumulatorer

Recser Oy organiserar återvinningen av batterier i Finland och samlar på sina producentorganisationers vägnar årligen in information om såväl återvunna batterier och ackumulatorer som dem som släppts ut på marknaden, och skickar uppgifterna till tillsynsmyndigheten för producentansvaret, NTM-centralen i Birkaland.

Antalet batterier och ackumulatorer som Paristokierrätys samlar in ökade med 9 procent 2019

År 2019 samlade Paristokierrätys genom separat insamling in över 1 600 000 kg mer portabla batterier och ackumulatorer än någonsin tidigare. Ökningen i förhållande till insamlingsvolymerna föregående år var 9 procent.  Per invånare var mängden insamlade portabla batterier och ackumulatorer i fjol 295 gram, det vill säga lika mycket som en stor godispåse. Också mängden portabla batterier och ackumulatorer som släppts ut på marknaden ökade lika mycket, alltså 9 procent, i fjol.

Insamlingsvolymerna innebär att lagstiftningens krav på en insamlingsgrad på 45 procent överskreds. Insamlingsgraden beräknas utifrån de batterier och ackumulatorer som släppts ut på marknaden under de tre föregående åren. Det betyder alltså inte att de resterande 55 procenten skulle ha kasserats som blandavfall, utan de flesta är sannolikt fortfarande i bruk eller har exporterats, exempelvis för återanvändning.

Av de batterier och ackumulatorer som släpptes ut på marknaden 2019 var redan 29 procent laddningsbara med en livslängd på mellan 4 och 10 år. Varje år skickas dessutom betydande volymer batteridrivna apparater till länder utanför Finland för återanvändning, och de upptas alltså aldrig i Finlands retursystem eller statistik 1).

Bärbara batterier och ackumulatorer

1) NTM-centralen i Birkaland 4.2.2020: Varautuminen akkumarkkinoiden muutoksiin ja sen vaikutuksiin jätehuollossa -hanke 2019-2020 (Förberedelser inför förändringar på batterimarknaden och effekterna på avfallshanteringen, projekt 2019–2020)

Konsumenterna lämnar in i affärerna

Konsumenterna har vant sig att lämna in uttjänta batterier och ackumulatorer till någon av affärernas fler än 10 000 insamlingsplatser – i dagsläget tas redan 57 procent av alla separat insamlade batterier och ackumulatorer emot i affärer.

Utöver affärer som säljer batterier och ackumulatorer ingår även hundratals insamlingsplatser som upprätthålls av kommuner och privata avfallsaktörer i Paristokierrätys insamlingssystem (insamlingspunkterna kan sökas på kierrätys.info). Dessutom hämtar Paristokierrätys upp batterier och ackumulatorer direkt från tusentals verksamhetsställen inom den privata eller offentliga sektorn där batteri- och ackumulatoravfall uppstår inom verksamheten.

Flest engångsbatterier samlades in och återvanns

Över 90 procent av alla batterier och ackumulatorer som samlades in var engångsbatterier av alkalityp eller motsvarande. Litiumbatterier, som under de senaste åren har blivit allt vanligare, lämnas fortfarande sällan in i insamlingssystemet. Detta förklaras delvis av deras långa livslängd och av att en del av dem återanvänds med el- och elektronikapparater utanför Finland.

Det som förhållandevis mest lämnas in i insamlingssystemet är nickel-kadmiumackumulatorer från eldrivna handverktyg. Dessa ackumulatorer är numera förbjudna på marknaden. År 2019 samlades nästan tre gånger fler sådana in jämfört med den mängd som släpptes ut på marknaden.

Av de blybatterier som samlades in materialåtervanns 90 procent. För andra batterier och ackumulatorer, såsom alkalibatterier, nickel-metallhydridbatterier och litiumbatterier, uppnås åtminstone 50 procent, så som lagen kräver. De insamlade nickel-kadmiumackumulatorerna har deponerats i väntan på leverans till behandlingsanläggningar.

Läs mer om hur olika batterier och ackumulatorer kan återvinnas: www.paristokierratys.fi/sv/atervinning/atervinningsprocessen

Statistik över producentansvaret i Finland och Europa

Tillsynsmyndigheten för producentansvaret är NTM-centralen i Birkaland, som årligen sammanställer riksomfattande statistik över producentansvaret och lämnar in den till Europeiska kommissionen.

Den nationella statistiken över bland annat insamlingsvolymerna för batterier och ackumulatorer sedan 2010 finns här: www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Jatetilastot/Tuottajavastuun_tilastot

Europeiska kommissionens statistik över batterier och ackumulatorer som släppts ut på marknaden respektive återvunnits finns på ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/env_waspb