Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Så här hanterar du batterier och ackumulatorer på ett tryggt sätt

Med dessa fyra minnesregler kommer du långt:
1. Tejpa över polerna på batterier och ackumulatorer som tagits ur bruk.
2. Lägg läckande batterier i en påse.
3. Se till att förvara knappbatterier utom räckhåll för barn.
4. Använd ackumulatorn på ett tryggt sätt och följ med dess funktion.

1. Ett tejpat batteri är ofarligt

Batterier och ackumulatorer som tagits ur bruk innehåller vanligtvis en del elektrisk laddning. Om de förvaras försumligt kan de till följd av kortslutning bli så pass heta att det leder till en brand. Brandrisken är lätt att minska genom att tejpa över batteriets eller ackumulatorns poler genast då de tas ur apparaten. Särskilt litiumbatterier och -ackumulatorer är känsliga och reagerar med andra batterier och metallföremål, och därför är det bra att tejpa polerna på alla batterier och ackumulatorer.

2. Läckande batterier och ackumulatorer läggs i en påse

Alkaliska batterier kan med tiden börja läcka kaliumhydroxid, som är ett starkt alkaliskt och således frätande ämne. Batteriläckage kan man förhindra genom att ta ut batterierna ur apparaten då apparaten inte används. Läckage kan även förhindras genom att endast använda batterier av samma typ tillsammans och genom att byta alla batterier som används i apparaten samtidigt.

Kaliumhydroxid kan orsaka andningsbesvär samt hud- och ögonirritation. Om läckaget hamnar på huden, ska man genast skölja huden med rikliga mängder vatten i cirka 15–30 minuter. Om irritationen inte går över, finns det skäl att uppsöka läkarvård. Utrymmet där de läckande batterier har hanterats bör ventileras noggrant.

Kaliumhydroxid som runnit ut i apparaten eller på andra föremål kan man försöka städa bort försiktigt med en basisk lösning, till exempel citronsaft eller ättika. I rengöringsskedet och även annars också vid hantering av läckande batterier är det skäl att använda plasthandskar.

Det lönar sig att före återvinningen förpacka läckande batterier i en liten plastpåse, till exempel en gammal brödpåse, i vilken man kan lämna in batterierna till insamlingslådorna som finns i butiker som säljer batterier.

3. I händerna på barn är ett knappbatteri farligt

Många vardagsföremål i hemmet och barnleksaker drivs med knappbatterier och i händerna på barn kan batteriluckorna öppnas oavsiktligt. Om barnet sväljer ett batteri, kan följderna bli allvarliga.

Om batteriet fastnar i halsen eller matstrupen på barnet, kan följderna bli kvävning eller att matstrupen skadas. I värsta fall kan saliv eller magvätskor aktivera elströmmen i batteriet, vilket kan orsaka brännskador i matstrupen eller tarmarna.

Om ett barn sväljer ett batteri, ska du genast kontakta läkare. Försök inte få barnet att kräkas. I oklara fall får du anvisningar om hur du ska göra av Giftinformationscentralens jour, tfn 09 471 977. Förvara batterier och ackumulatorer på väg till återvinningen utom räckhåll för barn och husdjur.

4. Använd ackumulatorn på ett tryggt sätt och kontrollera dess funktion.

Hantera batteridrivna apparater omsorgsfullt och använd dem alltid i enlighet med bruksanvisningen. Undvik att tappa, klämma eller vrida batterier då det kan leda till att någon av batteriets celler kan skadas. Det kan leda till en intern kortslutning och överhettning.

Framför allt ska du följa laddningsanvisningarna och använda rätt laddare. Batteriet blir alltid lite varmt vid laddning. Täck inte över en apparat som laddas, eftersom värmen då inte avleds.

Om du upplever att batteriet fungerar underligt, hettas upp kraftigt, blir buckligt eller om det kommer ljud från det, ska du sluta använda apparaten. Felet kan även leda till att apparaten inte laddas ordentligt.

På sajten zombiakku.fi/sv/ kan du läsa anvisningar om hur du returnerar en skadad ackumulator och hur du går till väga vid en eventuell riskfylld situation.

Litiumjonbatterier sväller vanligtvis något under användning. När batteriet når slutet av sin livscykel, kan det svälla mycket märkbart. Lämna i sådana fall in batteriet som tagits ur bruk till insamlingsplatsen för batterier och ackumulatorer.

Läs mer om trygg hantering av batterier och ackumulatorer.

En batteriguide om säker hantering av litiumjonbatterier har tagits fram, särskilt riktad till yrkesverksamma inom branschen, men även lämplig för andra aktörer som hanterar och samlar in batterier och ackumulatorer. Klicka här för att ta del av guiden.