Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Information om insamling i batteritunnor

Recser Oy, som sköter om batteriåtervinningen, erbjuder sådana UN-godkända batteritunnor som förutsätts av lagen om transport av farliga ämnen (TFÄ-lagen) till insamlingsplatserna där stora mängder batterier och ackumulatorer eller regelbundet litiumbatterier över 500 g insamlas.

Batteritunnans tekniska information

Kapacitet: 110 l
Mått: 77,8 cm x 45,5 cm
Öppningens diameter: 39 cm

Lämplig insamlingsplats

Batteritunnor lämpar sig för insamlingsplatser där över 700 kilo batterier och ackumulatorer samlas om året eller regelbundet litiumbatterier på över 500 g. Ett skriftligt avtal om användningen av batteritunnor uppgörs alltid. Du kan fylla i för avtalet nödvändiga uppgifter samt bekanta dig med avtalsvillkoren här.

En pall med tunnor åt gången

De UN-godkända batteritunnorna med märkningar som förutsätts av lagen gällande TFÄ levereras och avhämtas alltid förpackade på pallar. Tomma batteritunnor levereras till insamlingsplatserna på en separat beställning med ett ID-nummer som är specifikt för insamlingsplatsen i partier om fem eller tio stycken. Avhämtning av batteritunnor gäller en helt fylld pall. Minsta parti av batteritunnor som avhämtas är 2 stycken förpackade på en effektpall (halvpall).

Säkerhet

Det är viktig både för miljön och för säkerheten att batterier och ackumulatorer återvinns på rätt sätt. Därför har vi skapat onlineutbildningsmaterial som ger insamlingsplatserna fördjupad kunskap om säkerhetsfaktorer som gäller insamlingen av batterier och ackumulatorer.

Onlineutbildningen lär dig hur du kan undvika farliga situationer samt hur mottagningen och förvaringen av uttjänta bärbara batterier och ackumulatorer på insamlingsplatsen ordnas på ett tryggt sätt. Till onlineutbildningen (onlineutbildningen är på finska).