Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
 • sv
 • en

Rekisteröityminen tuottajaksi

Tuotko tai valmistatko Suomen markkinoille kannettavia paristoja tai akkuja tai niitä sisältäviä laitteita? Jos vastasit kyllä, rekisteröidy alta tuottajaksi ja huolehdi tuotteidesi kierrätyksestä lain edellyttämällä tavalla.

Kaikkien kokonsa puolesta vaivatta käsin kannettavien ja/tai kuluttajille myytävien paristojen ja akkujen tuottaja voi huolehtia helposti rekisteröitymisestä ja muista tuottajavastuuvelvoitteista paristo- ja akkutuottajien perustaman Recser Oy:n kautta. Recser Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiömuotoinen tuottajayhteisö, jolle tuottajat voivat siirtää tuottajavastuuvelvoitteensa sopimuksella. Sopimuksen tehneitä tuottajia on yli 700, täältä näet kaikki.

Isojen, yksinomaan teollisuus– tai ammattikäyttöön suunniteltujen akkujen tuottajat voivat siirtää Recser Oy:lle tuottajavastuunsa rekisteröitymis- ja raportointivelvoitteiden osalta.  

Vaalimme luotettavuutta ja tasapuolisuutta kaikessa toiminnassamme, joten myös kaikki tuottajien kanssa tehdyt sopimukset ovat samansisältöisiä.

Kun sopimus on rekisteröity, teemme tuottajan puolesta ilmoituksen viranomaisille ja huolehdimme jätehuollon järjestämisestä ja kierrättämisestä tuottajien puolesta. Tuottajan tehtäväksi jää kertoa asiakkailleen hoitaneensa tuottajavelvoitteensa vastuullisesti ja toimittaa Recser Oy:lle tiedot markkinoille saatetuista määristä sovitun aikataulun mukaisesti. Muistathan myös varmistaa, että markkinoille saattamissasi paristoissa ja akuissa on tarvittavat merkinnät ja ohjeet pariston tai akun irroittamisesta.

Huomioithan, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen ja akkujen tuottajavastuut ovat täysin erillisiä eikä jäsenyys SER-tuottajayhteisössä vapauta yritystä paristo- ja akkutuottajavastuun hoitamisesta. Rekisteröityminen paristo- ja akkutuottajaksi tulee hoitaa erikseen P&A-tuottajayhteisöön, ja muut tuottajavastuut hoitaa niistä vastaavien tuottajayhteisöiden kautta. Tuottajavastuu koskee lisäksi autoja, renkaita, paperia ja pakkauksia. Täältä voit lukea lisää muista tuottajavastuista: ely-keskus.fi.

Rekisteröidy tuottajaksi

  Yrityksemme haluaa siirtää jätelaissa (646/2011) tarkoitetun ja asetuksen (520/2014) mukaisen paristojen ja akkujen tuottajavastuun jäljempänä määriteltyjen tuoteryhmien osalta Recser Oy:lle (Pirkanmaan ELY-keskuksen rekisteröintinumero PIRELY/558/07.00/2014).

  Kyllä, yrityksemme täyttää tuottajan määritelmän kriteerit ja olemme tutustuneet sopimusehtoihin. *

  Tutustu Recser Oy:n Code of Conductiin tästä.

  HUOM: 1) Jos haluat lisätä uusia tuoteryhmiä nykyiselle Recser Oy:n kanssa tehdylle tuottajavastuun siirtosopimukselle, riittää kun täytät vain numerolla 1) -merkityt kentät.

  Yrityksen tiedot

  Sopimukseen liitetyt tytäryhtiöt: Konsernin emoyhtiö voi siirtää tällä sopimuksella myös paristoja ja akkuja tuottavien tytäryhtiöidensä tuottajavastuun Recser Oy:lle. Emoyhtiö sitoutuu tällöin raportoimaan kaikkien sopimukseen liitettyjen tytäryhtiöidensä puolesta markkinoille saatetut määrät samalla kertaa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Emoyhtiö vastaa tällöin muutoinkin kaikkien tämän sopimuksen mukaisten tuottajavelvoitteiden hoitamisesta myös tytäryhtiöidensä puolesta.

  Aputoiminimet: Yrityksen aputoiminimet, jotka liittyvät paristojen ja akkujen maahantuontiin tai valmistukseen.

  Yhteystiedot

  Laskutustiedot  1)

  VerkkolaskutusSähköpostilaskutusLasku katuosoitteeseen

  HUOM: Täytä lisäksi valintaasi liittyvä tieto johonkin kolmeen alla olevista kentistä.

  Yhteyshenkilöt

  Tuottajavastuutiedot

  Markkinoille saatettavat tuoteryhmät (valitse kaikki yritykseesi liittyvät)  1)

  Katso tuoteryhmien luokittelu täältä (avautuu uuteen ikkunaan)

  Ilmoita tässä kyllä/ei ja sekä mahdollisesti kumpia lyijyakkuja (lyijyteollisuusakkuja ja/tai lyijyajoneuvoakkuja) tuotte markkinoille.

  Tuottajavastuussa alkaen: Paristoja ja akkuja koskeva tuottajavastuu tuli voimaan 26.9.2008/ulkomaisten etämyyjien tuottajavastuu alkaa 19.7.2021. Ilmoita tuottajavastuun alkamisajankohta, mikäli yritys on aloittanut paristojen, akkujen tai pariston/akun sisältävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden markkinoille saattamisen myöhemmin kuin 26.9.2008/19.7.2021.

  Paristo- ja akkutuottajavastuun alaiset tuotemerkit: Ilmoita tässä paristojen ja akkujen tai niitä sisältävien laitteiden tuotemerkit, joita yritys saattaa Suomen markkinoille. Jos tuotteita on paljon, 5 suurinta tuotemerkkiä riittää. Kohtaan lisätietoja voit lisätä linkkejä esim. tuotekohtaisille www-sivuille tai käyttöturvallisuustiedotteisiin.

  Lisätietoja

  Haluan lisätietoja myös seuraavien tuotteiden tuottajavastuun hoitamisesta Suomessa:

  Välitämme yhteydenottopyyntösi aloilla toimiville tuottajayhteisöille.

  Henkilötietojen kerääminen ja käsittely
  Recser Oy:n kanssa tuottajavastuun siirtosopimuksen tehnyt Tuottaja (”Käyttäjä”) suostuu siihen, että kanssaan tuottajavastuun siirtosopimuksen teon yhteydessä kerätyt Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan Recser Oy:n henkilörekisteriin siten kuin tietosuojalausekkeessa on tarkemmin kuvattu. Recser Oy sitoutuu suojaamaan Käyttäjän yksityisyyttä ja käyttämään henkilötietoja luotettavasti ja kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä voi tarkistaa ja päivittää Käyttäjän henkilötiedot lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(a)recser.fi

  Recser Oy Tuottajat Tietosuojalauseke

  Lähetämme tässä annetuilla tiedoilla täytetyn sopimuksen tuottajalle allekirjoitettavaksi sähköisessä allekirjoituspalvelussa.