Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Företag som ingått avtal om överföring av producentansvar med Recser Oy kan beställa certifikatet som bevis på sin registrering i en producentförening. Certifikatet gäller i ett år i taget och det producentspecifika registreringsnumret står i det.

Recser CertifikatBeställning och leverans av certifikat

Recser Oy levererar certifikaten på finska, engelska och svenska.

Certifikaten är avgiftsfria för företag och de kan beställas av Recser Oy per e-post på adressen info(a)recser.fi. Tala i samband med beställningen om på vilka språk du vill ha certifikatet och hur det ska levereras (vanlig post eller e-post).

Producentmärke

Företag som har ingått avtal om överlåtelse av producentansvar med Recser Oy har också möjlighet att få använda producentmärket som bevis på registrering hos producentorganisationen. Producentmärket kommunicerar ansvarig skötsel av producentansvaret för batterier. Märket kan användas till exempel på webbplatser och i företagsmaterial.

Du hittar det nedladdningsbara märket och dess bruksanvisning på tillverkarnas kundsidor. Du får lösenordet till webbplatsen via e-post till info@recser.fi.