Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Anvisningar till personalen:

Vi rekommenderar att alla som arbetar med batteriåtervinning går igenom vårt webbutbildningsmaterial för säker batteriåtervinning. Materialet hittar du här (på finska).

Nedan angivna anvisningar är avsedda för insamlingsplatsens personal och vi rekommenderar att de sätts upp till exempel på väggen i fikarummet.

Anvisning för hantering och mottagning av batterier och ackumulatorer:
Suomeksi / På svenska / In English

Anvisningar och kontaktuppgifter för beställning av avhämtning av batterilåda:
Suomeksi / På svenska / In English

Skyltar för konsumenterna:

Vi rekommenderar att anvisningarna sätts upp på en väl synlig plats.

 

Här kan du återvinna batterier och ackumulatorer:

Suomeksi / På svenska / In English

Här kan du återvinna batterier och ackumulatorer (+lämna över batterier och ackumulatorer till personalen):
Suomeksi / På svenska / In English

Här kan du återvinna batterier och ackumulatorer (+insamlingsplatsen finns vid kassorna):
Suomeksi
/ På svenska / In English

Här kan du återvinna batterier och ackumulatorer (+insamlingsplatsen finns vid pantautomaten):
Suomeksi / På svenska / In English

Anvisningar för återvinning inlämnaren

Nedan angivna anvisningar hjälper kunderna att tryggt återvinna batterier och ackumulatorer. Vi rekommenderar att anvisningen placeras i närheten av batterilådan.

A4: Suomeksi / På svenska / In English
A3: Suomeksi / På svenska / In English