Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en
Tape keräyslaatikon edustalla

Här kan du beställa en transportlåda som batterierna kan stoppas in i till din butik.

Butikerna samlar in förbrukade batterier och små ackumulatorer

Insamlingen av bärbara batterier och ackumulatorer har centrerats kring de ställen som säljer dem, det vill säga distributörerna. Enligt avfallslagens riktlinjer ska varje distributör även ombesörja insamlingen av förbrukade batterier och ackumulatorer avgiftsfritt och utan att kunden måste köpa nya produkter. Dessutom förpliktigar lagen distributörerna att informera om möjligheten till inlämning på såväl försäljningsstället som i sin övriga marknadsföring, vilket vi stödjer genom att erbjuda färdigt kommunikationsmaterial till insamlingsställena.

Recser Oy är en förening av producenter som ansvarar för återvinningen av batterier och ackumulatorer

Batteriåtervinningen ombesörjs av producentföreningen Recser Oy, som representerar producenter som distribuerar batterier och ackumulatorer på marknaden. Recser Oy ombesörjer avhämtningen av insamlade batterier och ackumulatorer från insamlingsplatserna för hantering och återvinning. Inför avhämtningen ska batterierna och ackumulatorerna vara förpackade i ett för transportarrangemangen ändamålsenligt parti. För packningen kan distributören avgiftsfritt beställa transportlådor via den här webbplatsen.

13 000 insamlingsplatser runtom i Finland

Utöver distributörerna samlas bärbara batterier och ackumulatorer som tagits ur bruk in på tusentals kompletterande insamlingsplatser, såsom många kommuners avfallsstationer, kontor, läroverk och enheter inom sjukvården. Totalt samlas batterier och ackumulatorer in för återvinning från cirka 13 000 platser runtom i Finland.