Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en
Körmy-nikkelikadmiumakku ja Lyly-lyijyhyytelöakku

Vår uppgift är att sköta om en separat insamling, förbehandling och främjande av återvinning av batterier och ackumulatorer i Finland.

Batteriåtervinningen i Finland sköts av producentföreningen Recser Oy som representerar producenter som distribuerar batterier och ackumulatorer på marknaden. Enligt produktansvarslagen ska tillverkarna och importörerna av batterier och ackumulatorer sköta om återvinningen och avfallshanteringen av sina produkter efter att de tagits ur bruk.

Till Recser Oy:s ansvar hör alla batterier och ackumulatorer som utan problem kan bäras för hand. Sådana batterier och ackumulatorer avhämtar företaget avgiftsfritt från alla insamlingsplatser, förutsatt att batterierna och ackumulatorerna med tanke på transporten är förpackade i ändamålsenliga avhämtningspartier.

För förpackningen kan insamlingsplatsen avgiftsfritt beställa transportlådor eller batteritunnor för att packa stora partier eller stora litiumbatterier (över 0,5 kg).

Möjlighet för skräddarsydd avhämtningstjänst

Avhämtningstjänster som är skräddarsydda enligt insamlingsplatsens behov samt avhämtnings- och återvinningstjänster för stora industriackumulatorer kan beställas via Recser Oy:s samarbetspartner. Dessa samarbetspartner är granskade och godkända av Recser Oy och har nödvändiga miljötillstånd samt tillstånd för transport och hantering av farligt avfall. Dessa företag tar hand om att batterier och ackumulatorer hamnar i övervakade återvinningscentraler med miljötillstånd. Företagens miljötillståndsuppgifter finns på Regionförvaltningsverkets informationstjänst. Finlands miljöcentral upprätthåller uppdaterade uppgifter om giltiga tillstånd för transport av avfall.