Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Registrering som producent

Importerar eller tillverkar du bärbara batterier eller små ackumulatorer, eller apparater som innehåller dem, för den finländska marknaden? Om svaret på frågan är ja, registrera dig som producent här och ombesörj återvinningen av dina produkter såsom förutsätts i lagen.

Producenter av batterier och ackumulatorer som till sin storlek är lätta att bära och/eller som säljs till konsumenter kan enkelt sköta registreringen och andra producentansvarsskyldigheter via Recser Oy, som grundats av batteri- och ackumulatorproducenter. Recser Oy är en allmännyttig producentförening i aktiebolagsform till vilken producenter kan överföra sitt producentansvar genom ett avtal. Antalet producenter som har ingått avtalet är fler än 1000, här ser du dem alla.

Producenter av stora ackumulatorer som har utformats uteslutande för industriell eller professionell användning kan överföra sitt producentansvar till Recser Oy vad registrerings- och rapporteringsskyldigheten beträffar.  

Vi värnar om tillförlitlighet och jämlikhet i all vår verksamhet, vilket även innebär att samtliga avtal som vi ingår med producenter har samma innehåll.

När avtalet har registrerats, gör vi i producentens ställe en anmälan till myndigheterna och ser till att ordna och återvinna avfallshanteringen i producenternas ställe. Det som återstår för producenten att göra är att berätta för kunderna att man har skött sitt producentansvar på ett ansvarsfullt sätt och att tillhandahålla Recser Oy information om produktmängderna som man har släppt på marknaden i enlighet med en överenskommen tidtabell. Kom även ihåg att säkerställa att de batterier och ackumulatorer som du släpper på marknaden har relevanta märkningar och anvisningar om hur man tar loss batteriet eller ackumulatorn.

Observera även att producentansvaren för el- och elektronikapparater och batterier och ackumulatorer är helt skilda och att ett medlemskap i SER-producentföreningen inte friar företaget från skyldigheten att sköta batteri- och ackumulatorproducentansvaret. Registrering som batteri- och ackumulatorproducent ska skötas separat till producentföreningen för batterier och ackumulatorer, och övriga med producentansvar ombesörjer dem via motsvarande producentföreningar. Dessutom gäller producentansvaret bilar, däck, papper och förpackningar. Här kan du läsa mer om övriga typer av producentansvar: ely-keskus.fi.