Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

I samband med registreringen debiteras en engångs registreringsavgift av varje producent. Avgiften är 200–700 € (+ moms) beroende på för hur många batteri- och ackumulatorklasser producentansvaret överförs till Recser Oy.

En aktuell prislista hittar du här.

Återvinningsavgiften varierar enligt den mängd batterier och ackumulatorer som satts på marknaden samt deras återvinningsbarhet. Återvinningsavgift betalas för alla bärbara batterier och ackumulatorer, samt alla s.k. industriackumulatorer och litium-bilackumulatorer vilka kan anses bärbara, som satts på marknaden.

Producenter av stora industriackumulatorer, som har utformats uteslutande för industriell eller professionell användning och är bärbara, debiteras en gång per år en årsavgift på 500 € (+ moms) som täcker de administrativa kostnaderna för rapporteringen. Producenter av stora industriackumulatorer debiteras inga återvinningsavgifter för de ackumulatorer som de har distribuerat på marknaden, utan återvinningsavgifterna ska betalas av producenten eller enligt separat överenskommelse av slutanvändaren först när ackumulatorn lämnas in för återvinning.

Ju fler producenter som deltar i fördelningen av kostnaderna, desto lägre blir avgifterna. Därför är det viktigt att ingen producent låter andra betala sina avfallshanteringsavgifter.

Alla kostnader fördelas mellan Recser Oy:s marknadsandelar av batteri- och ackumulatorproducenter.