Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Övriga insamlingsplatser

Övriga insamlingsplatser kan av Recser Oy beställa avgiftsfritt transportutrustning och avhämtning av ändamålsenliga avhämtningspartier på samma villkor som butikerna.

Förutom från butiker som säljer batterier och ackumulatorer avhämtar Recser Oy bärbara uttjänta batterier och ackumulatorer från hundratals kompletterande insamlingsplatser som betjänar slutanvändare, såsom flera kommuners avfallsstationer och privata tillhandahållare av avfallshanteringstjänster. Recser Oy avhämtar även direkt uttjänta batterier och ackumulatorer från många serviceställen inom den privata och offentliga sektorn, såsom kontor, ämbetsverk, läroinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och industrins produktions- och lagerlokaler.

Till Recser Oy:s ansvar hör alla batterier och ackumulatorer som till sin storlek utan problem kan bäras för hand. Batterilådor som passar för små mängder och små ackumulatorer (ackumulatorns vikt under 0,5 kg) och batteritunnor för stora mängder och stora ackumulatorer (ackumulatorns vikt över 0,5 kg). Som en tumregel får alla batterier och ackumulatorer som hela ryms i tunnan läggas i.

Batteritransportlåda


Batteritunna

Om de transportkärl som Paristokierrätys erbjuder är för stora eller olämpliga för att användas på insamlingsplatsen, kan insamlingsplatsen på egen bekostnad beställa en skräddarsydd avhämtning av en samarbetspartner till Recser Oy som tillhandahåller avfallshanteringstjänster.