Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Länkar och ytterligare information

På den här sidan har vi samlat användbara länkar och intressant ytterligare information relaterad till batteriåtervinning.

För tillsynen av producentansvaret ansvarar

NTM-centralen i Birkaland
NTM-centralen kontrollerar att producentansvaret efterlevs i hela Finland, bortsett från Åland.

Ålands landskapsregering
Ålands landskapsregering kontrollerar att producentansvaret efterlevs på Åland.

Tukes – Säkerhets- och kemikalieverket
Säkerhets- och kemikalieverket ansvarar för marknadstillsynen av batterier och ackumulatorer som släppts på marknaden.

Lagstiftning

Batteriförordning (EU) 2023/1542

Avfallslagen 646/2011

Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer 520/2014

Statsrådets förordningom ändring av statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer 1027/2021

Batteridirektivet 2006/66/EU

Batteridirektivets ändring 2008/12/EU

Batteridirektivets ändring 2013/56/EU

Kommissionens förordning (EU) 1103/2010 om kapacitetsmärkning av bärbara, laddningsbara ackumulatorer

Kommissionens förordning (EU) nr 493/2012 om fastställande av närmare bestämmelser om beräkning av återvinningsgraden i återvinningsprocesserna för förbrukade batterier och ackumulatorer

Kommissionens svar på frågor om batteri- och ackumulatorproducentansvar

Säker hantering av batterier och ackumulatorer

Batteriguide – Lär dig hantera litiumjonbatterier säkert enkelt

Hantering av batterier och ackumulatorer

AkkuSer Oy

Information om återvinning av batterier och ackumulatorer samt andra material

Kampanjwebbsidan Zombiebatterier

Kampanjwebbsidan Teipattuna vaaraton (på finska)

Sökning av nationella insamlingsplatser: Kierratys.info

SER-kierrätys
SER-åkierrätys är ett gemensamt forum för el- och elektronikapparaters producentföreningar.

Samarbets- och intressebevakningsorganisationer i Finland

Batteri- och ackumulatorsektionen vid Teknisen Kaupan Liitto

Tuottajayhteiso.fi
Rådgivande panel för producentföreningar Se en presentationsvideo här.

Suomen Uusioraaka-aineliitto

Samarbets- och intressebevakningsorganisationer i Europa

Eucobat
The European association of national collection schemes for batteries

EPBA
European portable battery association

Blybatteriernas producentförening i Finland

Akkukierrätys Pb Oy

Producentföreningar för el- och elektronikapparater i Finland

ERP Finland ry
Flip ry
ICT -Producentkooperativ -TY
SELT ry
SER-tuottajayhteisö ry