Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Länkar och ytterligare information

På den här sidan har vi samlat användbara länkar och intressant ytterligare information relaterad till batteriåtervinning.

För tillsynen av producentansvaret ansvarar

NTM-centralen i Birkaland
NTM-centralen kontrollerar att producentansvaret efterlevs i hela Finland, bortsett från Åland.

Ålands landskapsregering
Ålands landskapsregering kontrollerar att producentansvaret efterlevs på Åland.

Tukes – Säkerhets- och kemikalieverket
Säkerhets- och kemikalieverket ansvarar för marknadstillsynen av batterier och ackumulatorer som släppts på marknaden.

Lagstiftning

Avfallslagen 646/2011

Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer 520/2014

Statsrådets förordningom ändring av statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer 1027/2021

Batteridirektivet 2006/66/EU

Batteridirektivets ändring 2008/12/EU

Batteridirektivets ändring 2013/56/EU

Kommissionens förordning (EU) 1103/2010 om kapacitetsmärkning av bärbara, laddningsbara ackumulatorer

Kommissionens förordning (EU) nr 493/2012 om fastställande av närmare bestämmelser om beräkning av återvinningsgraden i återvinningsprocesserna för förbrukade batterier och ackumulatorer

Kommissionens svar på frågor om batteri- och ackumulatorproducentansvar

Hantering av batterier och ackumulatorer

AkkuSer Oy

Information om återvinning av batterier och ackumulatorer samt andra material

Kampanjwebbsidan Zombiebatterier

Kampanjwebbsidan Teipattuna vaaraton (på finska)

Sökning av nationella insamlingsplatser: Kierratys.info

SER-kierrätys
SER-åkierrätys är ett gemensamt forum för el- och elektronikapparaters producentföreningar.

Samarbets- och intressebevakningsorganisationer i Finland

Batteri- och ackumulatorsektionen vid Teknisen Kaupan Liitto

Tuottajayhteiso.fi
Rådgivande panel för producentföreningar Se en presentationsvideo här.

Suomen Uusioraaka-aineliitto

Samarbets- och intressebevakningsorganisationer i Europa

Eucobat
The European association of national collection schemes for batteries

EPBA
European portable battery association

Blybatteriernas producentförening i Finland

Akkukierrätys Pb Oy

Producentföreningar för el- och elektronikapparater i Finland

ERP Finland ry
Flip ry
ICT -Producentkooperativ -TY
SELT ry
SER-tuottajayhteisö ry