Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Företagsfallstudie, Celltech: I takt med att batteribranschen växer ökar värdet av återvinning ytterligare

Anders Blomqvist / Celltech

”Batteriråmaterial produceras inte genom att klicka med fingrarna. Därför är återvinningen av gamla batterier mycket viktig även för batteriproduktionen i framtiden, säger Anders Blomqvist”, verkställande direktör på Celltech.

Celltech är en välkänd aktör på batterimarknaden. ”Företaget grundades 1989 och är en av Finlands ledande leverantörer av batterilösningar”, framlägger verkställande direktör Anders Blomqvist.

”Vi levererar allt från knappbatterier till energicontainrar och reservkraftslösningar till industrin. Vi tillverkar även batteripaket och system för arbetsmaskiner, vilket är en mycket intressant och ny marknad.”

Vikten av återvinning betonas i takt med att efterfrågan på batterier ökar

Celltech har sina rötter i Finland, men för närvarande tillhör företaget det svenska företagsklustret Addtech AB. ”Att vara underställt det internationella bolaget möjliggör inte bara gemensamma verksamheter med systerbolag över landsgränserna, utan även nya investeringar”, beskriver Blomqvist.

”I början av 2022 öppnar vi en monteringsfabrik i Tammerfors, vilken nu har testanvänts i ett par år. Ett produktutvecklingscenter som fokuserar på batterisystem för industrifordon och betjänar alla Celltechs enheter etableras också i anslutning till fabriken”, säger Blomqvist.

Efterfrågan på batterier kommer att växa under de närmsta åren, och Blomqvist ser detta inte bara som en möjlighet utan också som en utmaning. ”Redan nu har priserna på råvaror till litiumbatterier nästan fördubblats, och leveranstiderna förlängs på grund av brist på komponenter över hela världen. Återvunna batterier står också i lagret i väntan på vidarebehandling”, konstaterar han.

”Världen elektrifieras, men det finns inte tillräckligt med gruvor som producerar batteriråvaror och det tar fem till tio år att öppna en ny. Därför är det oerhört viktigt att återvinna befintliga batterier. Men i takt med att återvinningsgraden ökar är det också viktigt att komma ihåg att satsa på återvinningskapacitet, så att för stora lager inte uppstår och materialet faktiskt återvinns”, konstaterar Blomqvist.

Producentansvar är en del av miljöskyddet

Förutom materialåtervinning är miljöskydd också en stor del av ansvaret för batteriåtervinning. ”Det är inte bra om batterier hamnar i naturen eller i fel avfallsfraktion”, säger Blomqvist.

”Det är väldigt viktigt att både bly- och litiumbatterier återvinns på rätt sätt så att farliga situationer inte uppstår. Producentgemenskaperna är värdefulla organisationer som lyfter dessa frågor. Jag har varit verksam i Recsers styrelse nu i år och lärt mig mycket nytt”, säger Blomqvist.

”Producentgemenskaperna roll när det gäller att informera om till exempel den nya förordningen är stor. Det finns fortfarande utrymme för utveckling, och det lönar sig att stärka till exempel principen om att kunna sköta allt på samma ställe i enlighet med den reformerade avfallslagen”, konstaterar Blomqvist.

”Det är en mycket bra förändring för producenten att Recser och Akkukierrätys nu använder samma rapporteringssystem. Nu kan alla mängder rapporteras till samma system enligt samma principer”, tackar Anders Blomqvist.

Text: Riina Nygrén/Noon Kollektiivi

Importerar eller tillverkar ditt företag batterier eller apparater som innehåller batterier för den finländska marknaden? Om du svarade ja kan du sköta producentansvaret genom att registrera dig som producent här.