Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en
ANSVARIGHET

Vi är för vår del ansvariga för att skapa en hållbar framtid. Vi producerar återvinningstjänster på ett tryggt, effektivt och så miljövänligt sätt som möjligt.

JÄMLIKHET

Vår vision är att göra återvinningen av batterier och ackumulatorer så enkel som möjligt för finländarna. Vi samarbetar med producenter, konsumenter, butiker samt hanterare och myndigheter. Tillförlitligheten och jämlikheten syns i vår verksamhet.

EXPERTIS

Vi utvecklas kontinuerligt som experter inom återvinnings- och avfallshanteringsbranschen och vi utvecklar insamlingssystemen, transportlogistiken och återvinningen tillsammans med våra partner. Vi utnyttjar tillgängliga tekniker och kunskaper för att kunna återvinna materialen på bästa möjliga sätt och så kostnadseffektivt som möjligt.

ÖPPENHET

Vi är öppna för nya idéer och samarbete med våra intressentgrupper. Vår verksamhet är transparent och informeringen och kommunikationen om den är öppen och tydlig.

Vision

Att sköta producentansvaret för batterier och ackumulatorer via oss är det bästa alternativet för producenter. Vi ordnar våra återvinningstjänster professionellt, säkert och effektivt.

Code of conduct

Våra etiska principer, eller Code of Conduct (på engelska), beskriver de metoder och åtaganden som möjliggör en verksamhet i linje med våra värderingar, vår vision och etiskt hållbara metoder.