Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Batterilådor för små batterier och ackumulatorer

Anhopar sig uttjänta batterier och ackumulatorer i din butik eller ditt verksamhetsställe? Vi erbjuder batteritunnor för insamlingsplatser för små mängder eller insamlingsplatser för bara batterier och små ackumulatorer.

Batterier och ackumulatorer omfattas av lagstiftningen om transport av farliga ämnen och ska således alltid vara förpackade i transportlådor som har för transporten nödvändiga märkningar och som uppfyller övriga krav. Recser Oy distribuerar avgiftsfritt förpackningar som är lämpliga för transport till butikerna och andra sådana verksamhetsställen i vars egen verksamhet mängden förbrukade batterier och ackumulatorer uppgår till mer än 30 kilo per år.

Batterilådans tekniska information

Mått som monterad: 380x240x240 mm
Vikt ifylld: 30 kg
Obs. Batterier eller en ackumulator över 0,5 kg får inte läggas i lådan.

Lämplig insamlingsplats

Förutom en butik kan en insamlingsplats till exempel vara ett kontor, läroverk och enheter inom sjukvården eller industrins produktions- och lagerlokaler. Batterilådor levereras till insamlingsplatser där leveransen och avhämtningen kan ske under kontorstid.

Om ditt serviceställe inte är öppet inom ramen för kontorstid kan du lämna mindre mängder uttjänta batterier och små ackumulatorer i en butik som säljer dem eller på en regional insamlingsplats. Större mängder uttjänta batterier och ackumulatorer samt ackumulatorer som väger över 0,5 kg ska lämnas på den regionala insamlingsplatsen. Om du önskar kan du på egen bekostnad beställa en skräddarsydd avhämtning av en samarbetspartner till Recser Oy som tillhandahåller av avfallshanteringstjänster.

Den minsta insamlingsmängden av batterier och ackumulatorer på 30 kg om året har bestämts för att batterier och ackumulatorer med tiden kan börja läcka och av säkerhetsskäl ska de inte hållas i lager alltför långa tider. Den minsta insamlingsmängden på 30 kg om året har bestämts för att batterier och ackumulatorer med tiden kan börja läcka och av säkerhetsskäl ska de inte hållas i lager alltför långa tider. Tomma batterilådor kan du beställa här.

För att säkerställa en trygg insamling

  • Placera batterilådan på en övervakad och torr plats med rumstemperatur i närheten av lämplig släckningsutrustning samt brand-och/eller rökvarnarsystem.
  • Placera insamlingskärlet för batterier på en plats där det inte kan falla.
  • Placera en tejprulle intill insamlingslådan, så att inlämnaren kan tejpa polerna på batterierna och ackumulatorerna.
  • Kontrollera regelbundet att insamlingslådan inte innehåller föremål som inte hör dit eller skräp. Kontrollera samtidigt och framför allt att litiumbatteriernas och -ackumulatorernas poler är tejpade för att förhindra kortslutning.
  • Lägg enbart bärbara uttjänta ackumulatorer i batterilådan. Sådana finns i bland annat armbandsur, leksaker, ficklampor, mobiltelefoner, kameror, datorer och bärbara elverktyg, såsom borrmaskiner. Batterier och ackumulatorer som väger över 0,5 kg ska inte läggas i batterilådan.
  • Lägg anvisningarna för insamlingen på en synlig plats och se till att de fyllda batterilådorna enkelt kan avhämtas på den vanliga lastningsplatsen.

En tom låda i utbyte mot en fylld

Den minsta avhämtningsmängden av insamlingslådor är en fylld batterilåda. När du beställer avhämtning av en fylld insamlingslåda får du automatiskt en tom låda i stället. Du behöver således inte göra en ny separat beställning av en tom låda. Om du vill ha fler tomma lådor i samband med avhämtningen, läs anvisningarna om det på sidan som handlar om avhämtning av fylld låda.