Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Batterier och ackumulatorer omfattas av lagstiftningen gällande transport av farliga ämnen och ska således alltid vara förpackade i transportlådor som har för transporten nödvändiga märkningar och som uppfyller övriga krav. Recser Oy distribuerar avgiftsfritt förpackningar som är lämpliga för transport till distributörerna och andra sådana verksamhetsställen i vars egen verksamhet mängden förbrukade batterier och ackumulatorer uppgår till mer än 30 kilo per år.

Skriv ut anvisningarna för mottagning och avhämtning samt anvisningarna för inlämnarna från avsnittet Anvisningar och material.

När du börjar insamlingen, beställ en fraktlåda för batterierna och ackumulatorerna du samlar in via blanketten nedan. Du kan använda lådan även under insamlingen.

Obs! Om du redan har batterilådor får du nya tomma lådor i samband med avhämtningen av de fulla lådorna. Om lådorna ändå har tagit slut ska du nämna detta i fältet Mer information. Beställningsformuläret är avsett i första hand för nya insamlingsplatser.

Transportlådans dimensioner:
Ihopmonterad: 380 x 240 x 240 mm
Full vikt: ca 30 kg

Beställ en transportlåda här:

Anvisning för beställning:

  1. Gå till beställningssystemet och välj ”Tai jatkaa rekisteröimättömänä keräyspisteenä” (Eller fortsätt som oregistrerad uppsamlingsplats), klicka på ”Jatka” (Fortsätt) som finns nedanför texten.
  2. Navigera neråt på sidan. ”Tyhjä paristolaatikko” (Tom batterilåda) genom att klicka på plusknappen som finns bredvid texten kan du lägga till antalet lådor som ska beställas.
  3. Klicka sedan på kundvagnsknappen nedan och kontrollera antalet tomma lådor som ska beställas.
  4. Kontrollera uppgifterna och klicka på ”Seuraava” (Nästa).
  5. Mata in de begärda uppgifterna i systemet: Uppsamlingsplatsens ”Postinumero” (Postnummer), ”Kaupunki” (Stad), ”Katuosoite” (Gatuadress) och klicka på ”Seuraava” (Nästa).
  6. Ange uppgifterna i fälten: ”Y-tunnus” (företagets FO-nummer), ”Keräyspisteen nimi” (Uppsamlingsplatsens namn), ”Etunimi” (Kontaktpersonens förnamn), ”Sukunimi” (Kontaktpersonens efternamn), ”Sähköpostiosoite” (uppsamlingsplatsens e-postadress, gärna en allmän adress till exempel info(a)butiken.fi) och ”358” (Telefonnummer).
  7. Meddela vid behov närmare avhämtningsuppgifter till chauffören ”Anna lisätietoja kuljettajalle” i det tomma fältet (Ge mer information till chauffören).
  8. Kontrollera uppgifterna och skicka beställningen ”Lähetä tilaus” (Skicka beställningen)