Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Batterier och ackumulatorer omfattas av lagstiftningen gällande transport av farliga ämnen och ska således alltid vara förpackade i transportlådor som har för transporten nödvändiga märkningar och som uppfyller övriga krav. Recser Oy distribuerar avgiftsfritt förpackningar som är lämpliga för transport till distributörerna och andra sådana verksamhetsställen i vars egen verksamhet mängden förbrukade batterier och ackumulatorer uppgår till mer än 30 kilo per år.

Skriv ut anvisningarna för mottagning och avhämtning samt anvisningarna för inlämnarna från avsnittet Anvisningar och material.

När du börjar insamlingen, beställ en fraktlåda för batterierna och ackumulatorerna du samlar in via blanketten nedan. Du kan använda lådan även under insamlingen.

Obs! Om du redan har batterilådor får du nya tomma lådor i samband med avhämtningen av de fulla lådorna. Om lådorna ändå har tagit slut ska du nämna detta i fältet Mer information. Beställningsformuläret är avsett i första hand för nya insamlingsplatser.

Transportlådans dimensioner:

Ihopmonterad: 380 x 240 x 240 mm
Full vikt: ca 30 kg

Instruktioner för att beställa en transportlåda:

Fyll i och skicka formuläret nedan för att få ett uppsamlingsplatsspecifikt ID-nummer. ID-numret skickas med e-post, varefter du kan beställa tomma transportlådor från beställningssystemet.

Beställ ett ID-nummer:

    (helst en allmän e-postadress t.ex. av formatet info@butik.fi för sändning av meddelanden)

    Kontaktuppgifterna registreras som Recser Oy Insamlingsställe. Uppgifterna i registret används endast i den utsträckning som är nödvändigt för att ombesörja producentansvaret, transportera insamlat material och delge information och instruktioner enligt Recser Oy Insamlingsställen Integritetspolicy. Tilläggsinformation och frågor: info (a) recser.fi