Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Recser Oy dataskydd

Recser Oy producentregister

Producenterna sköter producentansvaret för batterier och ackumulatorer i Finland via Recser Oy.

Som godkänd producent av bärbara batterier och ackumulatorer ser Recser Oy för dess avtalspartner till att skyldigheterna uppfylls enligt finsk lagstiftning som antagits i enlighet med direktivet 2006/66/EG. Varje producent registreras på det sätt som lagstiftningen förutsätter.

Uppgifterna i registret används endast för nödvändiga åtgärder för att rikta skyldigheterna enligt producentansvaret och för genomförandet av myndighetstillsynen.

Recser Oy register över insamlingsplatser

I registret finns kontaktuppgifter för insamlingsplatser som använder Recser Oy:s tjänst som omfattar avhämtning av batterier och ackumulatorer.

Som godkänd producent av bärbara batterier och ackumulatorer ser Recser Oy för dess avtalspartner till att skyldigheterna uppfylls enligt finsk lagstiftning som antagits i enlighet med direktivet 2006/66/EG. För att uppfylla sin lagstadgade insamlingsskyldighet har Recser Oy organiserat ett nationellt insamlingssystem för bärbara batterier och ackumulatorer. Insamlingssystemet innebär att förbrukade batterier och ackumulatorer avhämtas från alla försäljningsställen och övriga insamlingsplatser i Finland och levereras för återvinning.

Recser Oy betjänar insamlingsplatserna genom att avhämta batterier och ackumulatorer som är förpackade i ändamålsenliga avhämtningspartier.

Personuppgifterna i detta register används endast för relevanta ändamål med tanke på Recser Oy:s lagstadgade avhämtningsskyldighet, till exempel för utförande av avhämtningsuppgift och informering om anvisningar.

Dataskyddsbeskrivning

Användning av cookies på webbplatsen