Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Vad händer med återvunna batterier och ackumulatorer?

Första anhalten för batterier och ackumulatorer som lämnats in för återvinning är i Nivala. Mer än 50 procent av materialen i batterier och ackumulatorer återvinns som returråvaror.

Akkusers återvinningsanläggning i Nivala.

Batterier och ackumulatorer som lämnats in till de rödsvarta lådorna fortsätter sin resa från butiken till Akkuser Oy:s återvinningsanläggning i Nivala. Akkuser är en slags logistikcentral: där sorteras alla batterier och ackumulatorer i olika fraktioner. Det är viktigt, eftersom varje batteri- och ackumulatortyp kräver separata hanteringsmetoder, så att materialen i dem ska kunna återvinnas på bästa möjliga sätt som råvaror. Sammanlagt mer än 50 procent av råvarorna i batterier och ackumulatorer kan återbrukas som råvaror inom industrin.

Av den svarta massan i alkaliska batterier utvecklar man gödsel

Merparten av batterierna i Akkusers hanteringslinje är alkaliska. Av alla batterier och ackumulatorer som återvinns i Finland utgör de cirka 80 procent. Linjearbetarna plockar först bort andra typer av batterier och ackumulatorer från de alkaliska batterierna. Identifieringen kräver både känsla och öga för det, eftersom olika typer av batterier ibland kan vara snarlika varandra.

Separering av batterier och ackumulatorer i linjen.

När övriga fraktioner har separerats från de alkaliska batterierna, transporterar linjen de alkaliska batterierna till krossbearbetningen. Av det alkaliska krosset utvinner man först det magnetiska järnet (mindre än 25 %), som i Finland förädlas till returråvara för användning i bland annat byggmaterial, bilar och verktyg. Den kvarvarande så kallade svarta massan förflyttas i det här skedet till zinksmältverket, där zinken som massan innehåller (ca 25 %) kan återvinnas för användning inom bland annat bygg-, bil- och läkemedelsindustrin.

Svart massa.

Finländska Tracegrow är det enda företaget i världen som har utvecklat en teknik med vars hjälp den svarta massans spårämnen, zink och mangan (mer än 75 %) omvandlas till ekologiska näringsprodukter för jordbruk. Företaget har framgångsrikt implementerat den teknik det har utvecklat och försäljningen av ZM-Grow-produkten har börjat över hela världen.

Företaget har redan kunnat återvinna en del av den svarta massan som samlats in från återvunna batterier av Paristokierrätys. I framtiden är det möjligt att Tracegrow omvandlar all svarta massan som den får från återvinning till gödselmedel.

TraceGrow:s Mikko Joensuu visar upp gödsel som förädlats från svart massa från alkaliska batterier på Kärsämäki anläggning. Mangan färgar den glatt rosa.

Litiumbatterier reser till Riihimäki

Från uppsjön av alkaliska batterier plockas litiumbatterier noggrant undan. Deras poler måste utan undantag tejpas, eftersom de utgör en brandfara om de kortsluts. Av denna anledning förvaras de hos Akkuser i ett separat utrymme utomhus.

Därifrån levereras de till Fortums högtemperatursbehandling i Riihimäki. Processen är planerad för farligt avfall och rökgasen som bearbetningen av dem ger upphov till hanteras med noggrannhet. Bearbetningen är mindre skadlig för miljön än om de skulle brännas tillsammans med vanligt blandavfall.

Kan du identifiera vilket som är ett litiumbatteri och vilket är alkaliskt?

Mycket nödvändiga råvaror i litiumackumulatorer

Kobolthaltiga litiumackumulatorer, som främst används i mobiltelefoner och bärbara datorer, bearbetas vid Akkusers återvinningsanläggning i en tvåfasig krossprocess. Detta möjliggör trygg hantering av brand- och explosionskänsliga litiumackumulatorer.

Litiumackumulatorer på väg till krossprocessen och mot ett nytt liv inom elektronikindustrin.

Fraktionerna som utvinns ur bearbetningen innehåller ansenliga mängder av bland annat kobolt (25–30 % koncentrat) och koppar (15–20 % koncentrat), som återvinns för återbruk som råvara inom industrin. Kobolt är en viktig råvara i ackumulatorer och koppar behövs till bland annat elektronikindustrin.

Litiumjonackumulatorer med låg kobolthalt eller koboltfria sådana, som används till exempel i verktyg, innehåller beroende på ackumulatortypen bland annat koppar, nickel, mangan, aluminium och järn. För närvarande är dessa ackumulatorers andel i den totala mängden batterier och ackumulatorer som lämnas in för återvinning förhållandevis liten, men den förväntas öka märkbart inom den närmaste framtiden. Hos Akkuser utvecklar man som bäst en egen process för den här typen av ackumulatorer, för att materialen som de innehåller ska kunna återbrukas på effektivast möjliga sätt.

Kobolt och nickel

Nickelmetallhydridackumulatorer, som till exempel är laddningsbara små ackumulatorer som påminner om alkaliska batterier, behandlas efter sorteringen hos Akkuser. Akkuser har utvecklat en egen Dry Technology-metod enligt vilken ackumulatorerna krossas och ur krosset kan man utvinna olika ämnen magnetiskt samt med andra mekaniska metoder.

De viktigaste ämnena som utvinns ur nickelmetallhydridackumulatorer är nickel och kobolt (totalt cirka 35 %). Nickel behövs till exempel vid framställning av rostfritt stål och den sällsynta kobolten särskilt i batterier till smarta telefoner.

Kobolten levereras till världens största raffinaderi för kobolt i Karleby, där återvunnet kobolt förädlas för återbruk inom industrin. Återvinningen av kobolt sparar inte bara energi, utan även jungfruligt kobolt, som i huvudsak bryts i Kongo under primitiva förhållanden.

Knappbatterier separeras i stora och små

Akkusers linje separerar knappbatterierna mekaniskt från de andra batterierna och delar in dem i stora och små. Kemiskt sett är de små batterierna så kallade silveroxidbatterier, som innehåller 2–4 procent silver. De levereras från Akkuser till ett ädelmetallraffinaderi för tillvaratagning och silvret kan återbrukas bland annat inom elektronikindustrin.

Blyet i blyackumulatorer tillvaratas

Lådlika, slutna blygeleackumulatorer innehåller 65–90 procent bly, som är lätt att återvinna, men mycket skadligt om det släpps ut i miljön. Från Akkusers återvinningsanläggning i Nivala transporteras blyackumulatorerna via inhemska insamlare för behandling vid utländska återvinningsanläggningar för blyackumulatorer. Där tar man tillvara blyet och använder det främst vid tillverkning av nya blyackumulatorer. Till processen hör även neutralisering av syrorna som ackumulatorerna innehåller.

Blyet tillvaratas och används främst vid tillverkning av nya blyackumulatorer.

Till exempel transporterar man vidare nickelkadmiumackumulatorer, som används i gamla, sladdlösa verktyg, från Nivala till lämpliga återvinningsanläggningar, där materialen som de innehåller utvinns i en flerfasig process.

Ferronickel (60 %), som finns i nickelkadmiumackumulatorer, återvinns för återbruk inom ståltillverkningen och kadmium (15 %) till exempel till tillverkningen av nya ackumulatorer. Användning av återvunnen nickel sparar upp till 75 procent energi jämfört med brytning av jungfruligt material.