Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
 • fi
 • en

I lagen har batterier och ackumulatorer delats in i tre klasser:

 1. Bärbara batterier och ackumulatorer
 2. Batterier och ackumulatorer som används i industribatterier och -ackumulatorer
 3. Fordonsbatterier och -ackumulatorer

Vid klassificering av ackumulatorer är deras huvudsakliga användningssyfte en avgörande faktor. Dessutom omfattar batteridirektivet en förteckning över det batterier och ackumulatorer som anses vara industribatterier eller -ackumulatorer. Till exempel har alla ackumulatorer som används i eldrivna fortskaffningsmedel i lagen klassificerats som industriackumulatorer, även om de är små till storleken och även om de säljs direkt till konsumenterna. Myndigheten med tillsynen över producentansvaret har publicerat en egen klassificeringsanvisning.

Recser Oy:s interna klassificering  

Recser Oy har dessutom delat in batterier och ackumulatorer i egna underklasser på basis av deras vikt. I praktiken kan producentansvaret för alla batterier och ackumulatorer som är under 25 kilo i sin helhet skötas via Recser Oy, oberoende av användningsändamål.

För stora industriackumulatorer över 25 kilo kan producentansvaret delvis överföras till Recser Oy, vilket innebär att man genom oss kan sköta registreringen som producent och uppfylla skyldigheterna i fråga om rapportering till myndigheterna. Producenten ansvarar själv för mottagandet av stora industriackumulatorer samt för annan avfallshantering. 

Producentansvaret kan skötas helt via Recser Oy för följande batteriers och ackumulatorers del: 

 1. Bärbara batterier och ackumulatorer
  Bärbara batterier eller ackumulatorer är batterier, ackumulatorer eller batterisatser som är förslutna, bärbara och varken industribatterier, industriackumulatorer, bilbatterier eller bilackumulatorer. (Batteriförordningen 2 § 1 mom. 4 punkten) Exempel på bärbara batterier är AA- och AAA-batterier samt ackumulatorer och batterier som används i mobiltelefoner, bärbara datorer, leksaker, sladdlösa verktyg, eltandborstar och rakapparater. 
 2. Bärbara industribatterier eller -ackumulatorer
  Bärbara industribatterier eller industriackumulatorer är sådana batterier eller ackumulatorer som definieras som industribatterier eller -ackumulatorer 2 § 1 mom. 7 punkten i förordningen om batterier och ackumulatorer, som på basis av sin storlek kan bäras för hand. Till bärbara industribatterier och -ackumulatorer hör batterier och ackumulatorer som har utformats uteslutande för industriell eller professionell användning samt även batterier och ackumulatorer som säljs till konsumenter. Till bärbara industribatterier och -ackumulatorer hör batterier och ackumulatorer som har utformats uteslutande för industriell eller professionell användning samt även batterier och ackumulatorer i eldrivna fordon som säljs till konsumenter (med undantag för traktionsbatterier för elmotorcyklar). Exempel på bärbara industriackumulatorer är ackumulatorer som används i eldrivna fortskaffningsmedel, såsom elcyklar, elsparkcyklar och balansbrädor, (förutom elmotorcyklars traktionsbatteri) samt ackumulatorer under 25 kilo för energilagring och fritidsanvändning.  
 3. Bärbara litiumbatterier eller -ackumulatorer för fordon
  Bärbara litiumbatterier eller litiumackumulatorer för fordon är litiumbaserade batterier eller ackumulatorer som definieras som definieras som bilbatterier eller bilackumulatorer enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i förordningen om batterier och ackumulatorer, och som till sin storlek är lätta att bära. Batterier och ackumulatorer för fordon används vid start, belysning och tändning av fordon. Litiumackumulatorer för fordon som används i bilar (litiumstartackumulatorer) räknas inte som bärbara litiumackumulatorer för fordon. Exempel på bärbara litiumackumulatorer för fordon är startackumulatorer för mopeder, motorcyklar, bilar, fyrhjulingar, skotrar och åkgräsklippare.  

Producentansvaret kan skötas delvis via Recser Oy för följande batteriers och ackumulatorers del: 

 1. Stora industriackumulatorer
  Stora industribatterier eller -ackumulatorer är batterier eller ackumulatorer över 25 kilo som enbart är planerade för industriell och professionell användning 2 § 1 mom. 7 punkten i förordningen om batterier och ackumulatorer, och som till sin storlek inte är lätta att bära. Med stora industribatterier och -ackumulatorer avses här inte ackumulatorer till eldrivna fordon, såsom el- eller hybridbilar eller elmotorcyklar, där ackumulatorn är integrerad i enheten och inte är avsedd att lösgöras av slutanvändaren i något skede. Exempel på stora industriackumulatorer är batterier och ackumulatorer som används som nöd- eller reservströmkällor bland annat på sjukhus, flygplatser och kontor, batterier och ackumulatorer som används på tåg och flygplan, ackumulatorer för truckar samt batterier och ackumulatorer som används på oljeborrplattformar och i fyrar till havs. Du kan läsa mer här.

För följande typer av batterier och ackumulatorer finns även separata producentsammanslutningar: 

 1. Blybaserade batterier och ackumulatorer för fordon
  Blybaserade batterier och ackumulatorer för fordon används vid start, belysning och tändning av fordon. Producentföreningen för blybatterier för fordon, Akkukierrätys Pb, ombesörjer återvinningen av dem i stället för producenterna. Genom ombudsavtalet mellan Recser och Akkukierrätys Pb kan producentansvaret för blybaserade fordonsbatterier och -ackumulatorer skötas genom en fullmakt. Recser förmedlar återvinningsavgifter och uppgifter om blyackumulatorer för industrin och fordon till Akkukierrätys Pb. 
 2. Traktionsbatterier för elbilar
  Med traktionsbatterier för elbilar avses ett energiförråd som används för att driva en personbil, paketbil, lastbil eller buss med el- eller hybriddrift. Som traktionsbatterier räknas också drivkraftsbatterier, som är energiförråd för användningen av tillbehör i el- eller hybridbilar. Suomen Autokierrätys Oy har godkänts som producentsammanslutning för traktionsbatterier för elbilar.  

Producentansvaret för andra batterier och ackumulatorer kan skötas genom att själv göra en ansökan till producentregistret eller genom att grunda en producentsammanslutning tillsammans med andra producenter. Läs mer på ELY-centralens hemsida.