Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en
Paristoperhe potretissa keräyslaatikon edustalla

Korrekt återvunna fortsätter de råvaror som vi innehåller sin cykel på materialmarknaden.

Paristokierrätys återvinner dina batterier och små ackumulatorer

Batteriåtervinningen ”Paristokierrätys” i Finland organiseras av producentföreningen Recser Oy, som representerar fler än 1000 producenter av batterier och ackumulatorer.

Recser Oy, som grundades 2008 av batteri- och ackumulatorproducenter, är en ideell organisation, vars uppgift är att ombesörja den separata insamlingen, förbehandlingen och återvinningen av batterier och ackumulatorer samt främja återvinningen i Finland. Recser Oy rapporterar å sina producenters vägnar till NTM-centralen i Birkaland, som utövar tillsyn över verksamheter i Finland som producentansvaret gäller, det vill säga även den separata insamlingen och återvinningen av batterier och ackumulatorer.

Enkelt för producenten och konsumenten

Det ska vara enkelt för producenten att ombesörja producentansvaret och att lämna in batterier till insamlingsplatserna ska vara enkelt för konsumenten. Under 10 år har Recser tillsammans med sina samarbetsparter satt upp 13 000 insamlingsplatser i Finland och återvunnit sammanlagt mer än 10 miljoner kilo batterier och små ackumulatorer. Du känner förmodligen igen den röd insamlingslådan också från din egen närbutik.

Den positiva laddningen bibehålls

När batteriet inte längre är laddat, ser Batteriåtervinningen till att den positiva laddningen bibehålls. Materialen som batterierna och ackumulatorerna innehåller återvinns och återbrukas som råämnen inom industrin. Från insamlingsplatserna transporteras batterierna och ackumulatorerna för sortering och förbehandling hos Akkuser Oy i Nivala och därifrån transporteras de vidare i olika fraktioner till exempel till Karleby, Haapajärvi och längre bort i Europa. Vi följer även med utmaningarna som produktutveckling för med sig och vi är pionjärer inom att svara på dem. Läs mer om återvinningsprocessen.