Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Batteritunna för dem som samlar in mer än 700 kilo per år

Om du på ditt verksamhetsställe samlar in mer än 700 kilo batterier och ackumulatorer per år, kan du i stället för lådor beställa plasttunnor avsedda för transport av farliga ämnen från oss.

Fem tunnor åt gången

De UN-godkända 110 liters tunnorna med märkningar som förutsätts av lagen gällande TFÄ levereras och avhämtas alltid ett flak, det vill säga fem tunnor åt gången.

Gör så här för att beställa tomma tunnor:

Om användningen av tunnor upprättas alltid ett avtal med Recser Oy, som sköter Paristokierrätys (Batteriåtervinningen). Mer information får du via info(a)recser.fi och telefonnummer 010 249 1717.

Gör så här för att beställa avhämtning av fulla tunnor:

Du kan enkelt beställa avhämtningen med den elektroniska blanketten:

  1. Fyll i dina kontaktuppgifter, avhämtningsadressen och det insamlingsplatsspecifika ID-numret på blanketten. (Om du inte känner till ID-numret för din insamlingsplats, ska du kontakta. info(a)recser.fi eller 010 249 1717.)
  2. Välj avhämtningsdag i rullgardinsmenyn.
  3. Fyll i förpackningstypen och antalet stycken under rubriken Godsrad. På en FIN-pall ryms 5 tunnor och på en EUR-pall 4. Skadade ackumulatorer som väger mer än 500 gram kan du skicka en tunna av på en halvpall.
  4. Godkänn även tjänstens användningsvillkor och bekräfta beställningen.
  5. Efter bekräftelsen ska du skapa och skriva ut transportdokumenten.

Anvisningar för telefonbeställning:

Du kan även beställa avhämtning av batteritunnorna per telefon vardagar kl. 8–16 genom att ringa telefonnumret 010 520 3455.

Obs! Kundnumret 60003279 och det insamlingsplatsspecifika ID-numret måste alltid uppges i samband med beställningen. Om du inte känner till ID-numret för din insamlingsplats, ska du kontakta. info(a)recser.fi eller 010 249 1717.

Vid telefonbeställningar skickar beställningscentralen transportdokumenten till beställaren per e-post för utskrift. Om du inte har möjlighet att skriva ut, ska du nämna det i samband med beställningen.

Anvisningar för packning av batterierna inför transport:

DB Schenker avhämtar endast de av Recser Oy levererade transportemballage eller andra UN-godkända transportkärl.

De transportdokument som ska skrivas ut för avhämtningen består av ett konossement i tre exemplar och kollispecifika adresslappar. Av de utskrivna och undertecknade konossementen ges två till transportören och en blir kvar på avhämtningsplatsen. Avhämtningsplatsen ska i enlighet med kraven i avfallslagen som gäller transportdokument sparas i 3 år.

En utskriven adresslapp ska fästas på varje batteripall. Tunnorna som ska avhämtas ska placeras avhämtningsklara på insamlingsplatsens vanliga lastkaj/-område.

Övrigt att beakta:

Tomma tunnor som inte levereras automatiskt i samband med avhämtningen kan du även beställa via telefonnumret 010 520 3455 och e-postadressen cc.turku(a)dbschenker.com.

Avhämtningen av fulla tunnor sker inom 7 dagar från beställningen. Recser Oy:s batteritunnor får endast överlåtas till en representant för DB Schenker!