Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa?

Tuottajalle

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa?

Tuottajavastuu tarkoittaa maahantuojien ja valmistajien velvollisuutta järjestää markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä.

Pelkkä oman jätehuollon tai tuotteiden keräyksen järjestäminen ei riitä, sillä kannettavien paristojen ja akkujen tuottajan tulee osallistua jakelijoiden keräämien paristojen ja akkujen noutamiseen koko Suomen alueella. Kaikki tuottajat myös rekisteröidään, joko tuottajayhteisön kautta tai suoraan viranomaisrekisteriin. 

Mitä tuoteryhmiä tuottajavastuu koskee?

Tuottajavastuu koskee pakkauksia, paperia, renkaita, ajoneuvoja, paristoja ja akkuja sekä sähkölaitteita. Tuottajavastuussa ovat näiden maahantuojat ja valmistajat. Pakkausten osalta tuottajavastuussa ovat pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat. Katso täältä lisää tuottajavastuun hoitamisesta aloittain: https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/keta-tuottajavastuu-koskee

Mitä ovat kannettavat paristot ja akut?

Kannettaviksi paristoiksi ja akuiksi luokitellaan lainsäädännössä kaikki sellaiset paristot ja pienakut, jotka ovat käsin kannettavia ja suljettuja, eivätkä ole teollisuusakkuja eivätkä ajoneuvoakkuja. Tyypillisesti niitä käytetään mm. rannekelloissa, leluissa, taskulampuissa, kannettavissa soittimissa, matkapuhelimissa, kameroissa, tietokoneissa ja sähkökäsityökaluissa kuten porakoneissa. Pääasiallinen käyttötarkoitus on ratkaiseva, ei niinkään pariston ja akun koko. Esimerkiksi sähköpyörien ja muiden sähköisten liikkumisvälineiden akut on luokiteltu teollisuusakuiksi, vaikka ne eivät aina ole kovin suuria.

Erilaisia paristoja ja pienakkuja.

Mitä ovat teollisuusparistot ja -akut?

Teollisuusparistoiksi ja -akuiksi luokitellaan yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön suunnitellut tai sähköisissä liikkumisvälineissä käytettävät paristot ja akut. Niitä ovat muun muassa aurinkopaneeleihin, ammattikäytössä oleviin mittalaitteisiin, hätä- ja varavoimanlähteisiin, sähköpyöriin, tasapainolautoihin, maksupäätteisiin, juniin ja ilma-aluksiin suunnitellut paristot ja akut.

Lue lisää akkujen luokittelusta ja rekisteröidy tuottajaksi täältä.

Koskeeko tuottajavastuu myös laitteiden sisällä markkinoille saatettavia paristoja ja akkuja?

Kyllä, sekä ajoneuvojen, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisällä markkinoille saatettuja paristoja ja akkuja.

Koskeeko tuottajavastuu myös yritystuotteita?

Kyllä. Paristojen ja akkujen myyntikanavalla ei ole merkitystä eli kaikki paristot ja akut kuuluvat tuottajavastuun piiriin.

Mistä tiedän, koskeeko paristojen ja akkujen tuottajavastuu yritystäni?

Tuottajavastuussa paristojen ja akkujen osalta ovat sellaiset luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka myyntitavasta riippumatta ammattimaisesti saattavat markkinoille Suomessa paristoja tai akkuja ensimmäistä kertaa tai etäkaupalla myyvät suoraan käyttäjille paristoja tai akkuja Suomeen, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin tai ajoneuvoihin sisältyvät paristot ja akut. (Jätelaki 48 §)

Yritykseni suunnittelee paristojen ja akkujen maahantuonnin aloittamista, miten huolehdimme tuottajavastuusta?

Paristojen ja akkujen tuottaja voi huolehtia rekisteröitymisestä ja muista tuottajavastuuvelvoitteista helposti paristo- ja akkutuottajien perustaman paristojen ja akkujen tuottajayhteisöksi hyväksytyn, Paristokierrätystä hoitavan Recser Oy:n kautta. Lue lisää tuottajavastuun siirrosta täältä.

Mikä on tuottajayhteisö?

Jätelain mukaan tietyn alan tuottajat voivat perustaa tuottajayhteisön huolehtimaan tuottajavastuuvelvoitteistaan. Kun tuottajavastuu on siirretty tuottajayhteisölle, jää tuottajan tehtäväksi enää kertoa asiakkailleen hoitaneensa tuottajavelvoitteensa vastuullisesti ja toimittaa tuottajayhteisölle tiedot markkinoille saatetuista määristä sovitun aikataulun mukaisesti. Tuottajan tulee myös varmistaa, että markkinoille saatetuissa paristoissa ja akuissa on tarvittavat merkinnät ja ohjeet pariston tai akun irrottamisesta. 

Mitä maksuja tuottajavastuun siirtämisestä tuottajayhteisölle aiheutuu?

Rekisteröitymisen yhteydessä jokaiselta tuottajalta laskutetaan kertaluontoinen rekisteröintimaksu, jonka lisäksi tulevat markkinoille saatettujen määrien mukaan maksettavat kierrätysmaksut.

Kierrätysmaksut vaihtelevat pariston tai akun kierrätettävyyden mukaan. Saat voimassaolevan kierrätysmaksuhinnaston laittamalla sähköpostiviestiä osoitteeseen info(a)recser.fi.

Maksut ovat sitä alhaisemmat, mitä useampi tuottaja kustannusten jakamiseen osallistuu. Siksi on tärkeää, että yksikään tuottaja ei jätä jätehuoltokustannuksiaan muiden maksettavaksi.

Miksi tuottajavastuu kannattaa siirtää tuottajayhteisölle?

Jätehuollon järjestäminen tarkoittaa käytännössä kannettavien paristojen ja akkujen kohdalla niiden noutoa kaikista paristoja ja akkuja myyvistä kaupan toimipaikoista ja muista keräyspisteistä Suomessa ja sen jälkeen tapahtuvaa käsittelyä, joka tähtää materiaalien kierrätykseen. Käytännössä tuottajavastuu on helpointa hoitaa liittymällä tuottajayhteisöön, joka huolehtii tuottajien velvoitteiden täyttämisestä koko Suomessa.

Kun tuottajavastuu on siirretty Paristokierrätystä hoitavalle Recser Oy:lle, teemme yrityksesi puolesta ilmoituksen viranomaisille ja huolehdimme jätehuollon järjestämisestä ja kierrättämisestä. Yrityksesi tehtäväksi jää kertoa asiakkailleen, että tuottajavelvoitteet on hoidettu vastuullisesti ja toimittaa Recser Oy:lle tiedot markkinoille saatetuista määristä sovitun aikataulun mukaisesti.

Yritykseni on sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajayhteisön jäsen. Täytyykö sen hoitaa paristo- ja akkutuottajavastuu erikseen?

Kyllä, paristoja ja akkuja sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat tuottajavastuut ovat täysin erillisiä eikä paristoja ja akkuja koskevaa vastuuta voi hoitaa SE-laitetuottajayhteisön kautta. Markkinoille saatetut laitteet raportoidaan ilman paristojen ja akkujen painoja ja paristot ja akut erikseen Recser Oy:lle.

Myyn paristoja ja akkuja Suomesta muualle Eurooppaan. Riittääkö suomalaiseen tuottajayhteisöön liittyminen kattamaan koko EU:n alueen tuottajavastuun?

Suomalaiseen tuottajayhteisöön liittyminen kattaa tuottajavastuun vain Suomessa. Mikäli yritys saattaa muiden EU-maiden markkinoille paristoja ja akkuja, tulee yrityksen liittyä kunkin maan omaan tuottajayhteisöön. Muiden EU-maiden paristo- ja akkutuottajayhteisöjä löytyy esimerkiksi Eucobatin sivuilta: https://www.eucobat.eu/.

Mitä tuottajavastuun laiminlyönnistä aiheutuu?

Jos yritys ei hoida tuottajavastuitaan, voi viranomainen määrätä liikevaihdon suuruuteen määräytyvän enimmillään 500 000 suuruisen laiminlyöntimaksun. Valtakunnallisena viranomaisena toimii Ahvenanmaata lukuun ottamatta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY-keskus), jonka sivuilta löytyy lisätietoja: https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/valta-lisamaksut.

Mistä voin tarkistaa onko jokin yritys hoitanut tuottajavastuunsa?

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä Jätehuoltokompassista voit tarkistaa, onko yritys hoitanut tuottajavastuuvelvoitteensa. Tuottajavastuuta valvovan viranomaisen Pirkanmaan ELY-keskuksen kotisivuilta löytyy tietoa tuottajavastuusta sekä linkit eri tuottajayhteisöjen kotisivuille. Tuottajayhteisöt pitävät omilla sivuillaan yllä ajantasaista rekisteriä niille vastuun siirtäneistä tuottajista.

Mitä teen, jos epäilen jonkin yrityksen tuottajavastuun olevan hoitamatta?

Voit vinkata asiasta Recser Oy:lle: info(a)recser.fi, 010 249 1717 tai suoraan valvovalle viranomaiselle: tuottajavastuu(a)ely-keskus.fi, p. 0295 020 900. Voit myös ilmoittaa nimettömästi tuottajavastuuviranomaiselle ilmiantolomakkeen avulla.

Isot teollisuusparistot ja -akut

Mitä ovat isot teollisuusparistot ja -akut?

Isolla teollisuusparistolla tai -akulla tarkoitetaan tässä paristoista ja akuista annetun asetuksen mukaan teollisuusparistoksi tai -akuksi määriteltävää yksinomaan teollisuus- ja ammattikäyttöön suunniteltua paristoa tai akkua (Paristoasetus, 2 § 1 mom. 7 ak.), joka ei ole koonsa puolesta vaivatta käsin kannettavissa.

Isoilla teollisuusparistoilla ja -akuilla ei tässä tarkoiteta sähkötoimisten ajoneuvojen, kuten akkuja sähkö -ja hybridiautoissa tai sähkömoottoripyörissä, joissa akku on integroitu laitteeseen eikä se ole tarkoitettu loppukäyttäjän itse irrotettavaksi missään vaiheessa 

Esimerkkejä isoista teollisuusparistoista ja –akuista ovat mm. sairaaloissa, lentoasemilla tai toimistoissa hätä- tai varavoimanlähteenä käytettävät paristot ja akut, junissa ja ilma-aluksissa käytettävät paristot ja akut, trukkiakut sekä merellä sijaitsevilla öljynporauslautoilla ja majakoissa käytettävät paristot ja akut. 

Yksinomaan teollisuus- ja ammattikäyttöön suunniteltuja akkuja voivat olla esimerkiksi trukeissa käytetyt akut.

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa isojen teollisuusakkujen osalta?

Paristojen ja akkujen tuottajilla eli maahantuojilla ja valmistajilla on velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Jätehuollon järjestäminen tarkoittaa isojen teollisuusakkujen kohdalla niiden vastaanoton järjestämistä ja sen jälkeen tapahtuvaa käsittelyä, joka tähtää materiaalien kierrätykseen.

Jokaisen tuottajan tulee lisäksi rekisteröityä tuottajarekisteriin ja raportoida sekä markkinoille saattamansa että vastaanottamansa ja kierrättämänsä paristot ja akut, joko tuottajayhteisön kautta tai suoraan. Loppukäyttäjille pitää myös antaa tietoja mm. vastaanottopaikoista ja paristojen ja akkujen sisältämien aineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Tuottajavastuusta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/66/EY perustuen jätelaissa (646/2011) ja paristoista ja akuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (520/2014).

Miten isojen teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajavastuu hoidetaan?

Isojen teollisuusparistojen ja –akkujen tuottajavastuun voi hoitaa rekisteröitymisen ja raportoinnin osalta Recser Oy:n kautta siirtämällä vastuun sille sopimuksella. Rekisteröitymislomake löytyy täältä.

Isojen teollisuusparistojen ja -akkujen vastaanoton ja muun jätehuollon järjestäminen jää tuottajan itsensä hoidettavaksi. Recser Oy neuvottelee parhaillaan jätehuoltoa tarjoavien operaattoreiden kanssa vastaanottomallista, jota hyödyntämällä tuottaja voisi helposti kierrättää isot teollisuusparistot ja -akut lain vaatimusten mukaisesti. Tiedotamme tästä tuottajillemme mallin valmistuttua.

Vaihtoehtoisesti isojen teollisuusparistojen ja -akkujen tuottaja voi hoitaa tuottajavastuun kokonaan itse ja tehdä hakemuksen suoraan viranomaisen ylläpitämään tuottajarekisteriin. Tällöin tuottajan tulee raportoida seurantatietojen yhteydessä sekä markkinoille saattamansa että valitsemansa jätehuolto-operaattorin kanssa kierrättämänsä paristot ja akut suoraan viranomaisille. Lisätietoa löytyy täältä.

Mitä kuluja isojen teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajille tulee tuottajavastuun hoitamisesta?

Isojen teollisuusparistojen ja –akkujen tuottajat, jotka tekevät tuottajavastuun siirtosopimuksen Recser Oy:n kanssa, maksavat rekisteröitymisen yhteydessä kuluja kattavan kertaluontoisen rekisteröintimaksun. Lisäksi vuosittaisen raportointitiedon kokoamisesta viranomaisille Recser Oy perii kerran vuodessa hallinnollisia kuluja kattavan vuosimaksun.

Akun kierrättämisen kustannukset tuottaja maksaa itse suoraan valitsemalleen jätehuolto-operaattorille akun palautuessa kierrätykseen. Jätelaki antaa tuottajalle mahdollisuuden sopia isojen teollisuusparistojen ja -akkujen jätehuollon kustannustenjaosta akun viimeisen haltijan kanssa (Jätelaki 646/2011, 53§).  

Mitä hyötyä isojen teollisuusakkujen tuottajalle on rekisteröitymisestä tuottajayhteisöön?

Recser Oy:n kanssa tuottajavastuun siirtosopimuksen tehneet tuottajat voivat raportoida kaikki eri luokkiin kuuluvat markkinoille saatetut paristot ja akut samalla kertaa neljännesvuosittaisen raportoinnin yhteydessä. Recser Oy kokoaa tiedot myös tuottajan vastaanottamista ja kierrättämistä isoista teollisuusakuista suoraan tuottajilta ja sopimusoperaattoreilta ja toimittaa tiedot vuosittain viranomaisille.

Hoitaessaan tuottajavastuun Recser Oy:n kautta erillistä rekisteröitymistä tai raportointia viranomaisen ylläpitämään tuottajarekisteriin ei tarvitse tehdä. Tämä helpottaa erityisesti niitä tuottajia, jotka saattavat markkinoille eri luokkiin kuuluvia paristoja ja akkuja.  

Mitä vaatimuksia isojen teollisuusparistojen ja akkujen kierrättämiselle on asetettu?

Kaikkien käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen käsittelyn ja kierrättämisen osalta tulee noudattaa mahdollisuuksien mukaan jätelain (646/2011) 8 §:ssä säädettyä etusijajärjestystä niin hyvin kuin se on mahdollista. Erilliskerättyjen käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen varastointi, kierrätys ja muu käsittely on lisäksi järjestettävä paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen (520/2014) 9 §:ssä säädettyjen yleisten vaatimusten mukaisesti.

Niissä edellytetään mm. käytettävän parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja huolehdittavan siitä, että asetuksen 10 §:ssä asetetut kierrätystehokkuudet täyttyvät. Saman asetuksen 11 §:ssä on erikseen kielletty teollisuusparistojen ja akkujen sijoittaminen kaatopaikalle tai loppukäsittely polttamalla. Asetuksen 9 §:n mukaisesti kierrätettyjen ja muulla tavoin käsiteltyjen käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen jäännökset saa kuitenkin loppukäsitellä polttamalla tai sijoittaa kaatopaikalle noudattaen, mitä jätteen polttamisesta ja kaatopaikalle sijoittamisesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja jätelaissa.

Tuottajan tulee lisäksi huomioida, että käytöstä poistettuja akkuja saa palauttaa vain luvanvaraisille yrityksille (ymparisto.fi).

Jos käytöstä poistettuja akkuja viedään ulkomaille, asiassa vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen myöntämä kansainvälinen jätteensiirtolupa.