Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Tuottajavastuu lainsäädännössä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/66/EY perustuen jätelaissa (646/2011) on määrätty, että tuottajan on järjestettävä Suomen markkinoille saattamiensa paristojen ja akkujen jätehuolto kustannuksellaan. Tuottajan vastuulle kuuluu myös sen markkinaosuuteen nähden kohtuulliseksi katsottava osuus muista vastaavista tuotteista eli ns. isännättömistä tuotteista.

Slush 2017

December 1st

Helsinki, Finland

(C): Jussi Ratilainen
www.jussiratilainen.com

Jätehuollon järjestämisestä säädetään tarkemmin paristoista ja akuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 520/2014 (jäljempänä ”Paristoasetus”). Sen mukaan tuottajien on huolehdittava, että kannettavien paristojen ja akkujen erilliskeräysaste on vuosittain yli 45 %. Kerätyt paristot ja akut on kierrätettävä käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kotitalouksille ja muille käyttäjille on lisäksi annettava kattavasti tietoja paristojen ja akkujen ympäristövaikutuksista, erilliskeräyksen merkityksestä sekä käytettävissä olevista keräyspaikoista.

Kaikki tuottajat myös rekisteröidään joko tuottajayhteisön kautta tai suoraan viranomaisrekisteriin. Suoraan viranomaisrekisteriin rekisteröityville kannettavien paristojen ja akkujen tuottajille noutovelvollisuus jakelijoilta on raskas, joten helpoimmalla tuottajavastuun saa hoidettua olemassa olevan tuottajayhteisön kautta keskitetysti.

Kuka on tuottaja?

Tuottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka myyntitavasta riippumatta ammattimaisesti saattaa markkinoille Suomessa paristoja tai akkuja ensimmäistä kertaa tai etäkaupalla myy suoraan käyttäjille paristoja tai akkuja Suomeen, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin tai ajoneuvoihin sisältyvät paristot ja akut. (Jätelaki 48 §)

Millaisia paristoja ja akkuja tuottajavastuu koskee?

Tuottajavastuu koskee lähtökohtaisesti kaikkia paristoja ja akkuja, myös sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, ajoneuvoihin tai muihin tuotteisiin sisältyviä paristoja ja akkuja. Ainoastaan erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin tai valtakunnan keskeisten turvallisuusetujen valvontaan liittyviin tuotteisiin sisältyvät paristot ja akut tai avaruuteen lähetettäviksi suunniteltuihin tuotteisiin sisältyvät paristot tai akut on jätetty tuottajavastuun ulkopuolelle.

Lue paristojen ja akkujen luokittelusta täältä.

Miten tuottajavastuun voi hoitaa?

a) Suomalainen maahantuoja tai valmistaja

Jos valmistat tai maahantuot Suomen markkinoille paristoja tai akkuja tai niitä sisältäviä laitteita, voit siirtää tuottajavastuuvelvoitteesi Recser Oy:lle rekisteröitymällä tuottajaksi täällä.

b) Ulkomainen etämyyjä

Jos myyt etäkaupalla eli esimerkiksi ulkomailta verkkokaupan kautta paristoja ja akkuja suoraan käyttäjille Suomeen, voit siirtää tuottajavastuuvelvoitteesi Recser Oy:lle rekisteröitymällä tuottajaksi täällä.

Rekisteröitymisen sijaan voit halutessasi nimetä Suomeen sijoittautuneen valtuutetun edustajan tekemään sopimuksen Recser Oy:n kanssa tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämisestä. Pyydä tällöin valtuutettua edustajaa ottamaan yhteyttä Recseriin (info(a)recser.fi).

c) Tuottajaa vastaava toimija

Tuottajaa vastaava toimija on toiseen valtioon sijoittautunut yritys, joka toimittaa Suomen markkinoille paristoja ja akkuja muulla kuin etäkaupalla. Tuottajaa vastaava toimija voi olla esimerkiksi kansainvälisesti toimiva suuryritys, joka toimittaa tuotteitaan suomalaiselle maahantuojalle.

Halutessasi voit ottaa vastattavaksesi Suomeen sijoittautuneen tuottajan velvoitteet rekisteröitymällä tuottajaksi Recser Oy:lle. Täytä lomakkeen ”Lisätietoja”-kenttään kenen/keiden Suomeen sijoittautuneiden tuottajien velvoitteet haluat ottaa vastattavaksesi (tuottajan nimi, y-tunnus ja kotisivu).

Rekisteröitymisen sijaan voit halutessasi valtuuttaa Suomeen sijoittautuneen valtuutetun edustajan tekemään yllä mainitun sopimuksen Recser Oy:n kanssa. Pyydä tällöin valtuutettua edustajaa ottamaan yhteyttä Recseriin (info(a)recser.fi).

Tuottajavastuun vapaaehtoisesti toisen puolesta hoitavan on tiedotettava velvoitteiden hoitamisesta tai niiden hoitamisen muuttumisesta tai peruuttamisesta tuottajille ja tuottajayhteisöille, jotka muutoin vastaisivat tuottajavastuuvelvoitteista paristojen ja akkujen osalta.

d) Verkkokauppa-alustan ylläpitäjä

Verkkokauppa-alustan ylläpitäjänä voit ottaa vastattavaksesi alustalla toimivien etäkauppiaiden velvoitteet näiden valtuuttamana rekisteröitymällä tuottajaksi Recser Oy:lle. Huomioi, että tarvitset kirjallisen valtuutuksen alustalla toimivilta etämyyjiltä.

Rekisteröitymisen sijaan voit halutessasi valtuuttaa Suomeen sijoittautuneen valtuutetun edustajan tekemään yllä mainitun sopimuksen Recser Oy:n kanssa. Pyydä tällöin valtuutettua edustajaa ottamaan yhteyttä Recseriin (info(a)recser.fi).

Tunnistitko yrityksesi jostain yllä olevista vaihtoehdoista?

Tuottajalla on kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

Jätelain 54 §:ssä edellytetään, että tuottajan tulee pitää tuotetyypeittäin kirjaa markkinoille saattamistaan paristoista ja akuista ja julkaista vuosittain verkossa tiedot kerätyistä ja kierrätetyistä paristoista ja akuista. Silloin kun tuottaja on siirtänyt tuottajavastuunsa Recserille, on hyvä kertoa vähintään, että keräystä ja kierrätystä koskevat tiedot löytyvät Recserin sivuilta. Tuottajakohtaiset keräys- ja kierrätysmäärät saa laskettua ”Tuottajan puolesta kierrätetty” -laskuristamme.

Jätelain 55 §:ssä on säädetty lisäksi, että tuottaja on velvollinen ilmoittaa jakelijalle kuulumisestaan tuottajarekisteriin tai tuottajayhteisöön. Recserille tuottajavastuun siirtäneet yritykset voivat kertoa verkkosivuillaan esimerkiksi tuottajamerkin avulla, että paristojen ja akkujen tuottajavastuu on hoidettu.