Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Raportointi

Tuottajavastuun siirtosopimuksen Recser Oy:lle tehneet yritykset raportoivat lähtökohtaisesti markkinoille saattamansa paristot ja akut Recser Oy:lle neljännesvuosittain.

Tuottajavastuusta aiheutuvat kustannukset jaetaan tuottajien kesken markkinaosuuksien mukaisissa suhteissa, joten on tärkeää, että tuottajat toimittavat tiedot markkinoille saattamistaan määristä sovitun aikataulun mukaisesti. Raportoitujen tietojen perusteella Recser Oy laskuttaa kierrätysmaksut paristoista ja akuista voimassa olevilla kierrätysmaksuhinnoilla sekä raportoi viranomaisille. 

Kierrätysmaksu peritään kaikista markkinoille saatetuista kannettaviksi luokiteltavista paristoista ja akuista, kokonsa puolesta käsin kannettavista teollisuusakuista ja kannettavista litiumajoneuvoakuistaja, lyijyteollisuusakuista sekä lyijyajoneuvoakuista. Isojen teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajilta ei peritä kierrätysmaksuja markkinoille saatetuista isoista teollisuusparistoista ja -akuista (pl. lyijyteollisuusakut ja lyijyajoneuvoakut), vaan kierrätysmaksut tulevat maksettavaksi vasta paristojen ja akkujen palautuessa kierrätykseen.

Raportointijaksot

  • 1.1.-31.3., raportointi 30.4. mennessä
  • 1.4.-30.6., raportointi 31.7. mennessä
  • 1.7.-30.9., raportointi 31.10. mennessä
  • 1.10.-31.12., raportointi 31.1. mennessä – tiukan tilinpäätösaikataulun vuoksi mahdollisuuksien mukaan 15.1. mennessä

Isojen teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajat täyttävät vuosiraportointilomakkeen

Isojen teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajia koskee laajempi raportointivelvollisuus, sillä käytöstä poistettujen isojen teollisuusparistojen ja -akkujen vastaanoton ja muun jätehuollon järjestäminen on tuottajan vastuulla.

Isojen teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajat voivat raportoida markkinoille saattamansa määrät neljännesvuosittain raportointilomakkeella, mutta sen lisäksi he raportoivat kerran vuodessa erillisellä lomakkeella koko menneen vuoden tiedot markkinoille saattamista, keräämistä ja kierrättämistä isoista teollisuusparistoista ja -akuista. Vuosiraportointilomake ohjeineen toimitetaan tuottajalle sähköpostitse. Poikkeuksellisesti Akkukierrätys Pb Oy:n asiamiesyhteistyön myötä lyijyteollisuusakut ja lyijyajoneuvoakut raportoidaan sähköiseen raportointijärjestelmään neljännesvuosittain ja niistä maksetaan kierrätysmaksut.

Raportointi tapahtuu sähköisessä järjestelmässä

Markkinoille saatetut määrät ilmoitetaan sähköisessä raportointijärjestelmässä. Järjestelmään syötetään hintaryhmittäin erikseen Manner-Suomen ja Ahvenanmaan markkinoille saatetut määrät sekä kokonaiskiloina että kappaleina. Mikäli yritys ei ole saattanut kannettavia paristoja ja akkuja markkinoille tietyllä raportointijaksolla, täytetään kyseisen kauden raportointilomakkeelle kpl- ja kg-kentät 0-määrillä.