Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Raportointi

Tuottajavastuun siirtosopimuksen Recser Oy:lle tehneet yritykset raportoivat markkinoille saattamansa paristot ja pienet akut Recser Oy:lle neljännesvuosittain.

Tuottajavastuusta aiheutuvat kustannukset jaetaan tuottajien kesken markkinaosuuksien mukaisissa suhteissa, joten on tärkeää että tuottajat toimittavat tiedot markkinoille saattamistaan määristä sovitun aikataulun mukaisesti. Raportoitujen tietojen perusteella Recser Oy laskuttaa kierrätysmaksut paristoista ja akuista voimassa olevilla kierrätysmaksuhinnoilla sekä raportoi viranomaisille. Kierrätysmaksu peritään kaikista markkinoille saatetuista kannettaviksi luokiteltavista paristoista ja akuista sekä kokonsa puolesta käsin kannettavista teollisuusakuista ja kannettavista litiumajoneuvoakuista. Raportointijaksoja on vuodessa neljä. 

Raportointijaksot

  • 1.1.-31.3., raportointi 30.4. mennessä
  • 1.4.-30.6., raportointi 31.7. mennessä
  • 1.7.-30.9., raportointi 31.10. mennessä
  • 1.10.-31.12., raportointi 31.1. mennessä

Raportointi tapahtuu sähköisessä järjestelmässä

Markkinoille saatetut määrät ilmoitetaan sähköisessä raportointijärjestelmässä. Järjestelmään syötetään hintaryhmittäin erikseen Manner-Suomen ja Ahvenanmaan markkinoille saatetut määrät sekä kokonaiskiloina että kappaleina. Mikäli yritys ei ole saattanut kannettavia paristoja ja akkuja markkinoille tietyllä raportointijaksolla, täytetään kyseisen kauden raportointilomakkeelle kpl- ja kg-kentät 0-määrillä.