Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en
Körmy-nikkelikadmiumakku ja Lyly-lyijyhyytelöakku

Paristoja ja akkuja maahantuovat ja myyvät yritykset ovat vastuussa siitä, että minusta saadaan virran loputtuakin kaikki irti. Se lukee ihan laissa.

Paristojen ja akkujen tuottajat huolehtivat tuotteidensa kierrättämisestä

  • Paristot ja akut kuuluvat tuottajavastuun piiriin eli niiden kierrättämisen järjestäminen on tuottajan eli maahantuojan tai valmistajan vastuulla.

  • Jokaisen rekisteröityneen tuottajan markkinoille saattaman pariston hinnasta pieni osa menee kierrätysmaksuun, jolla järjestetään käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen erilliskeräys ja kierrätys.

  • Tuotko tai valmistatko Suomen markkinoille paristoja tai pienakkuja tai niitä sisältäviä laitteita? Jos vastaat kyllä, rekisteröidy tästä tuottajaksi ja huolehdi tuotteidesi kierrätyksestä lain edellyttämällä tavalla.

Tuottajavastuu on lakisääteinen velvollisuus

Paristojen ja akkujen tuottajilla eli maahantuojilla ja valmistajilla on velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Jätehuollon järjestäminen tarkoittaa käytännössä kannettavien paristojen ja akkujen kohdalla niiden noutoa kaikista paristoja ja akkuja myyvistä kaupan toimipaikoista ja muista keräyspisteistä Suomessa ja sen jälkeen tapahtuvaa käsittelyä, joka tähtää materiaalien kierrätykseen. Käytännössä tuottajavastuu on helpointa hoitaa tuottajayhteisön kautta, joka huolehtii tuottajien velvoitteiden täyttämisestä koko Suomessa.

Tuottajavastuun lähtökohtana on aiheuttamisperiaate. Se tarkoittaa sitä, että jätteen tuottaja vastaa myös jätteen kierrättämisen kustannuksista. Käytännössä tuottaja siirtää jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset pariston tai akun hinnassa aina loppukäyttäjälle asti. Loppukäyttäjä saa palauttaa käytöstä poistetun tuotteen maksutta tuottajien järjestämään keräykseen.

Rekisteristä voi tarkistaa, että velvoitteet on hoidettu

Jokainen tuottaja rekisteröidään, jotta sen sopimuskumppanit voivat helposti varmistaa, että velvoitteet on hoidettu. Jos yritys ei hoida tuottajavastuitaan, voi viranomainen määrätä liikevaihdon suuruuteen perustuvan enimmillään 500 000 euron suuruisen laiminlyöntimaksun. Valtakunnallisena viranomaisena toimii Ahvenanmaata lukuun ottamatta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY-keskus).

Tuottajavastuu koskee Suomessa paristojen ja akkujen lisäksi sähkö- ja elektroniikkalaitteita, autoja, renkaita, paperia ja pakkauksia. Voit lukea lisää muista tuottajavastuista ELY-keskuksen verkkosivuilta.