Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Rapportering

Företagen som ingått avtal om överföring av producentansvaret med Recser Oy rapporterar kvartalsvis de mängder batterier och små ackumulatorer som de har släppt på marknaden.

Avgifterna som orsakas av producentansvaret fördelas mellan producenterna i förhållande till deras marknadsandelar, så det är viktigt att producenterna lämnar in uppgifter om mängderna som de släppt på marknaden i enlighet med tidtabellen. Baserat på de rapporterade uppgifterna fakturerar Recser Oy återvinningsavgifterna för batterier och ackumulatorer i enlighet med aktuella återvinningsavgiftspriser samt rapporterar till myndigheterna. En återvinningsavgift debiteras för alla batterier och ackumulatorer som klassificeras som bärbara, till storleken bärbara industriackumulatorer och bärbara litiumbatterier för fordon som har distribuerats på marknaden. Ett år består av fyra rapporteringsperioder.

Rapporteringsperioderna

  • 1.1–31.3., rapportering senast 30.4
  • 1.4–30.6., rapportering senast 31.7
  • 1.7–30.9., rapportering senast 31.10
  • 1.10–31.12., rapportering senast 31.1

Rapporteringen sker via ett elektroniskt system

Mängderna som släppts på marknaden rapporteras via ett elektroniskt rapporteringssystem. I systemet anger man per prisgrupp mängderna som släppts på marknaden skilt för finländska fastlandet och Åland, i såväl hela kilon som styckantal. Om företaget inte har släppt bärbara batterier eller ackumulatorer på marknaden under en viss rapporteringsperiod, fyller man i ifrågavarande periods rapporteringsblankett med 0 vid fälten st. och kg.