Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Företagsfallstudie: GPBM Nordic

GPBM Nordic säljer och importerar batterier och ackumulatorer samt apparater som innehåller dem. Företagets säljchef i Finland, Liisa Veisto-Etholén anser att det är enkelt att sköta producentansvaret och berättar att det är en viktig del av företagets verksamhet.

GPBM Nordic

Hur syns producentansvaret i ert företags vardag?

Ombesörjningen av producentansvaret för bärbara batterier och ackumulatorer är en naturlig del av försäljning. I praktiken sköter vi rapporteringen om mängderna som vi släppt ut på marknaden kvartalsvis till producentföreningen och vi betalar vid vardera tidpunkten gällande återvinningsavgift för det kiloantal som vi släppt ut på marknaden. Genom att registrera oss och ingå ett avtal om överföring av producentansvar med Recser Oy ombesörjs de producentansvarsskyldigheter som vi enligt lagen har på ett smidigt sätt. Rapporteringen märks inte direkt av i företagets övriga vardag, eftersom kvartalsrapporteringen tar endast cirka 30 minuter då vi använder rapporteringssystemet. Genom att sköta de skyldigheter som lagen kräver av oss, tar vi även ansvar för morgondagens och framtida generationer.

I och med att vi har registrerat oss som producent hos Recser Oy, ombesörjs de producentansvarsskyldigheter som vi enligt lagen har på ett smidigt sätt.

Hur ser ni på läget med batteriåtervinningen i Finland?

Finland har klarat sig rätt så bra i Europas återvinningsmål och vi har på förhållandevis kort tid kommit upp på en bra nivå internationellt sett. Butiksåtervinningen som vi har idag i Finland är ett bra och effektivt sätt att samla in förbrukade batterier och ackumulatorer samt skicka dem vidare för återvinningshantering. Producentföreningen Recser Oy har spelat en viktig och aktiv roll i informeringen till olika intressentgrupper, såsom butiker, importörer och konsumenter, så att skyldigheterna i lagen ombesörjs solidariskt. Det är fint att också skolor har lyft fram återvinnings- och miljöfrågor tillsammans med eleverna genom att ordna olika evenemang och temadagar. Det känns också som att de yngre generationerna är mycket miljömedvetna och aktiva.

Vilka miljö- och andra ansvarsfrågor uppmärksammas vid ert företag och hur?

Försäljning av engångsbatterier är en stor del av GPBM Nordics affärsverksamhet, men vi strävar även efter att erbjuda mer miljövänliga återanvändbara alternativ, såsom laddningsbara ackumulatorer. Beroende på modellen av laddningsbar ackumulator, kan de laddas 300–1 500 gånger. Genom att välja laddningsbara produkter kan också den återstående mängden avfall minskas märkbart.