Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Företagsfallstudie: Canon

Canon är känt för sina kameror och lösningar för bilddiagnostik och erbjuder även lösningar för utskrifts-, dokument- och informationshantering för företag. Producentansvaret för batterier och ackumulatorer gäller även Canon, eftersom man i apparaterna använder särskilt ackumulatorteknik.

Miljö- och kvalitetschef Päivi Kahelin, hur syns producentansvaret för batterier och små ackumulatorer i vardagen inom ert företag?

Det syns ganska lite faktiskt. Vi har varit medlemmar i Recser ända sedan början, vilket innebär att producentansvaret har varit en del av vårt vardagliga arbete. Vi samlar in information om mängden av batterier och ackumulatorer som vi importerar till producentföreningen och rapporterar uppgifterna smidigt via samma Elker Oy-portal som vi rapporterar el- och elektronikapparaterna. Mängden importerade produkter påverkar å sin sida vår andel av servicehelheten, som fördelas mellan alla batteri- och ackumulatorproducenter.

Detta är en viktig del av företagsansvaret, med vilket företaget säkerställer att produkterna hanteras på ett erforderligt, effektivt och tryggt sätt också då deras livscykel har löpt ut.

Varför uppmanar du företag att ombesörja sitt producentansvar?

Varje företag som importerar batterier och ackumulatorer har skyldighet att ombesörja sitt producentansvar i enlighet med avfallslagen. Via producentansvarsföreningen kan man samarbeta med andra producenter. Via föreningen får man experthjälp, vilket gör det lättare att förstå sitt eget företags behov för att leva upp till skyldigheterna. Detta är en viktig del av företagsansvaret, med vilket företaget säkerställer att produkterna hanteras på ett erforderligt, effektivt och tryggt sätt också då deras livscykel har löpt ut. Samtidigt garanterar man att kunderna enkelt kan lämna in produkterna till det nationella återvinningssystemet runtom i Finland.

Vilka miljöfrågor uppmärksammas för övrigt inom ert företag?

Canons verksamhet styrs av företagsfilosofin ”Kyosei”, vilket innebär att vi lever och arbetar för det gemensamma välbefinnandet. I led med denna filosofi är också miljöfrågor en viktig del av vår verksamhet. Canon är globalt certifierat enligt standarden ISO 14001:2015 och i Finland är Canons samtliga verksamhetsställen certifierade.

Vad gäller våra produkter bär vi ansvar under hela deras livscykel. Ett exempel på detta är vårt på cirkulär ekonomi baserade återvinningssystem, genom vilket våra kunder har kunnat återvinna laserkassetter ända sedan 1990. På fabriken rengörs och sparas kassetternas återanvändningsbara delar, varefter de kontrolleras enligt samma kvalitetskriterier som gäller kontrollen av nya delar. Delar som inte kan återanvändas i produktionsprocessen återvinns till exempel inom tillverkning av takpannor eller så används de inom energiproduktionen.