Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Certifikat

Bevis på batteri- och ackumulatorproducentens registrering

Företag som ingått avtal om överföring av producentansvar med Recser Oy kan beställa certifikatet som bevis på sin registrering i en producentförening. Certifikatet gäller i ett år i taget och det producentspecifika registreringsnumret står i det.

Recser CertifikatBeställning och leverans av certifikat

Recser Oy levererar certifikaten på finska, engelska och svenska.

Certifikaten är avgiftsfria för företag och de kan beställas av Recser Oy per e-post på adressen info(a)recser.fi. Tala i samband med beställningen om på vilka språk du vill ha certifikatet och hur det ska levereras (vanlig post eller e-post).