Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

I samband med registreringen debiteras en engångs registreringsavgift av varje producent. Avgiften är 200–700 € (+ moms) beroende på för hur många batteri- och ackumulatorklasser producentansvaret överförs till Recser Oy.

Återvinningsavgiften varierar enligt den mängd batterier och ackumulatorer som satts på marknaden samt deras återvinningsbarhet. Återvinningsavgift betalas för alla bärbara batterier och ackumulatorer, samt alla s.k. industriackumulatorer och litium-bilackumulatorer vilka kan anses bärbara, som satts på marknaden.

En aktuell prislista över återvinningsavgifterna fås via serviceföretaget Elker Oy:s producenttjänster: e-post: jasenpalvelut(a)elker.fi, tfn: 010 249 1700.

Ju fler producenter som deltar i fördelningen av kostnaderna, desto lägre blir avgifterna. Därför är det viktigt att ingen producent låter andra betala sina avfallshanteringsavgifter.