Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Nappi

Typ: Knappcell

“Går lätt vilse, olycksförföljd.”

Nappi kan höra till antingen den alkaliska, litium- eller silveroxidsläkten.

Förekomst: Trivs vanligtvis i småelektronik, såsom klockor, räknedosor och vissa leksaker samt bilnycklar.

Livslängd: från några dagar till åratal, beroende på användningsområde. Ej laddningsbar.

Beteende: Går lätt vilse och kan då orsaka olyckor. Ska hållas på avstånd från barn och husdjur, eftersom den vid sväljning kan utgöra en kvävningsrisk och orsaka frätskador på tarmar.

Hantering: Nappi-knappcellerna ska alltid tejpas, eftersom de inte kommer överens med sina typkamrater. Vid kontakt med varandra kan de till och med smälla hörbart.

Läs mer: Säkerhet

Återvinning: Nappi-knappcellerna innehåller olika kemikalier och därför sorteras de genast vid ankomst till Akkusers anläggning i Nivala i stora, det vill säga litium- och alkaliska batterier, och små, det vill säga silveroxidbatterier. Ett silveroxidbatteri innehåller 2–4 procent silver, som återvinns för återbruk inom tillverkning av elektronik. Läs mer: Återvinning av batterier och ackumulatorer

Läs mer: Vad händer med återvunna batterier och ackumulatorer?

Visste du att: Från 2015 har det inte längre varit tillåtet att distribuera knappceller som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver på den finska marknaden, eftersom det finns mer miljövänliga alternativ till tungmetallen kvicksilver.

Utseende: Liten, rund och platt, vanligtvis stålfärgad.

Se hur knappceller ser ut
Nappi