Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Beställ en transportlåda för batterierna och ackumulatorerna som du har samlat in

Batterier och ackumulatorer omfattas av lagstiftningen gällande transport av farliga ämnen och ska således alltid vara förpackade i transportlådor som har för transporten nödvändiga märkningar och som uppfyller övriga krav. Recser Oy distribuerar avgiftsfritt förpackningar som är lämpliga för transport till distributörerna och andra sådana verksamhetsställen i vars egen verksamhet mängden förbrukade batterier och ackumulatorer uppgår till mer än 30 kilo per år.

Obs! I samband med avhämtning av en full låda levereras en tom låda automatiskt. Med andra ord behöver man inte göra en separat beställning av en tom låda.
Skriv ut anvisningarna för mottagning och avhämtning samt anvisningarna för inlämnarna från avsnittet Anvisningar och material.

Transportlådans dimensioner:
Ihopmonterad: 380 x 240 x 240 mm
Full vikt: ca 30 kg

Beställ en transportlåda här:

    Ja, jag godkänner beställningsvillkoren *

    Kontaktuppgifterna registreras som Recser Oy Insamlingsställe. Uppgifterna i registret används endast i den utsträckning som är nödvändigt för att ombesörja producentansvaret, transportera insamlat material och delge information och instruktioner enligt Recser Oy Insamlingsställen Integritetspolicy. Tilläggsinformation och frågor: info (a) recser.fi