Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Batterier som kastats på fel ställen kan vakna till liv när de skadas. Skadade batterier orsakar redan varje månad förödande bränder i hem och i avfallshanteringens olika skeden. Sedan början av 2020 har Finlands räddningsmyndigheter registrerat 20 bränder orsakade av "zombiebatterier", dvs. batterier och ackumulatorer som...

EU:s avfallspaket håller i dagsläget på att införlivas i Finlands nationella lagstiftning. Ett efterlängtat mål är att få distanshandeln inkluderad i producentansvaret.  Avfallslagen har under försommaren varit på remiss och kommer som det nu ser ut att tas till behandling i riksdagen i början av...