Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

”Zombiebatterier” orsakar allt fler bränder i Finland – genom att sortera förebygger du farosituationer

Batterier som kastats på fel ställen kan vakna till liv när de skadas. Skadade batterier orsakar redan varje månad förödande bränder i hem och i avfallshanteringens olika skeden.

Sedan början av 2020 har Finlands räddningsmyndigheter registrerat 20 bränder orsakade av ”zombiebatterier”, dvs. batterier och ackumulatorer som hanterats felaktigt. I registret saknas dessutom alla de otaliga tillbud där räddningsverket inte behövdes.

Aktörer och myndigheter som arbetar inom avfallshantering befarar att problemet kommer att växa sig allt större om inte snabba åtgärder vidtas, eftersom antalet litiumjonbatterier beräknas öka fjortonfalt fram till 2030. Till exempel i Storbritannien ökade antalet bränder orsakade av zombiebatterier under avfallshanteringsfasen med 25 procent på ett år.

Uttjänta batterier ska lämnas in till specifikt avsedda återvinningspunkter

Vi alla kan förebygga att zombiebatterier vaknar till liv genom att hantera batterier enligt bruksanvisningarna, tejpa polerna efter att batteriet tas ur bruk och lämna in dem i återvinningskärl avsedda för ändamålet. Återvinningskärl finns i affärer som säljer batterier och ackumulatorer samt vid kommunala insamlingspunkter för farligt avfall.

– Från insamlingspunkterna levereras batterierna och ackumulatorerna till en säker återvinningsprocess, varefter det är möjligt att utnyttja upp till 90 procent av råmaterialet på nytt, säger Liisa-Marie Stenbäck från Paristokierrätys.

Stötar och skador utgör en risk för bränder

Med zombiebatterier avses uttjänta litium- eller litiumjonbatterier som tagits ur bruk men som exempelvis till följd av en stöt har vaknat till liv och svällt upp, blivit hett eller ger ifrån sig ovanliga ljud.  Bränder orsakade av zombiebatterier har brutit ut både i hushåll och inom avfallshanteringen. Ett typiskt exempel är ett litiumjonbatteri som kasserats i blandavfall eller lagts i ett insamlingskärl för elektriska och elektroniska apparater och som sedan har skadats när det stötts emot något och orsakat en svårsläckt brand.

– Att släcka en brand som orsakats av ett litiumjonbatteri kräver en stor mängd vatten. Dessutom avger batteriet vid brand giftiga gaser som kan brinna med stor låga. Det är också möjligt att batteriet slungar ut brinnande delar, säger Karoliina Meurman, överinspektör vid Tukes.

Expertorganisationer inom branschen har sammanställt nyttiga anvisningar för farosituationer. Anvisningarna finns på webbplatsen för kampanjen Zombiakku: zombiakku.fi.

Om kampanjen Zombiakku

Branschens expertorganisationer driver tillsammans kampanjen zombiakku.fi för säker återvinning av batterier. Bakgrundsaktörerna till kampanjen är producentsammanslutningarna Recser Oy (Paristokierrätys), SER-tuottajayhteisö ry, ERP Finland ry och Elker Oy (representerar producentsammanslutningarna SELT ry och ICT-Tuottajaosuuskunta) samt Cirkulärkraft Finland rf, Miljöindustrin Och -Tjänster Ytp Rf, Suomen Romukauppiaiden Liitto ry, Finsk Handel rf, Finlands Dagligvaruhandel (PTY) rf och Finanssiala ry.

Kampanjen finansieras av STEK ry, centret för främjande av elteknik och energieffektivitet. Även Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) hör till kampanjens samarbetspartner.

www.zombiakku.fi

Mer information:

Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy (Paristokierrätys), telefonnummer 010 249 1704, e-postadress: liisa-marie.stenback(a)recser.fi.

Utredning: bränder orsakade av batterier som kastats i avfall samt fallexempel på brandfall (på finska)

Video: att släcka litiumjonbatteribränder, Tukes.