Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Nytt insamlingssystem för stora litiumackumulatorer

Importen av stora litiumackumulatorer har ökat de senaste åren, och nu finns det även ett officiellt insamlingssystem för dem.

Ackumulatorerna, som används i bland annat elcyklar, elsparkcyklar, hoverboards, mopeder, fyrhjulingar och åkgräsklippare, kan nu lämnas in på cirka 250 regionala insamlingsplatser runt om i Finland. Du hittar närmsta insamlingsplats i söktjänsten kierratys.info.

På samma sätt som hittills kan alla batterier och små ackumulatorer lämnas in i butikerna. Stora litiumackumulatorer hör inte hemma i butikernas batterilådor.

Producentansvaret för stora litiumackumulatorer i ordning genom Recser

Om du representerar ett företag som importerar eller tillverkar stora litiumackumulatorer, eller färdmedel såsom elcyklar och -mopeder som innehåller sådana, kan du ordna det lagstadgade producentansvaret genom Recser Oy.

Myndigheten som övervakar producentansvaret, NTM-centralen i Birkaland, godkände 27.3.2020 Recser Oy, som organiserar Batteriåtervinningen, som producentorganisation även för industriackumulatorer och bärbara litiumackumulatorer. I och med det kan man till Recser Oy överföra producentansvaret för alla ackumulatorer som till sin storlek är lätta att bära och/eller batterier och ackumulatorer som säljs till konsumenter, oberoende av deras officiella klassificering.

För större industriackumulatorer, som har utformats uteslutande för industriell eller professionell användning och kan bäras för hand, kan producentansvaret delvis överföras till Recser Oy, vilket innebär att man genom oss kan sköta registreringen som producent och uppfylla skyldigheterna i fråga om rapportering till myndigheterna. Producenten ansvarar själv för mottagandet av stora industriackumulatorer samt för att ordna annan avfallshantering.

Läs mer om producentansvaret och klassificeringen av ackumulatorer samt registrera dig som producent här: paristokierratys.fi/sv/for-producenter/producentansvaret-i-lagstiftningen

Nya anvisningar för insamlingsplatserna

Anvisningarna för hantering och mottagning av batterier och ackumulatorer för insamlingsplatsernas personal har uppdaterats med tanke på insamlingen av stora litiumackumulatorer. Stora litiumackumulatorer som har tagits ur bruk kan från och med början av april hämtas till de regionala insamlingsplatserna som finns på adressen kierratys.info.

Många regionala insamlingsplatser tar emot även ringa partier stora litiumackumulatorer, som har lämnats till distributörerna. Det är bra att kontrollera mottagningsberedskapen innan du lämnar in en ackumulator. Om en distributör regelbundet tar emot stora mängder stora litiumackumulatorer ber vi den att kontakta Batteriåtervinningen för att ingå ett insamlingsavtal: info@recser.fi eller 010 249 1717.

Stora litiumackumulatorer är i detta avseende ackumulatorer som till sin storlek är lätta att bära och används i till exempel elcyklar, elsparkcyklar, mopeder, fyrhjulingar, åkgräsklippare och andra eldrivna färdmedel. Det nya insamlingssystemet påverkar inte butikernas insamling av batterier och små ackumulatorer på något annat sätt, eftersom distributörerna inte är skyldiga att ta emot stora litiumackumulatorer.

De uppdaterade anvisningarna kan skrivas ut här: paristokierratys.fi/sv/for-butiker/kommunikationsmaterial/