Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
 • fi
 • en
 1. Avgiftsfria batteritransportlådor levereras i första hand till distributörer av bärbara batterier och ackumulatorer, som omfattas av mottagningsskyldighet i enlighet med 56 § i avfallslagen (646/2011). Lådorna levereras i möjligaste mån också till andra aktörer inom den privata och offentliga sektorn i vars verksamhet mängden förbrukade batterier och ackumulatorer uppgår till minst 30 kilo per år. Insamlingsplatsen ska vara övervakad. Lådorna levereras inte till bostadsfastigheter.
 2. Lådan från Recser Oy är utformad och avsedd att användas som en i lagstiftningen om transport av farliga ämnen avsedd förpackning. Användning av lådan för andra ändamål, såsom insamling, sker på insamlingsplatsens eget ansvar.
 3. Recser Oy:s avtalstransportör strävar efter att leverera lådan inom 7 dagar från datumet då beställningen registrerades i beställningssystemet. Om detta skickas en kvittering till beställaren.
 4. I lådan får man endast packa sådana bärbara batterier och ackumulatorer som avses i Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014). För att förebygga kortslutningar ska samtliga litiumbatteriers och -ackumulatorers poler skyddas genom tejpning eller förslutning i plastpåse eller plastfilm. Läckande batterier och ackumulatorer ska vara förpackade i påsar.
 5. Recser Oy:s avtalstransportör hämtar upp lådan på beställning. Avhämtningen beställs i enlighet med Recser Oy:s anvisningar direkt av avtalstransportören. I samband med avhämtning av en full låda levereras en tom låda automatiskt. Det är även möjligt att mot separat begäran få flera lådor vid bytet.
 6. Batterilådorna ska placeras avhämtningsklara på insamlingsplatsens vanliga lastkaj/-område.
 7. Distributören får inte överlåta mottagna batterier och ackumulatorer till andra än de transportörer eller hanterare som representerar producenten.
 8. Aktuella anvisningar för insamling och avhämtning samt annat material finns och kan skrivas ut från Recser Oy:s webbplats.
 9. Recser Oy kan använda kontaktuppgifter som anges i samband med beställningen i informeringssyfte.