Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Lyly

Typ: Sluten blygeleackumulator

“En vänlig jätte, som rätt hanterad är harmlös och lätt att återvinna.”

Förekomst: Bor till exempel i UPS-, solcells- och larmsystem. Ska inte förväxlas med fordons- och startackumulatorer eller blyackumulatorer utformade för industribruk.

Livslängd: Till och med tiotals år.

Beteende: Lyly är batterifamiljens vänliga jätte. Lyly ses ofta som skadlig för miljön, men rätt hanterad är den harmlös och lätt att återvinna.

Hantering: Lyly får under inga som helst omständigheter kasseras i naturen eller i blandavfall. Det bly som Lyly innehåller är farligt avfall och mycket skadligt för miljön. Som inneboende är Lyly enkel – den är en underhållsfri, tillförlitlig strömkälla som fungerar i till och med tiotals år.

Återvinning: När Lyly förs till återvinningsplatsen, kan det bly (65–90 %) som den innehåller lätt återvinnas. Blyet utvinns och återvinns i huvudsak som råvara i nya blyackumulatorer.

Läs mer: Vad händer med återvunna batterier och ackumulatorer?

Utseende: Lådaktig och stor. I samma storleksklass med Körmy. Kan väga några kilo.

Se hur blygeleackumulatorer ser ut
Lyly