Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Litti

Typ: Litiumackumulator

“Modern och populär. Pumpar mycket energi med hänsyn till dess slanka konstruktion.”

Förekomst: Trivs bland annat i mobiltelefoner, bärbara datorer, nödkraftsförsörjning, kameror och sladdlösa verktyg, såsom borrmaskiner.

Livslängd: Väl omhändertagen i flera år.

Beteende: Allt vanligare, modern och populär ackumulatortyp, eftersom den pumpar energi effektivt i förhållande till dess slanka konstruktion.

Hantering: Hanteras varsamt, eftersom Litti kan skadas om den tappas, vrids eller hamnar i kläm. I händelse av olycka kan Litti, som består av celler, få en intern kortslutning, som kan leda till att Litti dör, i värsta fall till följd av en explosion. I sluttampen på dess livslängd ska Littis pol tejpas. Polen finns ofta infälld i Littis platta konstruktion.

Läs mer: Säkerhet

Återvinning: Litti-ackumulatorerna innehåller betydande mängder av bland annat kobolt och koppar. De utvinns vid Akkusers anläggning i Nivala och återvinns som råvaror inom industrin. Läs mer: Återvinning av batterier och ackumulatorer

Läs mer: Vad händer med återvunna batterier och ackumulatorer?

Visste du att: Litti trots sitt namn innehåller endast cirka 1 procent litium. Litti-ackumulatorernas DNA annars också kan variera stort.

Utseende: Vanligtvis platt och strömlinjeformad. Känns igen på märkningen i sidan som börjar med Li (Li-Ion, Li-Pol osv.)

Se hur litiumackumulatorer ser ut
Litti