Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Körmy

Typ: Nickelkadmiumackumulator

“Utrotningshotad. Mycket farlig om den slängs i naturen.”

Förekomst: Förekommer till exempel i gamla, sladdlösa elhandverktyg.

Livslängd: Flera år. Enheter som lämnas in för återvinning är i genomsnitt mer än 12 år gamla.

Beteende: Gammeldags, snäll och outtröttlig arbetsmyra, men mycket farlig om den kastas i naturen.

Hantering: Körmy får under inga som helst omständigheter kastas ut i naturen och inte heller i blandavfall. Det kadmium som Körmy innehåller är farligt avfall och mycket skadligt för såväl miljön som människan.

Återvinning: Den ferronickel (60 %) som finns i Körmy återvinns för återbruk inom tillverkning av rostfritt stål och kadmiumet (15 %) till exempel till tillverkningen av nya ackumulatorer.

Läs mer: Vad händer med återvunna batterier och ackumulatorer?

Visste du att: Körmy-ackumulatorerna är utrotningshotade, eftersom man från början av 2017 inte längre får distribuera dessa verktygsackumulatorer, som innehåller tungmetallen kadmium, på marknaden.

Utseende: Vanligtvis ganska stor och kantig. Skiljer sig från andra verktygsackumulatorer i tyngden, eftersom den ofta väger mer än andra verktygsackumulatorer. Dessutom står texten Ni-Cd i sidan av den.

Se hur nickel-kadmiumackumulatorerna ser ut
Körmy