Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • fi
  • en

Iso-Litti

Typ: Litiumackumulator

Hör inte till batterifamiljen

“Nykomling som inte ska slängas i batterilådorna.”

Förekomst: Förekommer i nya eldrivna fortskaffningsredskap, såsom elcyklar och hoverboard-brädor.

Livslängd: Korrekt skötta och laddade i flera år.

Beteende: Iso-Litti är en ny typ av ackumulator, som kan överhettas när den överladdas, men beter sig huvudsakligen bra för övrigt.

Hantering: Iso-Litti-ackumulatorer får inte blandas ihop med andra batteri- och ackumulatortyper på insamlingsplatserna. Du kan alltid returnera din förbrukade Iso-Litti till importören.

Visste du att: Familjen Iso-Litti utökas i rask takt med teknologiutvecklingen. Familjen omfattar storebröderna som används i elbilar och ackumulatorer som används vid lagring av förnybar energi.

Utseende: Kan förväxlas med Körmy. Storleken varierar från ett halvt till flera kilo. Känns igen på Li- eller Li-ion-märkningen.

Se hur litiumackumulatorer ser ut
Iso-Litti