Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en
Nipa-litiumparisto napojen teippauksessa

Miksi napani täytyy teipata?

Mihin käytetyt paristot ja akut voi palauttaa?

Paristot ja pienakut voi palauttaa maksutta ja ilman uuden tuotteen ostopakkoa kaikkiin paristoja ja akkuja myyviin kauppoihin ja kioskeihin. Vie siis sinne, mistä ostit.

Isot litiumakut, kuten akut sähköpyöriin, tasapainolautoihin, mopoihin, mönkijöihin ja päältä ajettaviin ruohonleikkureihin voit palauttaa alueellisiin keräyspisteisiin. Lähin alueellinen keräyspiste löytyy osoitteesta: www.kierrätys.info

Millaisia akkuja voin kierrättää kaupoissa?

Kauppojen keräyspisteisiin voi palauttaa kaikki käsin kannettavat ja suljetut mm. elektroniikassa, sähkökäsityökaluissa, leluissa ja pienissä kodinkoneissa käytettävät akut. Kauppojen keräyspisteisiin eivät kuulu sähköisissä liikkumisvälineissä, kuten sähköpyörissä ja tasapainoskoottereissa käytetyt akut. Niiden lähimmän keräyspisteen löydät sivulta kierrätys.info

Erilaisia paristoja ja pienakkuja.

Miten paristot ja akut tulee pakata kierrätystä varten?

Tulipaloriskin välttämiseksi etenkin litiumparistojen ja -akkujen sekä kaikkien varausta sisältävien paristojen ja -akkujen virtanavat tulee teipata heti, kun ne irrotetaan laitteesta tai poistetaan käytöstä. Litiumparistot ja -akut tunnistat Li-alkuisesta merkinnästä. 

Muista myös säilyttää kaikki paristot ja akut lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. Etenkin pienet nappiparistot voivat aiheuttaa tukehtumis- ja loukkaantumisvaaran nieltyinä!

Litiumparistoja.

Missä akkujen ja paristojen virtanavat ovat?

Akkujen ja paristojen napoja on olemassa melkeinpä yhtä monenlaisia kuin kantajiaankin. Yleisimpien paristotyyppien eli sauvapariston virtanavat sijaitsevat molemmissa päissä, ja ne molemmat tulee teipata. Nappipariston pinta taas on käytännössä pelkkää virtanapaa, ja siksi napit on käärittävä teippiin kauttaaltaan.

Oikosulkuun riittää, että vain osa navasta pääsee kosketuksiin metallin kanssa. Esimerkiksi palovaroittimissa käytetyt 9V-paristot ovat yksi kriittisimmistä paristomalleista, sillä niiden virtanavat sijaitsevat pariston toisessa päässä vierekkäin, minkä vuoksi oikosulun mahdollisuus on suurempi. Litiumakkujen virtanavat muistuttavat usein metallisia hampaita.

Miksi paristojen virtanavat tulee teipata?

Käytöstä poistetuissa paristoissa ja akuissa on yleensä jäljellä aina jonkin verran sähkövarausta. Osuessaan toisiinsa ne voivat joutua oikosulkuun, jonka seurauksena voi olla tulipalo. Tulipaloriski on helppo pienentää teippaamalla pariston tai akun virtanavat piiloon heti, kun se irrotetaan laitteesta. Erityisesti litiumparistot ja -akut ovat herkkiä reagoimaan muiden paristojen ja metalliesineiden kanssa, ja siksi kaikkien akkujen ja paristojen virtanavat on tärkeää teipata.

Millainen teippi sopii paristojen virtanapojen teippaukseen?

Paristojen ja akkujen teippaamiseen riittää ihan tavallinen teippi tai maalarinteippi. Paras teippi on sellainen, joka pysyy hyvin paikallaan. Pääasia on se, että virtanavat peittyvät eivätkä pääse kosketuksiin keskenään. Vaihtoehtoisesti paristot ja akut voi kääriä yksitellen esimerkiksi muovikelmuun tai laittaa yksitellen pieniin muovipusseihin.

Voit lukea lisää paristojen teippaamisesta täältä.

Tuleeko kaikkien paristojen ja akkujen virtanavat teipata?

Suosittelemme teippaamaan ihan kaikkien paristojen ja akkujen navat. Kaikista ärhäkämpiä oikosuluille ovat litiumakut ja -paristot, joiden kirjo on laaja. Litiumpohjaisia virtalähteitä esiintyy paitsi tavallisten sormi- ja nappipariston mallisina myös monen kokoisina akkuina. Parhaiten ne tunnistaa kylkeen merkitystä tekstistä Li tai Lithium. Jos tunnistat muiden joukosta litiumparistot ja -akut, teippaa ainakin niiden virtanavat.

Paristo vuotaa. Kuinka toimin?

Pakkaa vuotavat paristot ja akut muovipussiin ja huuhtele vuotavan nesteen kanssa kosketuksiin joutunut iho runsaalla vedellä ihoärsytyksen välttämiseksi. Vuotaneet paristot voi palauttaa muovipussissa paristoja myyvien liikkeiden keräysastioihin.

Vuotavat paristot pussiin.

Akussa näkyy kolhuja, se on vääntynyt tai muuten vioittunut. Miten toimin?

Vioittuneet akut voi palauttaa keräyspisteisiin virtanavat teipattuna muovipussissa ja mahdollisuuksien mukaan ojentaa henkilökunnalle.

En löydä keräyspistettä kaupasta. Mitä teen?

Kysy apua henkilökunnalta. Joissain kaupoissa ja kioskeissa laatikkoa ei voida sijoittaa turvallisesti asiakastiloihin, jolloin paristot ja akut otetaan vastaan esimerkiksi kassalla.

Miksi en voi heittää paristoja ja pienakkuja sekajätteeseen?

Paristot ja akut ovat sekajätteessä tulipaloriski. Lisäksi niiden sisältämät raaka-aineet jäävät tällöin kierrättämättä. Kierrätyspisteille vietyinä paristojen ja akkujen sisältämistä raaka-aineista keskimäärin puolet voidaan kierrättää materiaaleina. Jätelaitosten polttoprosesseja ei myöskään ole suunniteltu metallipitoiselle jätteelle.

Työpaikallani käytetään paljon paristoja. Minne ne tulee toimittaa

Pienet määrät voi palauttaa kauppojen keräyspisteisiin. Isommille määrille voi tarvittaessa tilata oman kuljetuslaatikon täältä. Hyvin suurille määrille (yli 700 kg vuodessa) on omat kuljetusvälineensä, lisätietoja niistä saat täältä.

Mitä keräyspisteille viedyille paristoille ja akuille tapahtuu?

Kaikki keräyspisteille viedyt paristot ja akut kuljetetaan Akkuser Oy:n käsittelylaitokselle Nivalaan. Siellä ne ensin lajitellaan eri jakeisiin, sillä eri paristo- ja akkulajit vaativat erilaisen käsittelyn. Akkuseriltä eri jakeet tai materiaalit jatkavat matkaansa yhteistyökumppaneille. Esimerkiksi kännyköissä ja kannettavissa tietokoneissa käytetyt litiumioniakut murskataan Akkuserillä, minkä jälkeen niiden sisältämät materiaalit voidaan erotella mekaanisesti.  Yksi litiumakkujen sisältämistä raaka-aineista on koboltti, joka jalostetaan raakamateriaalista puhtaaksi koboltiksi Freeport Coboltissa Kokkolassa. Yhteensä yli 50% paristojen ja akkujen sisältämistä raaka-aineista voidaan uudelleenkäyttää. Lue lisää paristojen ja akkujen kierrätyksestä täällä.

Mitä teipille ja muovipusseille tapahtuu kierrätysprosessissa?

Muovipussit erotellaan paristoista ja akuista lajitteluvaiheessa ja toimitetaan muovinkeräykseen. Teipit hyödynnetään murskausvaiheessa muun orgaanisen aineen mukana energiana.

En saa akkua irti laitteesta. Voinko palauttaa laitteen kokonaisena ja mihin?

Laitteen voi palauttaa akkuineen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (SE-laite) keräykseen, lisätietoja löydät täältä: www.serkierratys.fi. Akku irrotetaan laitteesta SE-laitteen esikäsittelylaitoksella, josta se jatkaa matkaansa paristojen ja akkujen käsittelyyn.

Kaupoille

Myyn paristoja ja akkuja, täytyykö minun ottaa käytettyjä paristoja ja akkuja vastaan myyntipisteessäni?

Kyllä, jätelain mukaan jokaisen paristojen ja akkujen myyntipisteen tulee ottaa vastaan loppukäyttäjältä käytetyt paristot ja akut ilman uuden tuotteen ostopakkoa ja maksutta.

Maksaako kuljetuslaatikko tai sen nouto keräyspisteelle jotain?

Paristot ja akut kuuluvat tuottajavastuulainsäädännön piiriin eli niiden maahantuoja huolehtii jakelijoiden ja muiden toimipaikkojen keräämien paristojen ja akkujen noudosta kustannuksellaan. Pakkaamista varten toimitetuista kuljetuslaatikoista emme myöskään peri keräyspisteeltä maksua.

Käytännössä tuottaja siirtää jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset pariston tai akun hinnassa aina loppukäyttäjälle asti. Loppukäyttäjän oikeus on palauttaa käytetty tuote helposti ja maksutta järjestettyyn keräykseen.

Missä paristojen ja akkujen keräyspiste tulisi sijaita?

Sijoita paristokeräysastia valvottuun, kuivaan ja huoneenlämpöiseen paikkaan soveltuvan sammutusvälineistön sekä palo‐ ja/tai savuhälytysjärjestelmän läheisyyteen.

Millaisia turvallisuusseikkoja keräyspisteellä tulee huomioida?

Keräysastian oikean sijoittelun lisäksi muista seuraavat ohjeet:

    • Laita palautusohjeet nähtäville ja huolehdi, että ne ovat noudatettavissa.
    • Sijoita teippirulla keräysastian viereen paristojen ja -akkujen virtanapojen teippaamista varten.
    • Tarkista säännöllisesti, että keräysastiassa ei ole sinne kuulumattomia esineitä tai roskia ja että etenkin litiumparistojen ja ‐akkujen navat on teipattu oikosulun ehkäisemiseksi.

Toivon lisää tietoa tai materiaaleja paristojen kierrätyksen tueksi. Miten toimin?

Valmiit ohjemateriaalit sekä keräyspisteen henkilökunnalle että palauttajille löydät täältä. Otamme mielellämme vastaan niitä koskevia kehitysehdotuksia tai muita kysymyksiä: info(a)recser.fi.

Pitääkö palautettavien paristojen ja akkujen olla sellaisia, että ne mahtuvat kuljetuslaatikon luukusta sisään?

Kuljetuslaatikon luukun koko on suunniteltu siten, että arviolta oikean kokoiset paristot ja akut mahtuvat luukusta sisään. Myös hieman isompia akkuja voi laittaa kuljetuslaatikkoon, mutta yli 0,5 kg painoiset litiumakut vaativat kestävämmät kuljetuspakkaukset.

Monet työkaluakut ovat nykyisin litiumakkuja, jotka muista akkutyypeistä poiketen voivat jopa sytyttää itsensä niin sanotun lämpökarkaamisefektin seurauksena. Lämpökarkaamiselle altistavat mm. fyysiset vauriot ja ulkoiset oikosulut.

Tulipalovaara liittyy litiumioniakkujen suureen energiatiheyteen ja herkästi syttyvään elektrolyyttiin. Akut eivät myöskään koskaan tyhjene täysin, vaan energiaa jää vielä akkuun, vaikka akku on näennäisesti tyhjä tai toimimaton. Yli 0,5 kg litiumakut tulisikin kuljettaa Recser Oy:n punaisissa VAK-hyväksytyissä paristotynnyreissä.

Onko mahdollista ostaa kuljetuslaatikolle metallitelinettä?

On. Metallinen teline kuljetuslaatikon alle on hyvä hankinta keräyspisteelle. Yksi tällainen vaihtoehto on nähtävillä verkkosivuillamme: www.paristokierratys.fi/kerayspisteille/taydentavia-keraysvalineita/

Pystyykö tyhjiä kuljetuslaatikoita tilata enemmän kuin palautuvia?

Kyllä. Tyhjiä laatikoita voi tilata täyden noudon yhteydessä enemmänkin, kuin vain sen määrän, mitä teiltä laatikoita noudetaan. Muistattehan mainita asiakaspalvelijalle toiveestanne saada enemmän laatikoita tilalle, mikäli teette tilauksen puhelimitse.

Miksi nouto tapahtuu yhdeksän vuorokauden kuluessa tilauksesta?

Yhdeksän vuorokauden vasteajan syy on ympäristövaikutusten minimointi. Paristojen ja akkujen kuljetusten ympäristövaikutusten vähentämiseksi optimoimme reittejä ja hyödynnämme yhteisnoutoja tai paluulogistiikkaa. Mitä pienempi on keräyksen hiilijalanjälki, sitä suurempi on paristo- ja akkumateriaalien kierrätyksellä aikaansaatu positiivinen hiilikädenjälki.

Onko olemassa jotain ”ikärajaa”, jolloin vajaa kuljetuslaatikko olisi lähetettävä jo eteenpäin?

Kyllä on. Suosittelemme, ettei laatikkoa säilytetä vuotta pidempää aikaa. Varsinkin alkaliparistot alkavat vanhetessaan vuotamaan, eikä liian pitkäaikainen varastointi tee muillekaan akuille ja paristoille hyvää.

Jos paristoja ja akkua kertyy vain vähäisiä määriä, voi laatikon käydä myös tyhjentämässä lähimmälle isommalle keräyspisteelle. Keräyspisteen löydätte mm. osoitteesta: www.kierratys.info/.

Kauppaani on kertynyt paristoja ja akkuja pari muoviämpärillistä. Miten saan ne eteenpäin kierrätykseen?

Paristot ja akut kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön piiriin, minkä vuoksi niitä voidaan kuljettaa vain lain vaatimukset täyttävissä ja tarvittavat merkinnät sisältävissä kuljetuspakkauksissa. Voit tilata Recser Oy:ltä maksutta kuljetuslaatikoita ja niille noudon. Katso täältä lisätietoja.

Miksi kaikkien paristojen ja akkujen tulee olla oikein pakattuja ja niille tarkoitetuissa kuljetusastioissa?

Tämä johtuu siitä, että akut ja paristot luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Kuljetuksessa vaarallinen jäte on merkittävä erillisin kuljetusmerkinnöin ja pakattava oikein. Recser Oy:n kuljetuslaatikot ja -tynnyrit täyttävät VAK-lainsäädännön vaatimukset ominaisuuksiensa sekä merkintöjensä suhteen.

Verkkokoulutus-sivultamme löydät viimeisimmät ohjeet akkujen luokittelulle ja pakkaamiselle. Kysy salasanaa materiaaleihin osoitteesta info(a)recser.fi.

Mitä teen, jos kuljetuslaatikon toimitus tai nouto on todella hidas tai ei koskaan saavu?

Jos tilaamaanne kuljetuslaatikkoa tai sen noutoa ei kuulu kahden viikon sisällä tilauksesta, pyydämme ottamaan yhteyttä asian selvittämiseksi: kuljetukset(a)recser.fi.

Tuleeko minun varmistaa, onko kaikki palautettavat paristot ja akut teipattu?

Kaikki palautettavat paristot ja akut olisi hyvä tarkistaa, mutta ymmärrämme kyllä tämän olevan käytännössä mahdotonta. Kehotammekin siksi tiedottamaan asiakkaille paristojen ja akkujen teippaamisen tärkeydestä sekä tarjoamaan paristojen teippausmahdollisuuden keräyspisteen yhteyteen.

Kuitenkin myös ihan muovipussissa paristojen palauttaminen on parempi kuin ilman mitään suojaa. Myös muovipussi suojaa hieman suuren paristomäärän mukana siten, että oikosulun mahdollisuus pienenee.

Lasipurkissa tai muussa rasiassa emme suosittele paristoja palauttamaan. Lasinen astia voi aiheuttaa lajittelupisteellä työntekijälle vaaratilanteen, kun paristot kaadetaan lajitteluun ja työntekijä ei ole tietoinen lasista paristojen seassa. Poikkeuksena tähän pienet kuulokojeiden paristot saa palauttaa myyntipakkauksessaan keräysastiaan, sillä pakkauksen muotoilu itsessään ehkäisee paristojen kosketukset toisiinsa.

Tuottajalle

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa?

Tuottajavastuu tarkoittaa maahantuojien ja valmistajien velvollisuutta järjestää markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä.

Pelkkä oman jätehuollon tai tuotteiden keräyksen järjestäminen ei riitä, sillä kannettavien paristojen ja akkujen tuottajan tulee osallistua jakelijoiden keräämien paristojen ja akkujen noutamiseen koko Suomen alueella. Kaikki tuottajat myös rekisteröidään, joko tuottajayhteisön kautta tai suoraan viranomaisrekisteriin. 

Mitä tuoteryhmiä tuottajavastuu koskee?

Tuottajavastuu koskee pakkauksia, paperia, renkaita, ajoneuvoja, paristoja ja akkuja sekä sähkölaitteita. Tuottajavastuussa ovat näiden maahantuojat ja valmistajat. Pakkausten osalta tuottajavastuussa ovat pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat. Katso täältä lisää tuottajavastuun hoitamisesta aloittain: https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/yritykselle

Mitä ovat kannettavat paristot ja akut?

Kannettaviksi paristoiksi ja akuiksi luokitellaan lainsäädännössä kaikki sellaiset paristot ja pienakut, jotka ovat käsin kannettavia ja suljettuja, eivätkä ole teollisuusakkuja eivätkä ajoneuvoakkuja. Tyypillisesti niitä käytetään mm. rannekelloissa, leluissa, taskulampuissa, kannettavissa soittimissa, matkapuhelimissa, kameroissa, tietokoneissa ja sähkökäsityökaluissa kuten porakoneissa. Pääasiallinen käyttötarkoitus on ratkaiseva, ei niinkään pariston ja akun koko. Esimerkiksi sähköpyörien ja muiden sähköisten liikkumisvälineiden akut on luokiteltu teollisuusakuiksi, vaikka ne eivät aina ole kovin suuria.

Erilaisia paristoja ja pienakkuja.

Mitä ovat teollisuusparistot ja -akut?

Teollisuusparistoiksi ja -akuiksi luokitellaan yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön suunnitellut tai sähköisissä liikkumisvälineissä käytettävät paristot ja akut. Niitä ovat muun muassa aurinkopaneeleihin, ammattikäytössä oleviin mittalaitteisiin, hätä- ja varavoimanlähteisiin, sähköpyöriin, tasapainolautoihin, maksupäätteisiin, juniin ja ilma-aluksiin suunnitellut paristot ja akut.

Lue lisää akkujen luokittelusta ja rekisteröidy tuottajaksi täältä.

Koskeeko tuottajavastuu myös laitteiden sisällä markkinoille saatettavia paristoja ja akkuja?

Kyllä, sekä ajoneuvojen, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisällä markkinoille saatettuja paristoja ja akkuja.

Koskeeko tuottajavastuu myös yritystuotteita?

Kyllä. Paristojen ja akkujen myyntikanavalla ei ole merkitystä eli kaikki paristot ja akut kuuluvat tuottajavastuun piiriin.

Mistä tiedän, koskeeko paristojen ja akkujen tuottajavastuu yritystäni?

Tuottajavastuussa paristojen ja akkujen osalta ovat sellaiset luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka myyntitavasta riippumatta ammattimaisesti saattavat markkinoille Suomessa paristoja tai akkuja ensimmäistä kertaa tai etäkaupalla myyvät suoraan käyttäjille paristoja tai akkuja Suomeen, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin tai ajoneuvoihin sisältyvät paristot ja akut. (Jätelaki 48 §)

Yritykseni suunnittelee paristojen ja akkujen maahantuonnin aloittamista, miten huolehdimme tuottajavastuusta?

Paristojen ja akkujen tuottaja voi huolehtia rekisteröitymisestä ja muista tuottajavastuuvelvoitteista helposti paristo- ja akkutuottajien perustaman paristojen ja akkujen tuottajayhteisöksi hyväksytyn, Paristokierrätystä hoitavan Recser Oy:n kautta. Lue lisää tuottajavastuun siirrosta täältä.

Mikä on tuottajayhteisö?

Jätelain mukaan tietyn alan tuottajat voivat perustaa tuottajayhteisön huolehtimaan tuottajavastuuvelvoitteistaan. Kun tuottajavastuu on siirretty tuottajayhteisölle, jää tuottajan tehtäväksi enää kertoa asiakkailleen hoitaneensa tuottajavelvoitteensa vastuullisesti ja toimittaa tuottajayhteisölle tiedot markkinoille saatetuista määristä sovitun aikataulun mukaisesti. Tuottajan tulee myös varmistaa, että markkinoille saatetuissa paristoissa ja akuissa on tarvittavat merkinnät ja ohjeet pariston tai akun irrottamisesta. 

Mitä maksuja tuottajavastuun siirtämisestä tuottajayhteisölle aiheutuu?

Rekisteröitymisen yhteydessä jokaiselta tuottajalta laskutetaan kertaluontoinen rekisteröintimaksu, jonka lisäksi tulevat markkinoille saatettujen määrien mukaan maksettavat kierrätysmaksut.

Kierrätysmaksut vaihtelevat pariston tai akun kierrätettävyyden mukaan. Saat voimassaolevan kierrätysmaksuhinnaston laittamalla sähköpostiviestiä osoitteeseen info(a)recser.fi.

Maksut ovat sitä alhaisemmat, mitä useampi tuottaja kustannusten jakamiseen osallistuu. Siksi on tärkeää, että yksikään tuottaja ei jätä jätehuoltokustannuksiaan muiden maksettavaksi.

Miksi tuottajavastuu kannattaa siirtää tuottajayhteisölle?

Jätehuollon järjestäminen tarkoittaa käytännössä kannettavien paristojen ja akkujen kohdalla niiden noutoa kaikista paristoja ja akkuja myyvistä kaupan toimipaikoista ja muista keräyspisteistä Suomessa ja sen jälkeen tapahtuvaa käsittelyä, joka tähtää materiaalien kierrätykseen. Käytännössä tuottajavastuu on helpointa hoitaa liittymällä tuottajayhteisöön, joka huolehtii tuottajien velvoitteiden täyttämisestä koko Suomessa.

Kun tuottajavastuu on siirretty Paristokierrätystä hoitavalle Recser Oy:lle, teemme yrityksesi puolesta ilmoituksen viranomaisille ja huolehdimme jätehuollon järjestämisestä ja kierrättämisestä. Yrityksesi tehtäväksi jää kertoa asiakkailleen, että tuottajavelvoitteet on hoidettu vastuullisesti ja toimittaa Recser Oy:lle tiedot markkinoille saatetuista määristä sovitun aikataulun mukaisesti.

Yritykseni on sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajayhteisön jäsen. Täytyykö sen hoitaa paristo- ja akkutuottajavastuu erikseen?

Kyllä, paristoja ja akkuja sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat tuottajavastuut ovat täysin erillisiä eikä paristoja ja akkuja koskevaa vastuuta voi hoitaa SE-laitetuottajayhteisön kautta. Markkinoille saatetut laitteet raportoidaan ilman paristojen ja akkujen painoja ja paristot ja akut erikseen Recser Oy:lle.

Myyn paristoja ja akkuja Suomesta muualle Eurooppaan. Riittääkö suomalaiseen tuottajayhteisöön liittyminen kattamaan koko EU:n alueen tuottajavastuun?

Suomalaiseen tuottajayhteisöön liittyminen kattaa tuottajavastuun vain Suomessa. Mikäli yritys saattaa muiden EU-maiden markkinoille paristoja ja akkuja, tulee yrityksen liittyä kunkin maan omaan tuottajayhteisöön. Muiden EU-maiden paristo- ja akkutuottajayhteisöjä löytyy esimerkiksi Eucobatin sivuilta: https://www.eucobat.eu/.

Mitä tuottajavastuun laiminlyönnistä aiheutuu?

Jos yritys ei hoida tuottajavastuitaan, voi viranomainen määrätä liikevaihdon suuruuteen määräytyvän enimmillään 500 000 suuruisen laiminlyöntimaksun. Valtakunnallisena viranomaisena toimii Ahvenanmaata lukuun ottamatta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY-keskus), jonka sivuilta löytyy lisätietoja: https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/valvonta

Mistä voin tarkistaa onko jokin yritys hoitanut tuottajavastuunsa?

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä Jätehuoltokompassista voit tarkistaa, onko yritys hoitanut tuottajavastuuvelvoitteensa. Tuottajavastuuta valvovan viranomaisen Pirkanmaan ELY-keskuksen kotisivuilta löytyy tietoa tuottajavastuusta sekä linkit eri tuottajayhteisöjen kotisivuille. Tuottajayhteisöt pitävät omilla sivuillaan yllä ajantasaista rekisteriä niille vastuun siirtäneistä tuottajista. 

Mitä teen, jos epäilen jonkin yrityksen tuottajavastuun olevan hoitamatta?

Voit vinkata asiasta Recser Oy:lle: info(a)recser.fi, 010 249 1717 tai suoraan valvovalle viranomaiselle: tuottajavastuu(a)ely-keskus.fi, p. 0295 020 900. Voit myös ilmoittaa nimettömästi tuottajavastuuviranomaiselle ilmiantolomakkeen avulla

Isot teollisuusparistot ja -akut

Mitä ovat isot teollisuusparistot ja -akut?

Isolla teollisuusparistolla tai -akulla tarkoitetaan tässä paristoista ja akuista annetun asetuksen mukaan teollisuusparistoksi tai -akuksi määriteltävää yksinomaan teollisuus- ja ammattikäyttöön suunniteltua paristoa tai akkua (Paristoasetus, 2 § 1 mom. 7 ak.), joka ei ole koonsa puolesta vaivatta käsin kannettavissa.

Isoilla teollisuusparistoilla ja -akuilla ei tässä tarkoiteta sähkötoimisten ajoneuvojen, kuten akkuja sähkö -ja hybridiautoissa tai sähkömoottoripyörissä, joissa akku on integroitu laitteeseen eikä se ole tarkoitettu loppukäyttäjän itse irrotettavaksi missään vaiheessa 

Esimerkkejä isoista teollisuusparistoista ja –akuista ovat mm. sairaaloissa, lentoasemilla tai toimistoissa hätä- tai varavoimanlähteenä käytettävät paristot ja akut, junissa ja ilma-aluksissa käytettävät paristot ja akut, trukkiakut sekä merellä sijaitsevilla öljynporauslautoilla ja majakoissa käytettävät paristot ja akut. 

Yksinomaan teollisuus- ja ammattikäyttöön suunniteltuja akkuja voivat olla esimerkiksi trukeissa käytetyt akut.

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa isojen teollisuusakkujen osalta?

Paristojen ja akkujen tuottajilla eli maahantuojilla ja valmistajilla on velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Jätehuollon järjestäminen tarkoittaa isojen teollisuusakkujen kohdalla niiden vastaanoton järjestämistä ja sen jälkeen tapahtuvaa käsittelyä, joka tähtää materiaalien kierrätykseen. Jokaisen tuottajan tulee lisäksi rekisteröityä tuottajarekisteriin ja raportoida sekä markkinoille saattamansa että vastaanottamansa ja kierrättämänsä paristot ja akut, joko tuottajayhteisön kautta tai suoraan.

Loppukäyttäjille pitää myös antaa tietoja mm. vastaanottopaikoista ja paristojen ja akkujen sisältämien aineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Tuottajavastuusta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/66/EY perustuen jätelaissa (646/2011) ja paristoista ja akuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (520/2014).

Miten isojen teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajavastuu hoidetaan?

Isojen teollisuusparistojen ja –akkujen tuottajavastuun voi hoitaa rekisteröitymisen ja raportoinnin osalta Recser Oy:n kautta siirtämällä vastuun sille sopimuksella. Rekisteröitymislomake löytyy täältä.

Isojen teollisuusparistojen ja -akkujen vastaanoton ja muun jätehuollon järjestäminen jää tuottajan itsensä hoidettavaksi. Recser Oy neuvottelee parhaillaan jätehuoltoa tarjoavien operaattoreiden kanssa vastaanottomallista, jota hyödyntämällä tuottaja voisi helposti kierrättää isot teollisuusparistot ja -akut lain vaatimusten mukaisesti. Tiedotamme tästä tuottajillemme mallin valmistuttua.

Vaihtoehtoisesti isojen teollisuusparistojen ja -akkujen tuottaja voi hoitaa tuottajavastuun kokonaan itse ja tehdä hakemuksen suoraan viranomaisen ylläpitämään tuottajarekisteriin. Tällöin tuottajan tulee raportoida seurantatietojen yhteydessä sekä markkinoille saattamansa että valitsemansa jätehuolto-operaattorin kanssa kierrättämänsä paristot ja akut suoraan viranomaisille. Lisätietoa löytyy täältä.

Mitä kuluja isojen teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajille tulee tuottajavastuun hoitamisesta?

Isojen teollisuusparistojen ja –akkujen tuottajat, jotka tekevät tuottajavastuun siirtosopimuksen Recser Oy:n kanssa, maksavat rekisteröitymisen yhteydessä kuluja kattavan kertaluontoisen rekisteröintimaksun. Lisäksi vuosittaisen raportointitiedon kokoamisesta viranomaisille Recser Oy perii kerran vuodessa hallinnollisia kuluja kattavan vuosimaksun.

Akun kierrättämisen kustannukset tuottaja maksaa itse suoraan valitsemalleen jätehuolto-operaattorille akun palautuessa kierrätykseen. Jätelaki antaa tuottajalle mahdollisuuden sopia isojen teollisuusparistojen ja -akkujen jätehuollon kustannustenjaosta akun viimeisen haltijan kanssa (Jätelaki 646/2011, 53§).  

Mitä hyötyä isojen teollisuusakkujen tuottajalle on rekisteröitymisestä tuottajayhteisöön?

Recser Oy:n kanssa tuottajavastuun siirtosopimuksen tehneet tuottajat voivat raportoida kaikki eri luokkiin kuuluvat markkinoille saatetut paristot ja akut samalla kertaa neljännesvuosittaisen raportoinnin yhteydessä. Recser Oy kokoaa tiedot myös tuottajan vastaanottamista ja kierrättämistä isoista teollisuusakuista suoraan tuottajilta ja sopimusoperaattoreilta ja toimittaa tiedot vuosittain viranomaisille.

Hoitaessaan tuottajavastuun Recser Oy:n kautta erillistä rekisteröitymistä tai raportointia viranomaisen ylläpitämään tuottajarekisteriin ei tarvitse tehdä. Tämä helpottaa erityisesti niitä tuottajia, jotka saattavat markkinoille eri luokkiin kuuluvia paristoja ja akkuja.  

Mitä vaatimuksia isojen teollisuusparistojen ja akkujen kierrättämiselle on asetettu?

Kaikkien käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen käsittelyn ja kierrättämisen osalta tulee noudattaa mahdollisuuksien mukaan jätelain (646/2011) 8 §:ssä säädettyä etusijajärjestystä niin hyvin kuin se on mahdollista. Erilliskerättyjen käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen varastointi, kierrätys ja muu käsittely on lisäksi järjestettävä paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen (520/2014) 9 §:ssä säädettyjen yleisten vaatimusten mukaisesti.

Niissä edellytetään mm. käytettävän parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja huolehdittavan siitä, että asetuksen 10 §:ssä asetetut kierrätystehokkuudet täyttyvät. Saman asetuksen 11 §:ssä on erikseen kielletty teollisuusparistojen ja akkujen sijoittaminen kaatopaikalle tai loppukäsittely polttamalla. Asetuksen 9 §:n mukaisesti kierrätettyjen ja muulla tavoin käsiteltyjen käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen jäännökset saa kuitenkin loppukäsitellä polttamalla tai sijoittaa kaatopaikalle noudattaen, mitä jätteen polttamisesta ja kaatopaikalle sijoittamisesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja jätelaissa.

Tuottajan tulee lisäksi huomioida, että käytöstä poistettuja akkuja saa palauttaa vain luvanvaraisille yrityksille (ymparisto.fi).

Jos käytöstä poistettuja akkuja viedään ulkomaille, asiassa vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen myöntämä kansainvälinen jätteensiirtolupa.