Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Tilastotietoa paristojen ja akkujen kierrätyksestä (2021)

Recser Oy kokoaa vuosittain tiedot markkinoille saatetuista, kerätyistä ja kierrätetyistä paristoista ja akuista tuottajavastuun valvovalle viranomaiselle, Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Markkinoille saatetaan yhä enemmän litiumioniakkuja

Kannettavia paristoja ja akkuja saatettiin markkinoille vuonna 2021 ennätysmäärä, eli yli 4 miljoonaa kiloa. Litiumioniakkujen osuus on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana tasaisesti, ja nyt niitä on jo neljännes kaikista markkinoille saatetuista paristoista ja akuista. Tähän kokonaislukuun eivät sisälly sähköpyörien ja muiden vastaavien sähköisten liikkumisvälineiden akut, joiden määrä markkinoilla on moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Niitä raportoitiin markkinoille saatetuksi vuonna 2021 reilut 200 tonnia. Litiumioniakkujen osuus kaikista markkinoille saatetuista kannettava kokoluokan litiumioniakuista on jo n. 30 %, jos mukaan lasketaan myös sähköisten liikkumisvälineiden akut.

Paristojen ja akkujen keräysmäärä kasvoi 20 % vuonna 2021

Keräysmäärissä tehtiin taas uusi ennätys, kun suomalaiset palauttivat kannettavia paristoja ja akkuja kierrätykseen virallisen, tuottajien ylläpitämän keräysjärjestelmän kautta vuonna 2021 yli 2 miljoonaa kiloa. Kuluttajat ovat tottuneet kierrättämään käytetyt paristot ja akut kauppojen yli 10 000 keräyspisteellä: kaupoissa vastaanotetaan yli puolet kaikista erilliskerätyistä paristoista ja akuista. Kauppojen lisäksi Paristokierrätys noutaa paristoja ja akkuja suoraan tuhansista yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikoista, joiden omasta toiminnasta syntyy paristo- ja akkujätettä. Keräysmäärien suurta kasvua selittää osittain lyijyakkujen tuottajavastuun mukaisesta keräyksestä vastaavan Akkukierrätys Pb Oy:n kanssa aloitettu keräysyhteistyö.

Kerätyistä paristoista ja akuista suurin osa on kertakäyttöisiä paristoja huolimatta siitä, että vuonna 2021 markkinoille saatetuista paristoista ja akuista jo 30 prosenttia oli ladattavia akkuja. Osittain tätä selittää ladattavien akkujen pitkä käyttöikä, joka vaihtelee 3–10 vuoden välillä. Lisäksi akkukäyttöisiä laitteita toimitetaan vuosittain merkittäviä määriä Suomen rajojen ulkopuolelle uudelleenkäyttöön, jolloin ne eivät koskaan päädy Suomessa kierrätykseen tai tilastoihin.

Isoja, esimerkiksi sähköpyörissä ja -mopoissa käytettyjä litiumakkuja palautui vuonna 2021 viralliseen keräysjärjestelmään vielä vähän, noin 20 tonnia. Niitä odotetaan kuitenkin poistuvan käytöstä tulevina vuosina kasvavia määriä, ja siksi ne saivat keväällä 2020 omat viralliset aluekeräyspisteet (etsi lähin: www.kierrätys.info).

Asukasta kohden viime vuonna kerättiin 380 grammaa kannettavia paristoja ja akkuja eli yli ison karkkipussin verran. AA-paristoiksi muutettuna asukaskohtainen palautusmäärä oli 16 paristoa.

Keräysaste asettui noin 55 prosenttiin, jolla ylitettiin lainsäädännössä asetettu 45 prosentin vaatimus. Keräysaste lasketaan kolmen edellisen vuoden aikana markkinoille saatettujen paristojen ja akkujen perusteella. Keräysaste ei siis kerro, että loput 45 prosenttia paristoista ja akuista olisi päätynyt sekajätteeseen, vaan suurin osa niistä on vielä todennäköisesti käytössä tai viety maasta esimerkiksi laitteiden sisällä uudelleen käytettäväksi.

Ennen tuottajavastuun voimaantuloa vuonna 2008 keräysasteen arvioitiin olevan hyvin alhainen, jopa vain 15 %.

Forssan ja Savonlinnan asukkaat jatkavat ahkerimpina kierrättäjinä

Alueelliset tilastot osoittavat paristoja ja akkuja palautuneen edellisvuosien tapaan eniten Forssan ja Savonlinnan seudulta. Molemmissa asukaskohtainen keräysmäärä oli yli 650 g. Ahkerasti paristoja ja pienakkuja kierrätettiin myös muun muassa Porin, Kajaanin ja Lahden seuduilla.

Aluekohtaiset tilastot ovat asukkaiden kierrätysaktiivisuuden suhteen vain suuntaa-antavia, sillä luvuissa on mukana kaikki kyseisten kaupunkien postinumeroalueilta noudetut paristo- ja akkumäärät. Useilla edellä mainituista paikkakunnista sijaitsee sähkö- ja elektroniikkalaitteita purkavia käsittelylaitoksia, jotka toimittavat Paristokierrätykselle suuria eriä laitteista irrotettuja paristoja ja akkuja.

Paristojen aluekeräysmäärät 2021, g/asukas ja AA-paristoa/asukas

* Seutualueen postinumeroiden kaksi ensimmäistä numeroa

Kerätyistä paristoista ja akuista saatiin kiertoon lähes miljoona kiloa uusiomateriaalia

Paristokierrätykselle palautuvat käytetyt paristot ja akut jatkavat matkaansa keräyspisteiltä ensin Nivalaan Akkuser Oy:n käsittelylaitokselle. Siellä kaikki saapuvat paristot ja akut ensin lajitellaan kokonaisina mahdollisimman tarkasti eri jakeiksi, jotta jatkokäsittely on turvallista ja tehokasta. Tämän jälkeen suurin osa jakeista murskataan materiaalien erottelemiseksi ja murskatut erät toimitetaan jatkokäsiteltäviksi kyseisiin materiaaleihin erikoistuneille laitoksille.

Lue täältä tarkemmin, miten erilaisia paristoja ja akkuja pystytään hyödyntämään: www.paristokierratys.fi/nain-kierratat/kierratysprosessi.

Akkujen uudelleenkäyttöä kehitetään ja testataan

Vuonna 2021 Paristokierrätykselle palautuneita akkuja ei toimitettu uudelleenkäyttöön, joka tarkoittaa akun tai sen osien hyödyntämistä sellaisenaan. Uudelleenkäyttömenetelmiä kehitetään jatkuvasti ja voit lukea esimerkiksi Tampereen yliopiston CeLLife-hankkeesta, jossa testataan menetelmää, joka helpottaisi toimivien kennojen tunnistamista.

Kansalliset ja Euroopan laajuiset tuottajavastuun tilastot

Tuottajavastuuta valvova viranomainen Pirkanmaan ELY-keskus kokoaa vuosittain valtakunnalliset tuottajavastuun kokonaistilastot ja toimittaa ne Euroopan komissiolle.

Kansalliset tuottajavastuun tilastot muun muassa paristojen ja akkujen keräysmääristävuodesta 2010 lähtien löytyvät täältä: www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Jatetilastot/Tuottajavastuun_tilastot

Euroopan komission tilasto markkinoille saatetuista sekä kerätyistä paristoista ja akuista löytyvät osoitteista:
ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/env_waspb

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_recycling_of_batteries_and_accumulators&stable=0