Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Tilastotietoa paristojen ja akkujen kierrätyksestä

Recser Oy kokoaa vuosittain tiedot sekä kerätyistä että markkinoille saatetuista paristoista ja akuista tuottajavastuun valvovalle viranomaiselle, Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Paristokierrätyksen keräämät paristo- ja akkumäärät kasvoivat 9% vuonna 2019

Vuonna 2019 Paristokierrätyksen kautta erilliskerättiin kannettavia paristoja ja akkuja yli 1 600 000 kiloa eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kasvua edellisvuoden keräysmääriin oli 9 prosenttia. Asukasta kohden viime vuonna kerättiin 295 grammaa kannettavia paristoja ja akkuja eli ison karkkipussin verran. Myös kannettavien paristojen ja akkujen markkinoille saatetut määrät kasvoivat viime vuonna samaa tahtia eli 9 prosenttia.

Keräysmäärillä ylitettiin lainsäädännössä asetettu 45 prosentin keräysastevaatimus. Keräysaste lasketaan kolmen edellisen vuoden aikana markkinoille saatettujen paristojen ja akkujen perusteella. Keräysaste ei siis kerro, että loput 55 prosenttia paristoista ja akuista olisi päätynyt sekajätteeseen, vaan että suurin osa niistä on vielä todennäköisesti käytössä tai viety maasta esimerkiksi uudelleen käytettäväksi.

Vuonna 2019 markkinoille saatetuista paristoista ja akuista jo 29 prosenttia oli ladattavia akkuja, joiden käyttöikä vaihtelee 4–10 vuoden välillä. Akkukäyttöisiä laitteita toimitetaan vuosittain lisäksi merkittäviä määriä Suomen rajojen ulkopuolelle uudelleenkäyttöön eli ne eivät koskaan päädy Suomessa kierrätykseen tai tilastoihin 1).

Kannettavien paristojen ja akkujen keräys vuosina 2009-2019

Kuluttajat palauttavat kauppoihin

Kuluttajat ovat tottuneet kierrättämään käytetyt paristot ja akut kauppojen yli 10 000 keräyspisteellä: kaupoissa vastaanotetaan jo 57 prosenttia kaikista erilliskerätyistä paristoista ja akuista.

Paristoja ja akkuja myyvien kauppojen lisäksi Paristokierrätyksen keräysjärjestelmään kuuluu satoja kuntien ja yksityisten jätehuolto-operaattoreiden ylläpitämiä keräyspaikkoja (vastaanottopistehaku kierrätys.info). Lisäksi Paristokierrätys noutaa paristoja ja akkuja suoraan tuhansista yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikoista, joiden omasta toiminnasta syntyy paristo- ja akkujätettä.

Ahkerimmat kierrättäjät jälleen Etelä-Savossa 

Vuonna 2019 Paristokierrätyksen kautta erilliskerättiin kannettavia paristoja ja akkuja yli 1 600 000 kiloa eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin.  Suomalainen kierrättää vuodessa keskimäärin noin 300 grammaa paristoja ja akkuja, mikä vastaa noin 13:a AA-paristoa. 

Alueelliset tilastot osoittavat reippaimpien kierrättäjien löytyneen viime vuonna vuoden 2018 tapaan Etelä-Savosta Savonlinnan seudulta. Eteläsavolainen palautti virallisiin keräyspisteisiin vuonna 2019 628 grammaa paristoja ja akkuja eli yli tuplasti koko maan keskiarvoon verrattuna.  

Ahkerasti paristoja ja pienakkuja kierrätettiin myös muun muassa Kajaanin, Forssan ja Lahden seudulla.

Paristojen aluekeräysmäärät 2019, g/asukas

(suluissa seutualueen postinumeroiden kaksi ensimmäistä numeroa)

Eniten kerättiin ja kierrätettiin kertakäyttöparistoja

Lähes 90 prosenttia kaikista kerätyistä paristoista ja akuista oli kertakäyttöisiä alkali- tai vastaavia paristoja. Viime vuosina yleistyneitä litiumakkuja palautuu viralliseen keräysjärjestelmään vielä vähän. Osittain tätä selittää niiden pitkä elinkaari ja se, että osa niistä päätyy uudelleenkäyttöön sähkö- ja elektroniikkalaitteiden mukana Suomen ulkopuolelle.

Suhteellisesti eniten kierrätykseen palautuu sähkökäsityökaluissa käytettyjä nikkelikadmiumakkuja, jotka ovat nykyisin kiellettyjä markkinoilla. Niitä kerättiin vuonna 2019 lähes kolminkertainen määrä markkinoille saatettuihin verrattuna.

Kerätyistä lyijyhyytelöakuista kierrätettiin materiaalina 90 prosenttia ja muista paristoista ja akuista, kuten alkaliparistoista, nikkelimetallihydridiakuista ja litiumakuista vähintään lainsäädännön edellyttämä 50 prosenttia. Kerätyt nikkelikadmiumakut varastoitiin odottamaan myöhempää toimitusta käsittelylaitoksiin.

Lue tarkemmin miten erilaisia paristoja ja akkuja pystytään hyödyntämään täältä: www.paristokierratys.fi/nain-kierratat/kierratysprosessi

Kansalliset ja Euroopan laajuiset tuottajavastuun tilastot

Tuottajavastuuta valvova viranomainen Pirkanmaan ELY-keskus kokoaa vuosittain valtakunnalliset tuottajavastuun kokonaistilastot ja toimittaa ne Euroopan komissiolle.

Kansalliset tuottajavastuun tilastot muun muassa paristojen ja akkujen keräysmääristävuodesta 2010 lähtien löytyvät täältä: www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Jatetilastot/Tuottajavastuun_tilastot

Euroopan komission tilasto markkinoille saatetuista ja kerätyistä paristoista ja akuista löytyy osoitteesta: ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/env_waspb

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_recycling_of_batteries_and_accumulators&stable=0