Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Linkkejä ja lisälukemista

Olemme koonneet tälle sivulle hyödyllisiä paristokierrätykseen liittyviä linkkejä ja mielenkiintoista lisälukemista.

Tuottajavastuun valvonnasta vastaavat

Pirkanmaan ELY-keskus
Ely-keskus valvoo tuottajavastuun toteutumista koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Ålands landskapsregering
Ålands landskapregering valvoo tuottajavastuun toteutumista Ahvenanmaalla.

Tukes – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukes vastaa markkinoille saatettujen paristojen ja akkujen markkinavalvonnasta.

Lainsäädäntö

Jätelaki 646/2011

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 520/2014

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1027/2021

Paristodirektiivi 2006/66/EY

Paristodirektiivin muutos 2008/12/EY

Paristodirektiivin muutos 2013/56/EU

Komission asetus (EU) N:o 1103/2010 kannettavien ladattavien akkujen tehomerkinnöistä

Komission asetus (EU) N:o 493/2012 käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätysprosessien kierrätystehokkuuksien laskemista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta

Komission vastauksia kysymyksiin P&A-tuottajavastuusta

Paristojen ja akkujen turvallinen käsittely

Akkuopas – Opas Litium-ioni akkujen käsittelyyn

Tukes-litiumioniakkujen turvallinen hankinta, käyttö ja hävittämineen

Tukes-litiumioniakkujen elinkaari

Tukesin ja STEKin yhteisprojekti: Opas teollisuuden litiumioniakkujen turvallisuudesta

Tukesin ja STEKin yhteisprojekti: Selvitys Li-akkujen turvallisuustekijöistä

Battery Safety – RECHARGE

EBPA – European Portable Battery Association: Paristojen ja akkujen tuoteturvallisuudesta

Paristojen ja akkujen esikäsittely ja kierrätys

AkkuSer Oy

Tietoa paristojen ja akkujen sekä muiden materiaalien kierrättämisestä

Zombiakku -kampanjasivusto

Teipattuna vaaraton -kampanjasivusto

Valtakunnallinen keräyspistehaku: Kierratys.info

SER-kierrätys
SER-kierrätys on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöjen yhteinen foorumi.

Vaaralliset jätteet kiertoon yrityksistä -opas

Yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatioita Suomessa

Teknisen Kaupan Liiton paristo- ja akkujaosto

Tuottajayhteiso.fi
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta. Katso tästä esittelyvideo.

Suomen Uusioraaka-aineliitto

Yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatioita Euroopassa

Eucobat
The European association of national collection schemes for batteries

EPBA
European portable battery association

Lyijyakkujen tuottajayhteisö Suomessa

Akkukierrätys Pb Oy

Sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajayhteisöt Suomessa

ERP Finland ry
Flip ry
ICT -Tuottajaosuuskunta -TY
SELT ry
SER-tuottajayhteisö ry