Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Mitä palautetuille paristoille ja akuille tapahtuu?

Kierrätykseen vietyjen paristojen ja akkujen ensimmäinen pysäkki on Nivalassa. 50–90 prosenttia paristojen ja akkujen materiaaleista kierrätetään uusioraaka-aineiksi.

Punaisiin paristolaatikoihin palautetut paristot ja akut jatkavat kaupasta matkaansa Nivalaan Akkuser Oy:n käsittelylaitokselle. Akkuser on eräänlainen logistiikkakeskus: siellä erilaiset paristot ja akut ensin lajitellaan eri jakeisiin. Se on tärkeää, sillä jokainen paristo- ja akkulajit vaativat omanlaisen käsittelyn, jotta niiden sisältämät materiaalit saataisiin mahdollisimman hyvin kierrätettyä uusiksi raaka-aineiksi. Yhteensä yli 50 % paristojen ja akkujen sisältämistä raaka-aineista voidaan uudelleenkäyttää teollisuudessa.

Alkaliparistojen mustasta massasta kehitellään lannoitetta

Akkuserin linjastolla valtaosa on alkaliparistoja – kaikista Suomessa kierrätetyistä akuista ja paristoista ne muodostavat noin 80 %. Linjastotyöntekijät noukkivat ensin alkaliparistojen seasta muut lajikkeet. Tunnistaminen vaatii harjaantunutta tuntumaa ja silmää, sillä joskus eri lajit voivat muistuttaa erehdyttävästi toisiaan.

Paristojen ja akkujen erottelua linjastolla.

Kun muut jakeet on eroteltu alkaleista, linjasto kuljettaa alkalit kohti murskauskäsittelyä. Alkalimurskasta erotetaan ensin magneettinen rauta (alle 25 %), joka jalostetaan Suomessa muun muassa rakennustarvikkeiden, autojen ja työkalujen uusioraaka-aineeksi. Jäljelle jäävä niin kutsuttu musta massa toimitetaan tällä hetkellä sinkkisulatolle, jossa massan sisältämä sinkki (noin 25 %) voidaan kierrättää muun muassa rakennus-, auto- ja lääketeollisuuden käyttöön.

Mustaa massaa.

Suomalainen yritys Tracegrow Oy on ainoana maailmassa kehittänyt teknologian, jonka avulla mustan massan hivenaineista, sinkistä ja mangaanista (yli 75%), valmistetaan ekologisia ravinnetuotteita maanviljelyyn. Yhtiö on ottanut kehittämänsä teknologian onnistuneesti käyttöön ja ZM-Grow tuotteen myynti on käynnistynyt maailmanlaajuisesti.

Yhtiö pystyy jo nyt kierrättämään osan Paristokierrätyksen keräämistä paristoista syntyneestä mustasta massasta. Tulevaisuudessa on mahdollista, että kaikista Suomessa kerätyistä alkaliparistoista voidaan valmistaa lannoitetta.

Lisää Tracegrown kiertotalouslannoitteen syntyprosessista ja markkinoista #Kierrossa-blogissa.

TraceGrow’n Mikko Joensuu esittelee alkaliparistojen mustasta massasta käsiteltyä lannoitetta Kärsämäen laitoksella. Mangaani värjää sen iloisen pinkiksi.

Litiumparistot matkustavat Riihimäelle

Alkaliparistojen joukosta noukitaan visusti talteen litiumparistot. Niiden virtanavat on ehdottoman tärkeää teipata, sillä ne voivat aiheuttaa oikosulkuun joutuessaan tulipaloja. Siksi ne säilytetään Akkuserilla ulkona erillisessä katoksessa.

Sieltä ne toimitetaan Fortumin korkealämpökäsittelyyn Riihimäelle. Prosessi on suunniteltu vaarallisille jätteille, joiden prosessoinnista syntyvät savukaasut käsitellään huolellisesti. Käsittely on ympäristölle vähemmän haitallinen kuin niiden poltto normaalin sekajätteen yhteydessä.

Tunnistatko kumpi on litium- ja kumpi alkaliparisto?

Litiumakuissa paljon tarpeellisia raaka-aineita

Kobolttipitoiset eli pääasiassa kännyköissä ja kannettavissa tietokoneissa viihtyvät litiumakut käsitellään Akkuserin kierrätyslaitoksella kaksivaiheisessa murskausprosessissa, joka mahdollistaa palo- ja räjähdysherkkien Littien turvallisen käsittelyn.

Litiumakut matkalla murskausprosessiin ja kohti uutta elämää elektroniikkateollisuudessa.

Käsittelystä saatavat jakeet sisältävät muun muassa 25–30 prosenttia kobolttia sekä 15–20 prosenttia kuparia, jotka kierrätetään uudelleen teollisuuden raaka-aineiksi. Koboltti on tärkeä raaka-aine akuissa, ja kuparia tarvitaan muun muassa elektroniikkateollisuudessa.

Koboltti toimitetaan Kokkolaan maailman suurimmalle koboltin jalostamolle, jossa kierrätyskoboltti jalostetaan uudelleenkäytettäväksi teollisuudessa. Koboltin kierrätys säästää paitsi energiaa myös neitseellistä kobolttia, jota louhitaan pääasiassa Kongon alueella usein alkeellisissa oloissa.

Vähän kobolttia sisältävät tai kobolttivapaat Li-ion-akut, joita käytetään esimerkiksi työkaluissa, sisältävät akkutyypistä riippuen muun muassa kuparia, nikkeliä, mangaania, alumiinia ja rautaa. Toistaiseksi näiden akkujen osuus kaikista kierrätykseen päätyvistä akuista ja paristoista on suhteellisen pieni, mutta sen odotetaan kasvavan merkittävästi lähitulevaisuudessa. Akkuserillä kehitetään parhaillaan omaa prosessia tämän tyyppisille akuille, jotta niiden sisältämät materiaalit saataisiin mahdollisimman tehokkaasti uusiokäyttöön.

Kobolttia ja nikkeliä

Nikkelimetallihydridiakut, joita ovat esimerkiksi alkaliparistoa muistuttavat ladattavat pikkuakut, käsitellään lajittelun jälkeen Akkuserillä. Akkuser on kehittänyt oman Dry-Technology-menetelmän, jolla akut murskataan ja murskeesta voidaan erottaa eri aineita magneettisesti sekä muilla mekaanisilla menetelmillä.

Nikkelimetallihydridiakuissa tärkeimmät talteen otettavat metallit ovat nikkeli ja koboltti, joita akuissa on yhteensä noin 35 prosenttia. Nikkeliä tarvitaan esimerkiksi ruostumattoman teräksen valmistuksessa ja harvinaista kobolttia etenkin älypuhelinten akuissa.

Nappiparistot erotellaan isoihin ja pieniin

Akkuserin linjasto erottelee nappiparistot mekaanisesti muiden seasta ja jakaa ne isoihin ja pieniin. Pienet ovat usein kemialtaan niin kutsuttuja hopeaoksidiparistoja, jotka sisältävät 2–4 prosenttia hopeaa. Ne toimitetaan Akkuseriltä jalometallijalostajalle talteenottoa varten, ja hopea voidaan uudelleenkäyttää muun muassa elektroniikkateollisuudessa.

Lyijyakkujen lyijy saadaan talteen

Laatikkomaiset suljetut lyijyhyytelöakut sisältävät 65–90 prosenttia lyijyä, joka on ympäristöön päästessään erittäin haitallista mutta joka on helppo kierrättää. Nivalan käsittelylaitokselta Akkuserilta lyijyakut toimitetaan kotimaisen keräilijän kautta käsiteltäväksi ulkomaisiin lyijyakkujen kierrätyslaitoksiin, joissa lyijy otetaan talteen ja käytetään pääasiassa uusien lyijyakkujen valmistuksessa. Prosessiin kuuluu myös akkujen sisältämien happojen neutralointi.

Lyijy otetaan talteen ja käytetään pääasiassa uusien lyijyakkujen valmistuksessa.

Esimerkiksi vanhoissa, johdottomissa työkaluissa käytetyt nikkelikadmiumakut toimitetaan Nivalasta eteenpäin soveltuville kierrätyslaitoksille, missä niiden sisältämät materiaalit erotellaan monivaiheisessa prosessissa.

Nikkelikadmiumakkujen sisältämä ferronikkeli (60 %) kierrätetään uudelleen käytettäväksi teräksen valmistuksessa ja kadmium (15 %) esimerkiksi uusien akkujen valmistuksessa. Kierrätetyn nikkelin käyttäminen säästää jopa 75 prosenttia energiaa neitseellisen materiaalin louhintaan verrattuna.