Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
 • sv
 • en
 1. Maksuttomia paristokuljetuslaatikoita toimitetaan ensisijaisesti kannettavien paristojen ja akkujen jakelijoille, joita koskee jätelain (646/2011) 56 §:n mukainen vastaanottovelvollisuus. Laatikoita toimitetaan mahdollisuuksien mukaan myös muille yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille, joiden omassa toiminnassa kertyy käytettyjä paristoja ja akkuja vähintään 30 kg vuodessa. Keräyspaikan tulee olla valvottu. Laatikoita ei toimiteta asuinkiinteistölle.
 2. Recser Oy:n toimittama laatikko on suunniteltu ja tarkoitettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lainsäädännön tarkoittamaksi kuljetuksessa käytettäväksi pakkaukseksi. Sen käyttäminen muuhun tarkoitukseen, kuten keräykseen tapahtuu keräyspaikan omalla vastuulla.
 3. Recser Oy:n sopimuskuljettaja pyrkii toimittamaan laatikon 7 päivän kuluessa siitä päivästä, kun tilaus on kirjattu tilausjärjestelmään. Tästä lähetetään kuittaus tilaajalle.
 4. Laatikkoon saa pakata vain paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen (520/2014) mukaisia kannettavia paristoja ja akkuja. Kaikkien litiumparistojen ja akkujen virtanavat tulee suojata teippaamalla tai sulkemalla ne muovipussiin tai -kelmuun oikosulkujen ehkäisemiseksi. Vuotavat paristot ja akut tulee olla pakattu pusseihin.
 5. Recser Oy:n sopimuskuljettaja noutaa tilauksesta täyden laatikon. Nouto tilataan Recser Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti suoraan sopimuskuljettajalta. Täyden laatikon noudon yhteydessä toimitetaan automaattisesti uusi tyhjä laatikko tilalle. Laatikoita saa tilalle myös useampia erikseen pyytämällä.
 6. Paristolaatikot tulee sijoittaa noutovalmiina keräyspaikan tavanomaiselle rahdin lastausalueelle.
 7. Jakelija ei saa luovuttaa vastaanottamiaan paristoja ja akkuja muille kuin tuottajan lukuun toimiville kuljettajille tai käsittelijöille.
 8. Ajantasaiset keräys- ja noutotilausohjeet sekä muut materiaalit löytyvät ja ovat tulostettavissa Recser Oy:n kotisivuilta.
 9. Recser Oy:n organisoimaa järjestelmää käyttävä, käytettyjen paristojen ja akkujen kuljetusta käsittelyyn toimittava keräyspiste suostuu siihen, että kuljetusvälineiden toimitus/noutojen järjestämisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot (Käyttäjä) tallennetaan Recser Oy:n henkilörekisteriin siten kuin tietosuojaselosteessa on tarkemmin kuvattu. Recser Oy sitoutuu suojaamaan Käyttäjän yksityisyyttä ja käyttämään henkilötietoja luotettavasti ja kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on tietosuojaselosteessa. Käyttäjä voi tarkistaa ja päivittää Käyttäjän henkilötiedot lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@recser.fi.