Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Pitkään valmisteltu laaja jätelain uudistus hyväksyttiin ja tuli voimaan Suomessa 19. heinäkuuta 2021. Uudistuksen merkittävin muutos oli tuottajavastuuvelvoitteiden ulottaminen etämyyjiin eli esimerkiksi ulkomaisiin verkkokauppoihin, jotka myyvät tuotteitaan Suomeen. Samalla tehtiin mahdolliseksi tuottajavastuun hoitaminen toisen puolesta, eli nyt toiseen valtioon sijoittautunut tuottajaa vastaava toimija voi ottaa vastattavakseen...

Kierrätyksen sankarit -verkkosivustolla voi opetella konkreettisesti jätteiden lajittelua ja kierrätystä pelaamalla. Sivustolla liikutaan viidessä erilaisessa kierrätysympäristössä: koti, keräyspiste, kauppa, kaupunki ja luonto. Ympäristöissä on tietoa, lajitteluohjeita, erilaisia konkreettisia pelejä sekä visoja seuraavien materiaalien osalta: muovi-, kartonki-, juoma-, lasi- ja puupakkaukset sekä paperi, metalli, sähkölaitteet, paristot...

Pitkään valmisteltu laaja jätelain uudistus hyväksyttiin ja tuli voimaan Suomessa 19. heinäkuuta 2021. Uudistuksen myötä tuottajavastuun velvoitteet koskevat jatkossa myös niin kutsuttuja etämyyjiä eli esimerkiksi ulkomaisia verkkokauppoja, jotka myyvät tuotteitaan Suomeen. Samalla EU:n vuonna 2018 hyväksymään jätesäädöspakettiin sisältyvät tuottajavastuuta koskevat minimivaatimukset saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tuottajavastuu...

Suuren suosion saavuttanut syksyllä 2019 julkaistu Kierrätyksen Sankarit -tehtäväkirja on nyt ladattavissa sähköisessä muodossa maksutta myös englanniksi. Kolmos- ja nelosluokkalaisille suunnattu tehtäväkirja tarjoaa monipuolisen kattauksen hauskaa ja opettavaista lajitteluun, kierrättämiseen ja materiaalien jatkojalostukseen liittyvää puuhaa. Tehtäväkirja on Paristokierrätyksen ja muiden tuottajayhteisöjen rahoittama ja se on kehitetty...

Recser Oy:n toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäck oli perjantaina 23.4.2021 eduskunnan ympäristövaliokunnan kuultavana koskien hallituksen esitystä jätelaiksi. Lue tästä Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan edustamien tuottajayhteisöjen yhteinen kanta jätelaista. Tuottajavastuu on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä jätehuollon sääntelykeinoista, sillä se edistää toteutuessaan merkittävästi kiertotaloutta tehostamalla monien materiaalien erilliskeräystä ja kierrätystä ympäristönsuojelun vaatimukset huomioon...

Perinteinen tuottajavastuuiltapäivä peruuntui viime syksyltä koronapandemian takia. Seuraava Tuottajavastuuiltapäivä järjestetään Tampere-talossa torstaina 4.11.2021. Merkkaa ajankohta jo kalenteriisi! Luvassa on jälleen mielenkiintoisia puheenvuoroja ja tietoa tuottajavastuusta, kiertotaloustavoitteista tuottajan näkökulmasta sekä uuden jätelain vaikutuksista alan toimintaan. Tarkempi ohjelma julkaistaan Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan (TYNK:n) verkkosivuilla lähempänä tapahtumaa. Lue lisää tuottajavastuusta ja...

Paristo- ja akkutuottajien kannalta merkittävimmät muutokset ovat tuottajavastuun ulottaminen kansainväliseen verkkokauppaan ja kaikkia koskeva liittymisvelvollisuus tuottajayhteisöön. Viime keväänä lausuntokierroksella ollut jätelakiehdotus on viimein edennyt eduskuntakäsittelyyn. Lain on tarkoitus tulla voimaan jo 1.7.2021, joten sen käsittelyn eduskunnassa odotetaan etenevän pikaisesti. Eduskunnan hyväksymisen jälkeen laki toimitetaan vahvistettavaksi...

”Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana paristot ja akut ovat vallanneet arkemme – niitä on melkein mihin vain katsommekin. Samalla teknologia on kehittynyt niin, että yhä suuremman energiamäärän voi pakata yhä pienempiin akkuihin esimerkiksi älylaitteissa ja kulkuvälineissä.” toimitusjohtajamme Liisa-Marie Stenbäck kertoo akkujen teknologian kehittymisestä. Paristojen ja akkujen määrän...

10. joulukuuta julkaistun ehdotuksen tavoitteena on viedä Eurooppaa kohti ilmastoneutraalia ja kilpailukykyistä, kiertotalouteen perustuvaa akkumateriaalitaloutta. Uudistettu paristoja ja akkuja koskeva sääntely ulottaa vaikutuksia paristojen ja akkujen koko elinkaareen ja on sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa sovellettava. Kaikkien EU:n markkinoille saatettavien paristojen ja akkujen tulee jatkossa olla kestäviä, tehokkaita...